Přichází televizní zpravodajství – vyperme si mozek a zítra hurá do práce!

Pří sledování „konkurenčních“ televizních „zpráv“ mívám nutkavý pocit, že zprávy občanům vysílá nějaká mimozemská entita mající jediný, velmi pragmatický úkol – zabavit lidi, dokud na světě nebude nastolen globální systém absolutní kontroly obyvatel planety země. Nezávislé internetové zdroje nás denně přesvědčují, že „doma“ i ve světě se dějí převratné věci. Ne tak televize, která stejně jako za komunismu pokračuje ve fascinujícím, neomylném trendu – pustit do éteru cokoliv, vyjma popisu skutečnosti – pravdy.

 

Trend moderního světa lze popsat jediným souvětím. Nadnárodní bankéřské a průmyslové „elity“ prostřednictvím politických „právních“ systémů a trestů, vydírání a lichvy a mediální manipulace dokončují „vizi“ sadopsychopata Adolfa Hitlera o sjednoceném světě. Toto souvětí doplním o nelichotivou skutečnost, že bankovní systém – tedy kontrolovaná lichva se provádí ilegálně – prostřednictvím institutu bank federálních rezerv – kde skupiny vlastníků a zfanatizovaných ekonomů „vyrábí“ peníze z ničeho – buď prostým tiskem, nebo připsáním čísel na bankovní účty. Pro „obyčejného“ člověka, rodinu zdomácnělo  v ústech ekonomů i politiků, médií označení „pracovní síla“ a „lidský zdroj“. „Úkolem“ nás, lidských zdrojů je bez přemýšlení přijímat právní normy a vzdělání od politického systému, který nás za to odevzdává k pokusům v oblasti sociální i vědecké a „bdí“ nad naším každým krokem. K tomu, abychom věděli „jak se věci mají“ si zakoupíme televizi a pod donucením zákona platíme koncesionářské poplatky. Z těchto poplatků se vyrábí každodenní mystifikace a manipulace, která nám velmi sugestivním, odpudivým způsobem každou hodinu tluče do hlavy fantasmagorické lži a konstrukce, které nás udržují v pasivní, sebezničující službě – otroctví.

 

Vrcholem vymývání mozků a ukázkou absolutní nelidskosti, ale také mediální moci nad lidmi je interpretace událostí z 11. září roku 2001, kdy sofistikovaná válečná akce proti vlastním – lidským zdrojům – v USA je mediální sugescí lidem vetknuta do paměti jako „akce“ horských teroristů s plastovými noži, kteří „ukradli“ letadla a více než hodinu je naváděli v nejstřeženějším prostoru světa na určené cíle.

 

Jako jeden muž televizní zpravodajci zesměšňují a kriminalizují vědce a odborníky, kteří si „dovolí“ tvrdit, že kupříkladu útok na Pentagon nemohl být proveden „uneseným“ Boeingem, protože otvor po průniku letadla je mnohem menšího profilu, než letadlo, které jej mělo způsobit!

 

Na základě této zvrácené mediální propagandy, mohli mocní tohoto světa připravit pro své národy zákony, které vrací metody vynucovaného otroctví do středověku. Na scéně je legální mučení, možnost internace z „důvodu“ podezření z protistátní činnosti či podpory terorismu… Na scéně jsou dvě války, které veřejnost podpořila, nebo toleruje výhradně díky mediálnímu, klamnému popisu výše zmíněného útoku.

 

Politické systémy se pod rouškou nutné obrany před „terorismem“ urychleně vrací k absolutismu, kdy moc v „krizové“ situaci, tedy prakticky kdykoliv může být převedená do rukou jednoho muže, či několika lidí, dokonce k soukromým firmám, které nás tady všechny „ochraňují“.

 

Tak drastické, hrozné dopady má pokračující zneužívání sdělovacích prostředků k „vyšším“ cílům politiky = organizovaného zločinu. Psychomanipulace, kterou provádí mediální propaganda nabývá obludných rozměrů. „Redaktoři“ splácí své hypotéky a oblažují „svá“ ega faktickým rozvratem země, likvidací rozumnosti.

 

Z hlediska současného systému jsou všichni občané světa potenciální zločinci. Vyjma zločinců samotných, kteří připravují „předpisy“ zákony, kterými svazují „lidské zdroje“ do zničující služby destruktivního systému civilizace. Stokrát opakovaná lež se samozřejmě nemůže stát pravdou, ale pokud je podávaná sugestivní televizní manipulací pravdu z mysli vytěsní. Hitlerův sen se začíná naplňovat.

 

Politický systém likviduje přírodu, člověka, rozumnost – pracuje v úplné perverzi. Mnoho z nás hledá únik nikoliv ze skutečnosti, ale tohoto zvráceného prostředí ve víře, v individuálních duchovních praktikách, nebo prakticky v uzavření se mimo dosah televizních „zpravodajství“ – kdy se lidé stěhují zpět z měst na venkov a pochopitelně uzavírají před nevyhnutelným (!) důsledkem politického činění.

 

Běh politiků k novému otrokářskému řádu je ovšem zcela pragmatický!

 

O tom, že systémová šikana dospělých a idiotské vzdělávání dětí, mladých je zcela mimo rámec rozumnosti není pochyb. Učíme se vylhané dějiny, nesmyslná data, či zcela absurdní „vědecké“ obory jako ekonomie a systém se nás snaží začlenit do přisouzené role nevolníka jak to jde.

 

Stejně tak je ale průkazné, že celý ten idiotský, stresující vzdělávací systém nechtěně, druhotně přináší bezpočet inteligentních, citlivých lidí, kteří i za cenu osobní újmy se brzy přihlásí o své právo na život.

 

Stejně tak je průkazné, že internet udělal velkou díru do otrokářského systému. Političtí idioté jej prostě neumí plně zcenzurovat, stejně jako jejich technokratičtí sluhové. Svobodný duch pronikl internetem a začíná čím dále tím rychleji usvědčovat sadistické „velitele“ světa z jejich zločinů.

 

Stejně tak je jisté, že politici už činí zločiny v tak fascinujících rozměrech, že se „nevejdou“ ani do zákonů, které si pro tuto činnost sami píší na míru. Svou roli hraje i ješitnost, kdy tito sadističtí idioté bojují také mezi sebou.

 

V jednom se ale shodnou. Buď bude nastoleno technicky dokonalé a právem vynutitelné otroctví, dozor nad lidmi jako první a nebo jako první přijde odhalení skutečného pozadí politiky a desetiletí jejích zločinů proti lidskosti.

 

Výsledky politického snažení bankéřských a průmyslových elit jsou již příliš zjevné. Lidé se začínají probouzet. Přestože kulturní a politická, mediální fronta se snaží udržet „lidské zdroje“ v pasivitě, bouře je na spadnutí.

 

Možným krokem k oddálení odhalení klamů politiky – médií jsou mimo šikanující zákony a praktikovanou lichvu také války. Boj s terorismem ( v praxi obchodní války o surovinové zdroje ) nestačí, na scéně by se musel objevit otevřený válečný konflikt.

 

Mnoho lidí také očekává atomový konflikt jako „Apokalypsu“ – finální střet dobra a zla, duchovních sil. Mnoho lidí pod tlakem politické správy už zrezignovalo.

 

Co tedy přijde v čase, kdy je tak vystupňováno společenské napětí?

 

Idiocie politické správy nad lidmi způsobila bezpočet tregédií, které ovšem mají přesah hluboko za naše životy. V tak šílené správě věcí veřejných se v nás probouzí nejen beznaděj, či přechod na drogové závislosti, ale hlavně také živná půda pro politiku – nenávist.

 

Politický systém prohlašuje emoce za nemoc. Ničí vztah lidí k přírodě i přírodu samotnou i své „lidské zdroje“. Likvidace života na zemi probíhá bezchybně.

 

Situace je navíc komplikována tím, že i kdyby jeden stát se „utrhl“ z provázané světové politiky, nemá nejmenší naději ovlivnit globální ničení planety a člověka, rodiny, základních hodnot rozumnosti a života.

 

Můžeme tedy očekávat od obchodníků a politků, kteří se živí utrpením a šikanou druhých prozření a obrat o 180% k rozumnosti? Nebo se proberou umělci?

 

Ti těží ze současné situace snad nejvíce. V prostředí, kde se už nedá rozumně žít mají sny velkou hodnotu. Kult osobnosti posiluje a hvězdy kulturního světa z toho profitují. Fronty na podpisy neberou konce, pamatujeme si kdejaký film, fikci, uctíváme celebrity, které jsou základním kamenem pyramidové stavby otrockého řádu.

 

I pokud by se ale „smetánka“ systému věcí probrala, co se změní. Kdo odstraní miliony nášlapných min? Kdo změní myšlení vojáků naprogramované na zabíjení a ničení? Kdo a kam přestěhuje asi dvě miliardy lidí z šílených podmínek velkoměst?

 

Ideál lidské společnosti je nenásilí, neomezování druhého, zdravý vztah k lidem a přírodě. Aby se kdekoliv na světě mohl uskutečnit tento potřebný model, byl by podmíněn odstraněním zla v člověku. Jinými slovy, pokud bude v komunitě tisíc lidí a všichni budou slušní a hodní, bude stačit v duchu křesťanství, ale i jiných duchovních nauk jeden (!) zlý člověk, který v poměrně krátké době zdestruuje celý život společnosti, která bude založena na nenásilí a naprosté svobodě činnosti. Neoplácení zla.

 

To mluvíme jen o rovině fyzického násilí. Stejně tak ale jeden podvodník bude využívat celou slušnou komunitu při dodržení stejné zásady – ideálů společnosti. Aby se země mohla začít zotavovat a lidé na ní z tisíciletí válek a šíleného hospodaření, chování obyvatel, musel by někdo „vypnout“ tedy odstranit z nás všech zlo.

 

Zcela jistě se to nepovede zákonodárcům, kteří jsou zločinem živi a přesto „usilují“ o to, abychom se všichni cítili bezpečně a byli „zdraví“. Ne náhodou hlavním tahounem na poli lidské cesty k ráji je tabákový průmysl. Jeho výrobky zabijí 40 000 lidí denně na více než miliardu nemocných. Přesto tabáková impéria už ve více než 100 zemích světa dominantně ovlivňují vzdělávání a zákonodárství – jenže to má vést k zdraví a prosperitě?

 

Vnější kontrola společnosti – prostřednictvím zákonů vede a také dojde k tomu, že bude nejen přikazovat, ale také kontrolovat veškerou lidskou činnost od porodu až po smrt. V praxi učiní z lidí loutky, které budou smět pracovat pro požitky a blahobyt svých otrokářů.

 

Zůstávají dvě možnosti. Před tím, než by lidé zcela zničili prostřednictvím výkonu politické správy sami sebe, zasáhne vyšší moc a odstraní „vypne“ zlo a devastující chování v nás. Musela by také ale odstranit podmínky, které tento stav přímo generují – prostředí velkých měst, zcela vyšinuté stravovací a životní návyky, které do nás reklama a stres z výše popsaného denně instalují….

 

Dny tohoto systému se chýlí ke konci. Zbývá už jen čipování a dokončení digitální evidence „lidských zdrojů“. Pokud nedojde k většímu válečnému konfliktu, lze očekávat naprosté ovládnutí lidí zneužitím moderních technologií v nejbližších desetiletích. Tedy lidí, kteří mají relativní možnost se byť samozřejmě nenásilně vzbouřit proti současnému neutěšenému stavu.

 

Ti, kteří tuto možnost nemají budou po vydrancování jejich surovinnového bohatství necháni na pospas hladu a nemocem, protože se narodili na nevhodném místě a centralizovaný svět s nimi nepočítá.

 

Pokud vznikl život na planetě velkým třeskem, který generoval chemické interakce až do vyselektování druhu a my jsme „jen“ produktem, naše mysl, tělo souhry okolností a miliard let vývoje, máme smůlu.

 

Pokud je země a život na ní, fauna a flora, posléze i člověk projektem Stvořitele, lze se domnívat, že naším smyslům nepřístupný, ale o to bližší je skutečný Ráj. Tedy prostředí do kterého budeme vzkříšeni po svém pobytu v tomto světě a Ti, kteří se dožijí převzetí moci ve světě Stvořitelem budou přetvořeni tak, aby zde mohli žít v pokoji, Lásce a míru.

 

Pokud není Bůh, jsme definitivně ztraceni. Pokud je Bůh, očekávejme podanou ruku v době, kdy už opravdu nebudeme vědět sami jak dál skrze odporný, zvrácený stav lidské politiky a mějme naději i na setkání s těmi, které „péče“ tohoto systému přivedla ke zničení těla.

 

Co můžeme udělat?

 

Odvrátit se od pasivity. Nenechat naše děti, přírodu a nás všechny v rukách zdegenerovaných, šílených obchodníků, politiků a jejich vizí o otrockém řádu, který na věky zabezpečí jejich rodiny a vykáže patřičné místo „služebnictvu“.

 

Můžeme přinutit tu mediální hydru, aby přestala lhát. Organizovat pokojné protestní akce před televizí, před parlamentem, vládou a vyžádat si pravdu. Musíme vystoupit z rezignace a to je zbraň proti ničemnosti, kterou tady už zcela zjevně presentují novodobí Adolfové Hitlerové a jejich průmyslníci, jejich vědci i propagační pracovníci, kteří působí popisovanou traumatickou situaci.

 

Situaci, kdy čím dále tím méně lidí skutečně pracuje, tedy nevydělává, ale pracuje, aby Ti ostatní se mohli najíst a i to už zemědělcům zakazují, nutí je ekonomicky i zákony pěstovat obilí pro provoz automobilů, nebo geneticky modifikované, dělají na nás stejné experimenty jako dělali nacisté za druhé světové války.

 

Základním destruktivním prvkem ve společnosti je televize, její vliv na jednotlivce i celé domácnosti je fatální. Proto první věc, kterou si skutečná moc koupí je právě moc mediální. Pokud si budeme říkat „ono to nějak“ dopadne, potom jsme ideální položkou v tomto zdrcujícím systému.

 

Pokud se začneme zamýšlet nad tím kdo a co učí naše děti, kdo a proč nám místo zpravodajství pouští vylhanou militantní propagandu, pokud budeme ochotni se vzepřít, něco se změní.

 

Nemůžeme změnit svět tím, že jej nebo sebe budeme jinak vnímat. Můžeme změnit svět tím, že přinutíme politickou a mediální moc, aby nám přestala lhát, aby nediktovala ten otrokářský, nesmyslný řád, který nyní musíme žít.

 

Martin Škapík

 

 

Zdroj: Matrix-2012.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.