Návrat z dvojitého dna

Realita tohoto vesmíru je mnohonásobný kombinovaný hologram v původní krystalické (kristovské, krystické) a v konvoluční metatronické verzi. Nedávno bych ještě napsal jen distorzní (místo konvoluční), ona ale synchronně s evoluční variantou probíhá i dost riskantní a extrémní, „relativně neúmyslná“ evoluce/anti-evoluce – proto jsem možná kdysi napsal text Experiment Země.

 

Příliv krystalických energií („kódů Ducha svatého“) je tak mocný, že je snad již bezpečné to napsat. Je ale třeba vzít v potaz, že distorze je třeba zvládnout a harmonicky spojit s plnospektrální přírodní realitou, tak aby se celkový vzorec stal opět a jen neporušeným.

 

Jak to tak sleduji, většina lidí, opolidí, nelidí i nadlidí 🙂 stále všechno vnímá skrze filtr své alterované DNA a nemyslím jen ty vyloženě zmanipulované, ale i tzv. „probouzeče“, kteří nejspíš někde ve vyšších dimenzích prošli nějakými iniciacemi, řízenými bytostmi z metatronické verze (nahoře bělásek, dole smrtihlav).

 

fooogl8

 

I když fyzický zrak to nevidí, zákon rezonance a vnitřní zaměření rozhodují o našich přesunech realitami příslušných hologramů. Lze do jisté míry vědět, jak to funguje a oč jde, v tomto světě jsme ale většinou odkázáni na to, čemu věříme – což je tak hluboce zakořeněné a zautomatizované, že už lidé ani nevědí, že to dělají. Lze uvěřit i v „odraz v zrcadle“ – což je přesně ona zrádná součást metatronického/fantomového matrixu (jejíž podstatou je falešná, fiktivní hodnota – podvod zvaný peníze, boj o pozice…). Nezřídka pokud něco existuje v jedné dimenzi, existuje to (svým charakterem) i v jiné nebo dokonce v celém dimenzionálním řetězci. Je rozdíl mezi metatronickou/fantomovou/reflexní 5. dimenzí (která není beze zbytku organická/krystalická, ale zahrnuje i distorze) a 5. dimenzí v krystalickém matrixu, který je 100procentně organický (tady máte vysvětlení, proč některé civilizace tvrdí, že jsou v 5. dimenzi a přitom se tam žije například 1500 let a ne věčně).

 

Přitažlivost (vlastní rozhodnutí), zaměření pozornosti (diktované přáním a vůlí, ale také prostředím, kolektivní mřížkou nebo genetickou pamětí) a vědění rozhodují o naší cestě realitami hologramů (bran, forem, tvarů, těl…). Rozhraním mezi realitami je naše vlastní jedinečná DNA/RNA („multidimenzionální internet“), která rozhodně neústí do nějakého tajemného abstraktního neznáma, ale ke zcela konkrétním předkům, našim lineárním předchůdcům a duchovním rodičům (lze říct „fraktálům vyššího řádu“, což ale vzhledem k cykličnosti pohybu/času není nic pevně daného, podobně jako když ze semene stromu vyroste nový celý strom). Jednotlivá vlákna, sekvence, pásma a subpásma DNA (jejich řazení a další faktory) přímo diktují náš průchod hologramy. V tomto vesmíru mohou určité části DNA kromě původních čistých zahrnovat i hybridní nebo kombinované sekvence (kodony, chromozomy) – alterovaná či reverzní DNA nicméně umožňuje napojení jistým fantomovým inteligencím, proto je důležité nalézt svoje skutečné duchovní kořeny (nebo být zkrátka intuitivně a bytostně, přirozeně normální, což lze pouze tehdy, když jsou všechny dimenze našeho „já“ správně zarovnané, o čemž na rozumové úrovni ani nemusíme vědět).

 

Základní matrice a kódovací/krystalické struktury projevené reality tohoto vesmíru mají – v souladu s charakterem univerzálního jednotného pole (energie/vědomí) – 12 dimenzí, jejichž středem a původcem jsou zakladatelské inteligence, kterým můžeme říkat například trojplamen (13-15D), centrální slunce (13D) nebo Otec, Matka, Duch svatý v závislosti na úhlu pohledu. Jelikož Duch se může projevit jako další různé trojice či individuality, lze hovořit rovněž i o tvořivých kolektivech, architektech reality či stvořitelích – jimiž jsme do jisté míry i my sami (nebo jsou součástí naší duchovní rodiny).

 

Po vzpouře v 10-12D, konvoluci/“pádu“ tvořivých inteligencí jednoho z vedlejších vesmírů a řadě různých interdimenzionálních katastrof (navíc v interakci s energiemi paměťových polí, svého druhu jakýchsi kvazi-bytostí) jsme se dostali do nepřehledného, smíšeného stavu/anti-stavu a největší oříšek to je zde ve 3D/4D. Je komické a šílené zároveň, že většina lidské populace nemá téměř žádné ponětí o skutečné realitě a žije v jakémsi v podstatě mentálně retardovaném programu.

 

Popsat situaci není snadné, doporučit lze informace a léčebné procedury evolučních strážců a texty Tajemství Amenti (česká interpretace i podrobnější anglický originál), Svobodné učení MCEO, Keylontic Dictionary či Ascension Glossary. Pro zajímavost jedna z klíčových postav vzestupu Jesheua Melchizedek (pravý Kristus) pochází ze 12D a inteligencím ve 13-15D se říká Rishiové, což v hinduizmu znamená mudrci či svatí. Je ovšem třeba se úplně oprostit od distorzního náboženského kontextu a spíš to vnímat optikou přírody.

 

 

Dodatek: metatronický (fantomový) matrix se točí reverzně pod úhlem 60° (geometrický květ života), takže vytváří úplně jiný typ hologramů, které existují současně s hologramy krystalického matrixu, fungujícího pod přirozeným úhlem (úhlovou rotací) 45° (křišťálový/organický květ života) a vytvářejícího (narozdíl od konkurenčního matrixu) plně aktivní, živou organickou merkabu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.