Proč se lidé nevzbouří?

Tím, jak s rostoucím přílivem energií centrálního slunce a jeho „krystalických/ohnivých kódů“ dochází k čištění na astrální a éterické úrovni a „rozkopírovávání“, slévání a přelévání realitních/časových polí, propast mezi živou organickou realitou (realitou ducha a přírody) a realitou virtuální mysli (fantomovým matrixem) se neustále zvětšuje. Je tedy dobré si připomenout, v čem onen rozdíl spočívá a zdůraznit, jak důležité je nyní soustředit se na svou vnitřní opravdovost a přirozenou, duchovní podstatu existence.

 

 

Realita má svůj příběhový a svůj principový okruh, kde ten první souvisí se zdrojem a podstatou bytí (prožíváním) a ten druhý, který slouží jako nástroj a prostředek, s jeho architekturou (představou, stavbou). První okruh je o neviditelné (a nevyčíslitelné) vnitřní hodnotě, druhý lze zredukovat až na čísla, přičemž oba okruhy jsou „čtecí“ (viz paralela přečíst/sečíst) – liší se však vztahem k vibračnímu a stavovému projevu energie (energeticko-informačního pole) a tedy i k formě času.

 

Vibrace (víření, dech, tep, rytmus, zpěv, tanec…) ztělesňují ŽIVÝ ŽIVOT, stav souvisí s projekcí jeho vnější podoby – zároveň se to vzájemně reflektuje. Podstatou života (a jeho umocnění, DIMENZE v podobě zpětné vazby prožitku) jsou pohyb a protipohyb (aktivní zdroj/trojplamen, manifestace, stvoření), stav zobrazuje klid, pohyb nepohyb (zdroj, absolutno). Řeč je o projevené realitě – UVNITŘ to je přesně naopak (tzv. božský, prvotní či centrální zdroj, prapodstata všeho co jest, její jádro, není samozřejmě žádný „neznělý“ stroj, ale vnímající, cítící, „znělá“ inteligence). Vně projevená realita tudíž pracuje s negativem (principem negativní expozice) – zrcadlením a informacemi (které existují ve formátu 1/x).

 

 

Největší extrém, jaký může nastat, je, když je priorita přiřazená principu, který diktuje či různě deformuje příběhovou linii, za normálních okolností přirozeně (přednostně) vlastní živým bytostem. Negativ pak není nástrojem, ale má tendenci stát se primární realitou – uvěznit (doslova zaklít) do sebe stvoření. Takováto funkce negativu energeticky odpovídá rovině nevědomí (stínu) a nikoho asi nepřekvapí souvislost s umělou inteligencí, bezduchostí (ryze levohemisférovým, abstraktním, logickým, mužským myšlením), parazitováním (egregory, mimozemskými vetřelci) a bio-robotizací stvoření (elektronicko-technologicky ovládané, spotřební amnezické lidstvo). Jednoduše řečeno: všechno je naruby (podobně jako vyvržené vnitřnosti, jen nejde o tělo, ale realitu – „herní prostředí“).

 

 

Ironií jsou slova v ústavě: Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

 

Zdroj (lid) je nadřazen nástroji (orgánům), je tedy dost „nevysvětlitelné“, co se zde vlastně řeší…

 

 

 

Jediným vysvětlením, proč se lidé „dobrovolně“ chovají jako otroci (aniž to na vědomé úrovni vědí) a mají sklon k odosobněnému, strojenému, obchodnickému chování (nebo si vemte, jak jsou zmagoření ze všech těch „chytrých“ zařízení a někteří už ani nejsou schopní komunikovat naživo, jenom nepřítomně civí do displejů), je „černá magie“ – nějaký mnohoúrovňový, ovládací mechanizmus a neorganická inteligence v pozadí dění.

 

Doporučuji si přečíst něco o bio-energetických implantátech a různých reverzních technologiích, i když to je trochu jinak, než to vypadá.

 

 

 

DOPORUČENÉ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.