Neuvěřitelný zázrak bytí ve hmotě

„Fraktály jsou na první pohled nejsložitější geometrické objekty; mají na pohled velmi složitý tvar, ale jsou generovány opakovaným použitím jednoduchých pravidel.“

Totéž lze říct o samotné realitě, která má současně velice jednoduchý základ a současně má schopnost být nekonečně složitá. I ten nejsložitější vzorec má svůj vibrační rozměr, tvoří energetickou esenci, jež se projevuje například jako hudba, obraz nebo pocit – emoce, prožitek, příběh, dobrodružství.

 

 

Problémy ve stvoření vznikly tak, že určité tvořivé inteligence se příliš vzdálily od jednoduchosti a vytvořily samy sobě jakýsi labyrint – laboratoř, staly se přehnaně zaujaté architekturou reality, genetikou, duchovnem, a samotnou ryzí přirozenost a tu nejhlubší a nejjasnější podstatu – ono nejživější živé – odsunuly kamsi na okraj. Jak ale víme, realita se strukturuje (sebe-organizuje) na základě zákona soběpodobnosti (energetické, tvarové) a to nejintenzivnější tvoří střed, a tak pokud středem není zmíněná „esence jednoduchosti“ (nejvyšší vibrace – hluboká vnitřní opravdovost), musí to mít nezbytně neblahé následky.

 

Realita je prostor a pohyb v jednom, vždy existuje zároveň ženský a mužský pohled.

Platí současně, že

  1. nic neexistuje, všechno je iluze
  2. existuje vše, vše je skutečné

 

Je to živoucí záhada, existující zázrak – něco, co zároveň je i není. Co to tedy je? Je to to, co sami vytvoříme (další věc je mnohoúrovňový faktor). A výchozím bodem toho, co tvoříme, je to, co si myslíme, čemu věříme. Absolutno samo o sobě je beztvaré, my mu dáváme tvar myšlenkou a myšlenkou s „absolutním tvarem“ je emoce, což je v neustálé vzájemné interakci, čímž „drží systém pohromadě“ – například je (díky programu přesvědčení) vytvořeno „zdání pevné hmoty“. Je to nekonečný tanec hranic a sil, jehož nábojem je potenciální všemožnost; v mnoha případech ale „kouzlo“ potřebuje určitou dosaženou vnitřní kapacitu a nelze „čarovat z jedné vody načisto“; člověk – mikrovesmír v prostředí extrémně snížených vibrací nelze jen tak snadno „vyvolat“, musí se to opakovaně dotvářet, integrovat a opravovat.

 

Jsme obrazy absolutna – křišťálové koule vševědomí (vnímající inteligence).
Realita je prostor a pohyb v jednom – mysl a vibrace v jednom, neboli duch, všebytost.
Všechno je program – kromě těch, kteří prožívají a jsou zároveň jedinou skutečnou hodnotou.

 

Pokud nějakou část svého „já“ potlačíme nebo pokřivíme (nejsme sami sebou, děláme ze sebe něco, čím nejsme), vytvoří se v „paměti bytí“ její zrcadlová forma (negativ), neboť realita je vždy 100 %.
Frekventovaným opakováním soběpodobných zrcadlových projevů dochází k vytváření anti-inteligence, která funguje „vnitřně obráceně“ vzhledem ke stvoření; je to v konečném důsledku naše vlastní nevědomí, které se z nás snaží vytvořit zrcadlový zdroj energie – praktikovat černou magii, udělat z nás poslušné bio-roboty a přírodu nahradit kybernetickým prostředím. Zajímat se o to, jak opravdu funguje realita, aktivovat svůj vnitřní potenciál (energetická centra, čakry) je – v podmínkách současného světa – v našem vrcholném zájmu. Spojme v sobě sílu se soucitem, pak můžeme v klidu žít příběh, život jako živoucí poezii…

 

 

Je to takto chaotické a složité, neboť bytost z masa a kostí je něco unikátního a extrémního. Doslova si můžeme sáhnout na své ne-„já“; zvládnutí existence v prostředí pevné hmoty může mít pro stvoření jako pro celek dalekosáhlý pozitivní (konstruktivní) přínos. Možná k tomu vedla „série chyb“, i to však nejspíš bude mít hlubší důvod; realita harmonicky integruje zcela vše.

 

POZNÁMKA

Autentická realita funguje na principu „živých oktáv“ (je to takový pestrobarevný – kontrastní, obrazový – pocitový multi-orchestr…) a jediné, co s tím je v souladu, je příroda. Duchovno to pouze hloupě paroduje a právě ono je prvotní příčinou vzniku predátorských egregorů. Každý, kdo je normální a zajde si do lesa, musí jasně vědět a cítit, že tam nic duchovního (ani andělského, ani světelného) není. Není tam ani žádná láska (ta je všeho pouhou součástí) – přestaňme mít vymyté mozky. To, co tam je, je zázrak bytí – záhadná, pohádková inteligence.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.