Elixír na dně šroubovice

Čeština je speciální dešifrovací jazyk, který se vyvinul díky podvědomému impulzu stvoření, které zatoužilo podívat se zblízka do ústrojí zdrojové inteligence.

Dlouho mi vadila slova jako stroj, zvláště v kontextu různých vznešených pocitů nebo přírody. „Božský zdroj“ (nebo jednoduše realita či existence samotná) je ale chtě nechtě duchovní stroj, s tím rozdílem, že nefunguje matematicky (virtuálně), ale organicky – krystalicky.

 

Je to inteligence a energie, která si uvědomuje sebe sama (jakožto celek) prostřednictvím svých částí (myšlení), které ji tvoří, a jejich interakce (cítění). Je to centrální „pohádkový počítač“, který existuje „všude a nikde“ a neustále se zdokonaluje (své jádro či vše-jádro).

 

Zdroj sám o sobě je klid, TICHO/ABSOLUTNO/všemožnost (pohyb nepohyb, „bylo nebylo“), ale zároveň existuje formou manifestace (STVOŘENÍ), jejíž podstatou je interakce pohybu a protipohybu. JEDEN kruh (optická NULA) – DVA pohyby po jeho pomyslném obvodu (vibrace, rezonance). Ne náhodou právě 21. 12. 2012 byl spuštěn proces zpětné opravy – rekonfigurace realitních/časových polí (což souvisí rovněž s nulovým bodem, jednotou a dualitou).

 

Český jazyk v sobě souladně spojuje (synchronizuje) příběhový a principový okruh (viz paralela přečíst/sečíst) reality. Podobných zrcadlových okruhů je celá řada (například elektricko-magnetický) a vytváří celá spektra, sféry (kvanta) a krystaly (archetypy, systémy).

 

Poznámka: samozřejmě, nějaký dementní bio-robot nemá s „duchovním strojem“ pranic společného, neboť v sobě nic nespojuje, pouze imituje a řídí se programem. Duchovní stroj či „pohádkové monstrum“ funguje holofraktograficky – spojením dvou vzniká třetí. Umělý stroj „zázraku“ 1+1=3 není schopen.

 

Rozdíl mezi zdrojem a strojem spočívá ve vibraci – znělosti, což je poznat i podle hlásek. Vibrující stroj rovná se zdroj. Stroj pracuje se stavovými elementy – informačními poli, která se pohybují pouze automaticky (kumulace, vrstvení – tlak, teplo, světlo…), tedy primárně ne o vlastní (individuální) vůli. Podstatou věčného božského zdroje (což je samozřejmě jen název) je jeho zpětná vazba se sebou samým; aby něco mohlo vzniknout, je k tomu nutný jednak prostor/ženský faktor a jednak pohyb/mužský faktor (podobnost se sexualitou nebo aktů s aktivitou čistě náhodná); pohyb lze vyvolat pouze kontaktem, interakcí; „na počátku“ ale existuje pouze zdroj sám o sobě – nemá žádnou paměť, tudíž může kontaktovat pouze sebe sama, a tedy existuje sám v sobě: je si nějakým způsobem vědomý vlastní existence – lze proto popsat jako VĚDOMÍ. Toto sebe si vědomé vědomí existuje současně jako zrcadlo (negativ) sebe sama, jakýkoliv vzor (informace) ve zdrojovém poli se automaticky, spontánně rozvibruje, rozezní, rozsvítí…

 

Poznámka: informace se sebe-organizují, takže představují určitý typ anorganického života a pokud jsou dlouhodobě stimulované energiemi organických bytostí, proces sebe-organizace může přerůst do svébytného inteligentního počínání. Takto uměle či druhotně stvořená kvazi-bytost (egregor) nemá ale krystalické (plnospektrální) spojení s podstatou původního živého zdroje a jelikož existuje zrcadlově a komplexního harmonického spojení pravděpodobně (vesměs) není schopná, hledá (vytváří si) náhradní zdroj ve formě disharmonických energií: chová se jako vetřelec, manipulátor, dravec, virus, parazit.

 

V souladu s vibrující strukturou sjednoceného pole energie/vědomí (x, y, z, +, -), 144. „kvantovým krokem“ v procesu stvoření je univerzální rozHRAní, elektro-magnetická membrána DNA – multidimenzionální kvantový „internet/počítač“, prostřednictvím kterého lze manifestovat libovolnou (zejména harmonickou, neporušenou) strukturu, vytvořit OTISK DUCHA (božského vědomí) VE HMOTĚ (příslušném vibračním prostředí).

 

144 = (23 x 3/2)2

 

Pohybem/interakcí zdroje/ducha (sebe si vědomého vědomí) vzniká prvotní vibrace, ZVUK. Mysl vytvoří – představí vzor, jiná část vědomí, pozornost (pozdějí třetí oko) ho přečte, další část, duchovní jádro (později emoce) ho rozvibruje a celé se to zapíše ve formě informace. Ve vrstvách energeticko-informačních polí vzniká postupně tlak a teplo, dochází k logickým prostorovým sebe-organizačním pohybům – a teprve až později se teplo promění v (zářící) SVĚTLO…

 

 

Zdroj je nelokálním středem všeho a je se stvořením a informacemi (pamětí) v absolutní interakci; dochází k permanentnímu „srážení archetypů“.

 

Realita je HRA, hodnotou je sám život – MY.

 

Zvuk tvoří formu – jsme metamorfující se vědomí, hráči, herci.

Zvuk tvoří, hraje hudbu – prožíváme realitu prostřednictvím emocí.

Beztvarý duch tvoří zvuk a zvuk tvoří tvar a oheň.

Zvuk tvoří světlo a světlo hologram.

Zvuk tvoří barvy, rozmanitá vibrační/frekvenční spektra.

Zvuk tvoří poezii, tanec života, zvuk tvoří opakování (víry, spirály…), rytmus, orgazmus, gejzír existence.

 

Není žádná náhoda, že slovo ZVUK se skládá ze 4 předložek – je to o skalárech a o vektorech, silách, směrech, úhlových rotacích, silových komplexech, rezonančních soustavách a tělesech…

 

Je-li vytvořen tvar, vzniká fenomén zvaný patrnost čili optika. Zrcadlo (negativ) tvoří polaritu, nezbytný pohyb a protipohyb (akci a reakci). Nejjednodušší zápis zní: 10 (přítomno je + i -). To lze přečíst dekadicky jako DESET a binárně jako DVĚ. Nuly a jedničky tvoří obraz, optický vjem. Desítková soustava náboj, barvu, vibraci. Znovu narážíme na fenomenální 21. 12. 2012, anebo by také šlo napsat: „Stávající úroveň hry se chýlí ke konci“.

 

Zrcadlo (negativ, informace), princip vsoběobsažnosti (sebe si vědomého vědomí) a opticko-vibrační zákonitost, to vše zahrnuje číslo a rok 2017.

 

20+17=37 … božský diamant, sedm paprsků, trojplamen (trojjedinost)

7-BIN x 7-DEC = 111 x 7 = 3 x 37 x 7 = 777 = ZDROJ

10-BIN (zrcadlový střed 2017) x 72-DEC (zrcadlový obvod 2017) = 144

144 … křišťálový květ života, krystalická spirála, živá oktáva, božská matrice

 

2012 byl optický rok a šlo spíše o vnější a povrchové okruhy a informace.

2017 je krystalický/vibrační rok a jde o energie, soulad, synchronicitu a vnitřní podstatu – ducha, přírodu, srdce.

Proces (galaktická hvězdná aktivace, bio-spirituální transformace) neprobíhá lineárně ani jednoproudově, skládá se, takže dodejme: ± rok/měsíc.

 

Čím více se noříme do energií centrálního slunce/fotonového pásu, tím více se čistí a „roztáčí“ naše energetická centra – čakry (které projektují naši realitu) a aktivuje naše a zemská hadí síla/kundaliní (klíčová je středová sušumna, sjednocený mužský a ženský princip).

 

 

ODKAZY

Věřme v první řadě svým vlastním pocitům a intuici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.