Paradox kontra St. živel

Představte si dva protilehlé, vzájemně se přitahující magnety (souvisí to s přitažlivostí obecně, tedy i například partnerskou láskou – dvojpaprskem, dvojplamenem). Pokud mají zrcadlově 100procentně totožný tvar (vzor) a pomyslná spojnice mezi nimi je kolmá (90°), energetický průtok mezi magnety (když si odmyslíme další možné vlivy či faktory) má zcela optimální charakter.

 

Prostředí mezi magnety lze popsat jako „nulové pole“ – je to dané opačným nábojem čili protikladností („+“ a „-„) a současnou dokonalou shodností (stejný vzor, například vibrační vzorec) a dokonalým, 100procentním zarovnáním – zákrytem. Nulové pole, jakožto výsledek dokonalé součinnosti a harmonie (optimálního, souladného působení sil), je společným třetím, neutrálním prvkem systému, jehož podstatou je zrušená polarita (hyperprostor).

 

Poznámka: ve skutečnosti to je mnohem složitější a nejedná se o magnety, ale speciální elektro-magnetický vír.

 

Jednota protikladů navíc původně uzavřený systém mění v otevřený. Pokud si to celé představíme jako vědomou, inteligentní, organickou soustavu, systém (například individuální bytost) tak má nezávislé, bezprostřední spojení se zdrojem reality – absolutnem. A pokud (jakmile) dojde k zarovnání nějaké energeticky spřízněné makro soustavy (například mezidimenzionálních planetárních mřížek & hvězdných systémů, nebeských těles), dotyčná bytost může daného spojení (průniku realit) využít a transmigrovat do vyšší harmonické dimenze.

 

 

Je to možné pouze díky AKTIVNÍMU ZDROJI, čili TROJPLAMENI (univerzální vševědomí/božský zdroj + individuální jang + individuální jin), potažmo aktivní organické merkabě a aktivní životní síle/kundaliní (respektive dynamickému systému čaker). Pasivní zdroj či jakákoliv závislost na externím zdroji přechod/“vzestup“ do plnospektrálních, harmonických dimenzí (krystalického matrixu) neumožňuje. Klíčem tudíž není pouze duchovní podstata, ale i autentičnost a rozvíjení vlastní jedinečnosti – z jednoho prostého důvodu: ZDROJ JE ŽIVÝ a jeho podstatou je svoboda.

 

 

VELMI DŮLEŽITÉGoogle překladač

 

Vtip na závěr: řadu bláznů to nejspíš vyplivne v nějakém „vysněném světě lásky“, kde si časem začnou všichni lézt hrozně na nervy a budou se „upřímně divit“, jak to je možné, když „já jsem přece tak láskyplná“. Jakákoliv magnetická vlastnost funguje vyváženě pouze tehdy, funguje-li správně i její elektrický protějšek kdo není schopen svatého hněvu, není schopen ani skutečné lásky. Bylo by to totéž jako tvrdit, že pohyb po obvodu kruhu existuje pouze jedním směrem. 😀 Některé lidi nejspíš probudí až duchovní recyklace, ale to už bude trochu pozdě. 😀

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.