Nejmocnější síla ve vesmíru

Pravá láska – emoce harmonicky propojené a vyvážené vůlí a rozumem – vede skutečně do ráje, jelikož cesta do ráje neboli takzvaných svobodných světů vede skrze duchovní srdce, nikoliv skrze srdce emoční. Samotné emoce, které s rozumem a vůlí účinně nespolupracují, míří přesně opačným směrem, i když na povrchu se to mnohdy jeví úplně obráceně. Tím samozřejmě nikdo nesnižuje hodnotu emocí – pocity a láska jsou skutečně to nejdůležitější. Ale nesmí to být…, jak to jen nazvat? Nesmí to být naivní. Na nedostatečnou průraznost (integritu) v minulosti lidstvo mnohokrát doplatilo, tím že sice emočně správně cítilo, ale nemělo dostatečně rozvinutou komplexní vnímavost a cit.

 

Emoce svou podstatou odpovídají gravitační černé díře a dostředivému pohybu, vůle odpovídá projekční bílé díře a pohybu odstředivému. Spolupráce těchto dvou sil je základním principem a zákonem stvoření. Když to přirovnáme ke kruhu, jde o splývavý posměrný a protisměrný pohyb po jednom a tomtéž pomyslném obvodu – což dohromady vytváří elektro-magnetický obvod, interakci „+“ a „-„, bez které je jakákoliv vně projevená realita nemožná (jelikož je nezbytné, aby se to vnitřní – přání, záměr, představa – nějak odzrcadlilo ven – zhmotnilo, zkrystalizovalo).

 

Pokud tedy například budeme duchovno a lásku vnímat jako pouhé emoce, částečně to sice bude fungovat a možná že to bude i krásné, efektní, procítěné… Ale zůstaneme ve světě s rozpojenou bílou a černou dírou – s neaktivní, zamrzlou merkabou. Jelikož v takovémto případě emoce nejsou vyvážené protipohybem (vůlí, rozumem), emoce (jin) a vůle (jang) musí fungovat každý „na svém vlastním písečku“ – mít svůj vlastní oddělený kruh a okruh. Takováto láska je podmíněná a vůli odevzdávající do rukou někoho cizího, do rukou externích sil.

 

 

PŘEČTĚTE SI

 

Podstatou bezpodmínečné lásky je harmonie citu (empatie) a rozumu (vůle), což je zároveň podstatou moudrosti – jejich společného neutrálního středu. Cit, vůle a moudrost tvoří dohromady „svatou trojici“ (podobně jako „božstvo“ či tvořivá inteligence Matka, Otec a Duch svatý) neboli trojplamen, bez kterého svobodná realita nikdy nemůže fungovat. Božská jednota (Zdroj) se vně manifestuje jako trialita (Jin, Jang, Zdroj – pohyb, protipohyb, klid – podobně jako pulz srdce nebo nádech, bod klidu a výdech…). Trojplamen či trojpaprsek je plně v souladu s charakterem DNA (tvořené kodony/triplety) i živou/“hadí“ silou (kundaliní – ida, pingala, šušumna). Slovní spojení jako trojplamen či „oheň Ducha svatého“ nejsou náhodná: hologram živlu ohně, neboli čyřstěn, je tvořený rovnostrannými trojúhelníky (opět trojice), je jako jediný z rezonančních těles duální sám se sebou a dva do sebe vklíněné, opačně směrované čtyřstěny tvoří základ merkaby.

 

Je tedy více než zjevné, jak je důležité (intuicí, citem, rozumem…) pochopit a poznat rozdíl mezi bezpodmínečnou a podmíněnou láskou. Pravá, realizovaná bezpodmínečná láska je jízdenkou do svobodných světů, bránou do rajské zahrady – není to žádný patos, to tak skutečně je. Je klíčem k znovuobnovení schopnosti manifestovat struktury věčného života.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.