„Kdo se vzdá svobody, aby získal bezpečí, ztratí nakonec obojí!“ – Benjamin Franklin

Představte si božský zdroj jako nepředstavitelně nádherný diamant zasazený do nekonečna a sebe sama si představte jako jeden z živých odlesků onoho dokonalého diamantu v onom nekonečném prostoru. I když to je pouze jedna z mnohých metafor, jak zázrak života přiblížit, tak PRÁVĚ A PŘESNĚ TAK TO JE.

 

V tomto světě jsme sice (zatím) fyzicky na úrovni (krystalizujícího) uhlíku – mentálně, emocionálně či duchovně lze však na tuto úroveň (příliš pomalá vibrace, vnitřní nejednotnost) spadnout pouze vinou manipulací (lží), slepé víry nebo ztráty (přepsání) paměti. Pokud tedy máte zájem o skutečně svobodný, hodnotný, kreativní život v souladu s bytím a přírodou, stačí si jen uvědomit situaci a energeticky (vědomě) to realizovat. V mřížce kolektivního vědomí nakonec neodvratně dojde k posunu a realita začne kreslit úplně nové obrazce. Je to holý fyzikální fakt.

 

Podpořit to lze nejlépe pochopením principu „tři v jednom“, který je zde na těchto stránkách opakovaně vysvětlován.

 

 

Můžete se rovněž účastnit společných celosvětových meditací (nebo tak kdykoliv činit individuálně). Osobně ale doporučuji především zapojit vlastní jedinečnost, být ve svých vizualizacích VELMI KONKRÉTNÍ a používat typ energie podle aktuálních pocitů – nechovat se uniformně, mechanicky, stádově. Dobré je si představovat, prociťovat to a s jistotou tomu věřit, jak je naše planeta zaplavována a prostupována světlem božského zdroje a vše disharmonické a nelidské se rozpouští a tuto planetu opouští jednou provždy. Jako základ může posloužit toto video.

 

 

Jsoucno či absolutno má tři základní rozměry. Šířce (základní ploše) odpovídá fantazie (forma, projev), výšce dimenzionalita (uspořádání, princip) a hloubce láska (opravdovost). Samozřejmě jde pouze o jeden z mnoha konkrétních pohledů na věc a vše je v neustálé dynamické interakci, protože jinak by to nebyl živý život.

 

Absolutno hraje hru samo se sebou a jelikož lze vytvářet i různé nesmyslné kombinace, existuje například humor a zábava, a v tom horším případě zlo. Samo o sobě ale absolutno zahrnuje pouze harmonické energie (vnitřně vyvážené, neporušené vzory) a inteligentní společenství ke své existenci rozhodně žádnou disharmonii nepotřebuje.

 

Kvalita reality, jakou si svým vědomím, společným i osobním – citovými a myšlenkovými pochody, vírou, kódy přesvědčení… -, tvoříme, závisí na jednoduchém pochopení, co je hodnotou (tvořící náboj, energetickou úroveň reality). Jedinou skutečnou a tou nejhlubší možnou hodnotou jsme my sami, takoví jací jsme – čili zmíněná opravdovost, zázračnost, schopnost vcítit se či milovat (kdo to chce rozumově: jedná se o typ síly, esence či energie s nejvyšším možným stupněm soudržnosti a propojení s maximální efektivitou – všechny části celku jsou si rovné a mají plnohodnotné využití; nepíšu jen láska, ale někdy také zázrak, dokonalost, opravdovost, spontaneita, autenticita, živelnost, přirozenost…, jelikož to je mnohostranné, nespoutané, zkrátka ŽIVÉ – musí to zahrnovat a harmonicky v sobě spojovat do rovnováhy oba protiklady, magnetickou světlou a elektrickou tmavou část).

 

 

Všechno je to o komplexní, duchovní, přírodní inteligenci. Ve falešné, fantomové realitě – reverzním, hybridním matrixu (který není temný, ale vychýlený, defektní) – je hodnota zcela nesmyslně odvozená od principu, čemuž také odpovídá forma vyjádření. Srovnejte si schválně majestátní přírodu a její neuvěřitelnou živost a pestrost se světem úřadů, politiky, byznysu, peněz, korporací, náboženství, masmédií a dalších vymýváren mozků a duševních hrobů jako je školství, farmaceutický průmysl nebo něco takového jako vojensko-průmyslový komplex – bezduchý, dementní satanizmus, a lidé si stále myslí, že příroda, duše, láska a schopnost soucítit, či různé inteligentní živé energie, meditace, vizualizace, rozvoj spirituality apod. jsou „něco vedlejšího“, přitom to snad ani už nemůže být víc naruby a víc zjevné…

 

Čím jsme skutečnější, vědomější a sebevědomější, láskyplnější (čím hlubší, průzračnější, barevnější a „zpěvnější“ jsou hlubiny naší opravdovosti), tím širší možnosti (obzory) se před námi otevírají, což se automaticky manifestuje odpovídajícím fyzikálním (matematickým, geometrickým, genetickým, smyslovým, přírodním…) způsobem.

 

Může například existovat nějaký mnohorozměrný „létající ráj“, jenž je zároveň kosmickou lodí a vědomou entitou, a můžete tam žít věčně a cestovat v tom napříč nekonečnem… Bez patřičné duchovní vyzrálosti (autenticity) – probuzeného, aktivovaného energetického potenciálu, pochopení reality a propojení (zarovnání) s jejím zdrojem můžeme ale leda tak sedět doma hloupě na židli. 🙂

 

 

Také může existovat svět ve formě vězeňské planety, v područí neviditelné ďábelské chobotnice, umělého organizmu, který (jehož zástupci) dělá vše pro to, abychom se na svět dívali nevidoucíma očima a věřili jenom tomu, co nám jeho chapadla dovolí.

 

 

Jsme věčné živé duše – zázračné duchovní bytosti, zcela konkrétní, mocná, láskyplná, živelná, multidimenzionální, přírodní, vědomá inteligence a energie. Většina lidí vůbec nechápe, že toto je reálný, hmatatelný, fyzicky a fyzikálně skutečný fakt, že naším jádrem a podstatou je samotný božský zdroj (doslova dech či tep, živý proud, srdce absolutna…), který v jistém smyslu dokonce sami vytváříme a spoluvytváříme – jsme samotná existence. Namísto duše (kterou si lze představit například jako křišťálový plamen či živé světlo) se lidé pokládají za jakési zmentalizované, psycho-logické stádové jednotky (výplody virtuální mysli) a chovají se jako spotřební lůza… – a opět, tímto svým vystupováním zmíněnou ďábelskou, upírskou chobotnici sami spoluvytváří a pumpují do oné plazmatické/skalární parazitické sítě energii své pohodlnosti, lenosti, ignorance, lhostejnosti, egoizmu, strachu, zbabělosti a podřízenosti.

 

Lstivým trikem stínových inteligencí jsou takzvané komfortní zóny či implantáty, vytvářející iluzi „klidu a bezpečí“ a „vše je tak jak má být“. A tak, přestože téměř vše na tomto světě je/bylo úplně naopak (jelikož parazit funguje zrcadlově), lidé – v úrovni nižší, fantomové Země, spějící k neodvratnému zániku – jsou už ze starého systému tak otupělí, že jim přijde normální i ta největší nesmyslnost.

 

 

„Pain avoidance and fear is a huge controller of the masses of humans. Comfort zones (implants) to generate complacency will generally win out to control most of the human population. The controllers know this very well, and are expert in the field of manipulation and astral combat. It is primarily in this level of the game that the Controller Forces use frequency fields to create a NET that keeps humans „in their place“. As long as humans believe they are „free“ they will never question the controllers about their personal sovereignty. They can dress this game up a notch, flash us some beautiful things to dazzle us, give us some technology to supposedly „save us“ from ourselves. The agenda is then they can begin to introduce themselves to humans and possibly tout themselves as Gods, or Advanced Intelligences. Being „Gods“ surely humans would easily want to intermingle and „breed“ with them, creating a human super race?? (not!)“

 

 

 

PROBUĎTE SE!

 

 

 

Existuje vůbec slušný výraz, jak opravdu pravdivě popsat inteligenci současného člověka?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.