Nezávislý věčný zdroj sebe sama (a své reality) a jak toho dosáhnout

Člověk závislý na heroinu sice chápe, že by se své závislosti měl zbavit a že to je jen umělé – krok od teorie k praxi nicméně často znamená překlenout tu nejhlubší propast. Řada lidí zvolí cestu pohodlnosti a pokud na to mají prostředky, mohou si svou zkázonosnou sladkou agónii prodlužovat a prodlužovat a prodlužovat… Má to drobnou vadu: se 100procentní jistotou to jednou skončí.

 

Univerzální příčinou jakékoliv formy závislosti, bolesti, starostí, utrpení a koneckonců i smrti samotné je distorzní, fantomová (astrální, virtuální) realita, jejíž podstatou je tzv. metatronický kód. Tento nepřirozený, metatronický program je třeba totálně přepsat, aktivovat krystalickou DNA (spirálu, sekvenci, algoritmus) a vrátit se tak zpět do reality svobodných světů.

Nebo kdo chce, může dál fetovat svou medovou iluzi…

 

Jednou z největších záludností je metatronický systém 13 čaker, vyplývající z charakteru geometrického „květu života“ (už toto mnohé naznačuje). To, že něco funguje, je jedna věc – důležité je se také zeptat, KDE (v jakém prostředí) to platí? Systém 12+1 (Metatronova kostka, 6+6+1) je částečně správný; ale právě že jen částečně. Svou neúplností znemožňuje manifestaci struktur věčného života.

 

Člověk – mikro vesmír – byl stvořen za určitým konkrétním účelem; neexistuje ani náhodně ani bezdůvodně. Andělská – lidská bytost byla stvořena jako otisk ducha ve hmotě. K tomu, aby mohla fungovat jako komplexní, plně integrovaná a nezávislá, suverénní bytost, je třeba základní 12D-matrici (božský modrotisk) spojit s aktivním zdrojem, tj. trojplamenem.

 

 

Nestačí tedy 12+1 čaker (což znamená pouze spojení s klidovým zdrojem; jenže nežijeme v absolutnu, ale ve vně projevené realitě), je třeba navíc plně aktivovat svou jedinečnost (neopakovatelně „namíchanou“ jinovou a jangovou energii) – božská realita kopie nevytváří, vytváří živé originály.

 

Neomezeným tvůrcem a pánem své reality lze být pouze v systému 12+3 (1 = trojplamen) – tak jsme PLNĚ, 100procentně propojení se zdrojem prvotního věčného stvoření (svou věčnou duchovní podstatou) a zároveň PLNĚ, 100procentně manifestujeme svou jedinečnost. Vnitřní se stává vnějším. V systému 12+1 nás „něco“ stále drží a tímto něčím je externí (externalizovaný, uniformovaný) zdroj, daný nekonkrétním vyjádřením – nikdo z nás přece není všezahrnujícím, všeobsažným absolutnem.

 

Lze to popsat i tak, že v systému 12+1 je člověk pouze plně v souladu se zdrojem, kdežto v systému 12+3 je zároveň plně v souladu se zdrojem i plně v souladu sám se sebou a pouze TO mu může poskytnout skutečnou svobodu. Zdroj/život tímto skvělým způsobem funguje. Rodičům se také nerodí děti, které by je kopírovaly – jsou SVÉ.

 

 

Řekl bych, že to je dost dobrý důvod k tomu, zabývat se „učením“ evolučních strážců – zakladatelských inteligencí tohoto vesmíru, které je narozdíl od (téměř všech) ostatních zdrojů v souladu s realitou (nejen strukturou univerzálního jednotného pole, ale i skutečnou láskou). Samozřejmě tím nezkresleným „učením“, takže to chce zapojit cit a intuici, neboť některé překlady a interpretace už jsou rozladěné nebo do nich přímo nějaký „ptáček“ něco podstrčil či to pokřivil nebo umazal.

 

DOPORUČENÉpřekladač

 

 

Podstatou pravého bio-spirituálního vzestupu je aktivace krystalické DNA, umožňující manifestaci struktur věčného života. To má přímou 100procentní vazbu na duchovní podstatu (zdroj prvotního věčného stvoření), která je neomylná a vytváří pouze harmonicky vyvážené, neporušené vzory – jako když hrajete na klavír nějakou nádhernou, libozvučnou skladbu nebo jako když zpívá příroda… Je dobré se v tomto ohledu zamyslet a procítit nejen například opravdovost malých dětí či zvířat, ale i přírodních živlů nebo třeba bouře či noci, neboť toto všechno je harmonickou součástí ducha a jasně z toho také vyplývá, co to skutečně znamená být duchovní – přírodní.

 

 

Krystalická DNA souvisí bezprostředně s krystalickou sekvencí/spirálou, organickou merkabou a aktivním trojplamenem – jehož charakteru odpovídá i PRAVÁ bezpodmínečná láska, tj. cit, vůle a jejich společný neutrální střed – moudrost, to vše v harmonické jednotě a rovnováze; tato univerzální síla (nikoliv pouze emoce), se projevuje i jako např. extatická/orgazmická blaženost, živá/“hadí“ síla známá jako kundaliní, oheň „Ducha svatého“, nepolarizované světlo/energie či univerzální čakra – centrální slunce.

 

 

Blokování vzestupu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.