Božská je jen příroda, celé slavné duchovno je umělé

Hlavní dějová linie běží neměnně v úrovni VŠE-vědomí/Přírody, čemuž lze také říkat Zázrak, Věčná Záhada, Bylo Nebylo, Dokonalost, Centrální Zdroj, Zřídlo Všebytí či Absolutno. Je to moudrost, síla, láska a inteligence natolik komplexní a živá, že žádný z jejích individuálních projevů není její rozměr schopen pochopit, i kdyby tím jediným důvodem měla být proměnlivost (změna, vývoj), čili život sám.

 

Ze Zdroje kromě toho spontánně vyvěrají (emitují, jsou zvěčňovány) individualizované tvořivé inteligence či božské emanace, tvořící nezbytnou přirozenou protiváhu, anomálii. Není to nic pozitivního ani negativního, prostě to je. Nějaký stvořitel či skupina tvůrců může přijít s nějakým nápadem a začít tvořit vedlejší dějovou linii. Zúčastněný „hráč“ poté funguje jednak v rámci multiverza (nekonečna) a dokonalé, přírodní linie, jednak v rámci toho kterého vesmíru a jeho časoprostoru.

 

Otázka zní: co si počít, pokud nějaký kolektiv tvořivých inteligencí záležitost nezvládne a dopustí se nějaké chyby?

 

 

Zaprvé, chyba téměř vždy může být nakonec (nevídaně) využita ve prospěch Stvoření, jelikož vyřešený VLASTNÍ omyl je vždy lepší nežli kopie nějakého „ověřeně pravdivého“ vzoru.

 

Tuto chybu je ale samozřejmě nutné odhalit a pochopit, a co je hlavní, není možné ji odstranit z úrovně, která ji vytvořila.

 

Uvědomujete si, že válka mezi anděly a padlými anděly, Kristem a Luciferem/Satanem (kristovským a luciferským vědomím), archanděly a archonty, pozitivními a negativními mimozemšťany, Strážci a Soupeři, jednotou a dualitou atp. nemá se Zdrojem/Životem/Přírodou/Láskou/Duchem/Zázrakem vůbec nic společného? Miliardy let se tento idiotský vzorec opakuje bez řešení dokola a obě strany stále používají tytéž modely, jako kdyby byly padlé na hlavu.

 

 

Nejsme žádné duchovní, kristovské, andělské bytosti (a samozřejmě ani opak). Nejsme pouze světlo, jsme VŠE. Žádné podmíněné dobro, ale bezpodmínečná, konstruktivní harmonie, čili SOULAD. Jsme bytosti fantazie. Smyslem existence je láska a hra v jednom, žádné světlo a duchovno. Každý, kdo to má v hlavě v pořádku, chápe, že Absolutno je vším a pokud chceme něco vytvořit, je třeba efektivně spojit předlohu a její negativ (zrcadlo) – udělat to INTELIGENTNĚ znamená, že se obě síly vzájemně vyruší, což lze způsobit pouze tak, že se vytvoří dokonalá rovnováha (zarovnání), průzračně čisté a dokonale průchozí prostředí.

 

Klíčem není strana, ale spojení.

 

To, že se někdo pokládá (nebo nás vydává) za bytosti světla či za duchovní bytosti, je tak zoufale hloupé a neúplné, že to nejen není řešením problémů, ale tyto problémy to přímo vytváří. Určitý sektor Stvoření to doslova uvrhlo do zakletí, celý tento vesmír to zakonzervovalo v nevědomosti…