V proudu energií – informace 29. 2. 2016

Zjistil jsem, že pouštění se do nějakých konfrontací a poukazování, zda to či ono je či není pravda, je v současnosti už ztráta času; k dispozici je VŠE a každý si vždy vybere to své. Naši krásnou planetu zaplavují a prostupují energie až z úrovně manifestovaného božského zdroje, které mají univerzální, sférický charakter, čímž je možnost výběru zesílena a urychlena.

 

Pravdivost toho či onoho téměř vždy vyplývá ze srovnání se zázračnou, rajskou přírodou (nebeskými dušemi zvířat) a s krystalicky průzračným charakterem původního (věčného) stvoření – jsme takový křišťálový živel či vír uvnitř nekonečného oceánu, „okraje“ naší bytosti nejsou ničím pevným ani ničím oddělujícím (a pokud ano, je to naše stínové „já“).

 

Podstatné nejsou pouze informace, ale zejména jejich energetické pozadí (náboj), průchodnost a průraznost a čistota proudění energie.

 

 

 

Zmíněnou energii představují krystalické či křišťálové živé „kódy“. Jde hlavně o intenzitu a charakter proudění a fluktuující (opalescentní) živý vzor – jako proměnlivá světélkující tekutá ohnivá duha a hudba sfér („zvonkohra“) v jednom. Tyto kódy, tato „ohnivá písmena“ mění polaritu, vazbu, složení a vztah realitních polí na sub-atomární, molekulární, buněčné, morfogenetické atd. úrovni. Jde o nesmírně jemnou plazmu či hydroplazmu, jemný multi-živel, podobný tekutému ohni.

 

„Zpívající tančící vzory“ mají světle (meruňkově) oranžovou či průhledně růžovou či zelenou nebo bílou barvu, ale zároveň jsou křídově či pastelově mnohobarevné – v kontextu našeho hmotného světa se jedná o barevné spektrum (světla, tóny) vyšší harmonické dimenze či úrovně, vyšší stupeň barevného rozlišení, širší, vyšší a hlubší frekvenční rozpětí.

 

Ve vztahu k individuálnímu vědomí se tyto „kódy ducha“ provejují zejména jako schopnost milovat a soucítit (emoce, empatie) a zároveň posilují vůli a rozum a zdravé sebevědomí – je ovšem třeba vykročit z fantomové reality (negativního ega, vědomí 3. dimenze, lineární racionality), zevnitř svého stínového „já“ do světla živoucí skutečnosti.

 

 

 

Rozkliknout.

 

 

Energie, které k nám proudí a re-aktivují krystalické struktury, pochází až z úrovně nad úrovní avatara 10-12D. Přesto je dobré vědět, co to avatar (Christos/Sophia) znamená.

 

Christos či Kristus (vědomí jednoty) je výsledek rovnováhy ženského a mužského principu. Je to neutrální, klidová zóna/inteligence mezi posměrným/elektrickým a protisměrným/magnetickým vírem zdrojové energie. V tomto světě, jelikož jde o bio-spirituální vzestup, je to i výsledek rovnováhy mezi duší/duchem a tělem, hmotou a nehmotou, vnitřním a vnějším. Přechod do vyšší harmonické dimenze je záležitostí spojení s aktivním zdrojem v jeho nefyzické (trojplamen) i fyzické (kundaliní/hadí síla) podobě. Nic jiného organickou merkabu neaktivuje, nežli soulad schopnosti opravdově soucítit/milovat a schopnosti autenticky, živelně/přirozeně se projevovat.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.