Zdroj = láska + vůle

Podstatou pravé lásky nejsou jen harmonické emoce, ale v první řadě i síla (sebevědomí, myšlení), tak aby láska měla moc a skutečně působila. Tento účinek se projevuje formou vůle a je to vlastně zcela normální stav (v souladu s realitou). Pravým opakem je láska k moci, což se projevuje jako zvůle a jedná se tudíž o jakýsi hybrid či mutaci (v rozporu s realitou). Nedostatek soucitu a empatie vede k poruše systému, v případě individuální bytosti k duševní chorobě (například sociopatii).

 

Prostřednictvím SKUTEČNÉ LÁSKY – autentických pocitů, prociťování, intuice… – jsme (napohled paradoxně) v kontaktu s energií Mysli Celku, čili Zdroje/“Všeho, co jest“ (jenž narozdíl od nás má nelokální/multilokální charakter). Spojení lásky a vůle je tou opravdovou moudrostí, jejíž podstatou je JEDNOTA PROTIKLADŮ a z toho vyplývající konstruktivní NESTRANNÁ (nikoliv protikladná) POZITIVITA.

 

„Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.“ – Aristotelés

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.