Láska jako nejvyšší stupeň inteligence

Včelí roj: Kdo to je Kristus?

Pohádkový démant: Kristus či Christos/Sophia je úroveň vědomí, nebo lze říct také avatar nebo vědomí jednoty. Je to výsledek rovnováhy mezi mužským a ženským principem (archetypem). Souvisí to s nulovým bodem a principem tří (trialitou).

 

Včelí roj: Co tyto principy představují?

 

 

Pohádkový démant: Představují božský zdroj v manifestaci – dalo by se říct základní spektrum či multispektrum, tak aby realita vůbec mohla správně fungovat. Zdroj (božské vševědomí) sám o sobě je klid (pohyb nepohyb), ticho, všemožnost – kvantita (mysl) s určitou danou optimální kvalitou (schopností vnímat a cítit); je to nekonečný proud lásky a fantazie, bezedný poklad možností.

Včelí roj: Manifestace tedy znamená uvedení do pohybu…

Pohádkový démant: Pokud zdroj přirovnáme ke kruhu, mužský (více elektrický) princip představuje pomyslný pohyb po jeho obvodu a ženský (více magnetický) princip protipohyb opačným směrem. Kruh rovná se spektrum, nyní si to představme jako kouli nebo nějakou složitou soustavu… Zúčastněné síly jsou přitom vědomé (duchovní) energie, zahrnující určitý záměr či program, vibrační či rezonanční vzor… – možnosti jsou v podstatě nekonečné, nepředstavitelné. Klíčový je fakt, že pohyb a protipohyb (jin a jang, světlo a tma, „+“ a „-„) fungují v rámci společného JEDNOHO kruhu/spektra.

Včelí roj: Ale pohyby jsou DVA.

Pohádkový démant: Pohyby jsou dva, ale není to vidět. Jsou to dva dokonale se zrcadlící vzory, vytvářející nekonečný proud průzračně harmonické energie. Z určitého hlediska je to dualita uvnitř jednoty a jednota uvnitř duality zároveň. Živoucí paradox. Je to dokonale optimální stav či situace, ve které nelze způsobit žádný vnitřní (bytostný, systémový) konflikt. Když trochu odbočím, není žádná náhoda datum 21. 12. 2012 11:11 – neboli galaktický nulový bod (čas), což tak krásně vyšlo díky inkarnaci kristovského avatara.

 

Rozkliknout.

Fraktální trojúhelník (trigon).

 

Včelí roj: Řada zdrojů tvrdí, že rok 2017 nebo jeho konec má být ještě významnější.

Pohádkový démant: Radši už nic nevím. 🙂 Ani se na to nefixuji. Ale podle toho, jak se někdy cítím, doufám že se už něco VIDITELNĚ ZMĚNÍ. Zjistil jsem, že běží dva hlavní vzestupové plány současně – kvůli živosti to ani jinak nejde (i božský zdroj se napřed individualizuje na dvě oktávy, které jsou zároveň jednou). Funguje zde princip juxtapozice. Kdo má rád cizí výrazy, NĚKDY rovněž může dojít k časové či dimenzionální bifurkaci (pásmo nižší a vyšší Země se definitivně rozdělí), i když bohužel to tak vypadá, že se záchranou bláznů to je myšleno vážně. 😀

3 x 7 x 37 = 777 (božské vševědomí – trojice – sedm božích paprsků). 20 + 17 = 37.

 

Včelí roj: Ono by úplně stačilo, kdyby média hlavního proudu začala říkat pravdu, že. Nebo lidé pochopili, že peníze neexistují.

A jak se někdy cítíš?

Pohádkový démant: Jako elektro-magnetický průtokový hromosvod nebo křišťálová kostra. 🙂

Včelí roj: Vraťme se ke kristovskému avatarovi.

Pohádkový démant: Byl to jeden z pravých Melchizedeků. Znám je hlavně jako Ježíš Kristus. Samozřejmě, náboženství je stejně naruby jako hodnotový systém nebo média. Nebyl to jen posel lásky a soucitu, inkarnoval se na Zemi také kvůli integraci morfogenetické matrice andělského lidského druhu, aby lidé mohli znovu získat schopnost procházet komplexem organických hvězdných bran a vrátit se zpět do svobodných světů (s aktivní organickou merkabou). Je to o krystalické DNA.

 

Aktuální kód od Féwy.

 

Včelí roj: Co říct milým čtenářům na závěr?

Pohádkový démant: Citoval bych slova mayského stařešiny: „Moudrost je v jednoduchosti. Láska, úcta, tolerance, podílení se, vděčnost, odpuštění. Není to komplikované nebo vyumělkované. Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Všichni potřebujete to, co je uvnitř vás. Velcí učitelé říkali, že zde je začátek. Nalezněte své srdce a najdete svou cestu.“

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.