Důkaz, proč nevěřit nikomu, kdo mluví jenom o lásce a moudrosti a ignoruje faktor vůle

Zdroj/Jsoucno – Absolutno je optimální (optimálně fungující) inteligence, jejíž podstatou je paradox, že nic, co je vyjádřením „Božského“, nikdy není oním „Božským“ samotným – což souvisí s tzv. „primární anomálií“ či metaforicky s „Pandořinou skříňkou“ (kterou otevírá nevědomost).

 

Ono božské „Jádro“ či „Zřídlo“ je totiž ZÁHADA či ZÁZRAK sám, fungující na principu „dva v jednom“: je to mysl a pohyb zároveň, čili zároveň obojí a zároveň ani jedno. Pohádkové „bylo nebylo“ – „země nezemě“. Neurčitá všemožnost, která funguje určitým způsobem.

 

Přirovnáme-li Zdroj ke kruhu (klid, JEDEN), první co ze Zdroje vyvěrá či se z něj rodí jsou tvořivé inteligence – trojice, zapojením (aktivováním) okruhu pohyb/protipohyb. Jiná možnost je principiálně nemožná. Princip klid & pohyb/protipohyb (po jednom a tomtéž pomyslném obvodu) lze popsat například jako jin/pohyb – jang/protipohyb – Vševědomí/klid, nebo jako Otec/Matka/“Duch svatý“, kde onen Duch se může opět manifestovat jako celá řada různých individuálních vědomí (bytostí), včetně další jiné trojice (proto má duchovní/zdrojová energie fraktální charakter).

 

 

Trojici lze popsat jako trojplamen, nebo jako Duch & dvojplamen. Klid lze popsat rovněž jako VŠEmoudrost či VŠEvědění, jin se projevuje jako emoce/empatie/souCIT, jang jako VŮLE/síla či rozum (přičemž vše je typem inteligentní, vědomé energie a je v neustále vzájemné interakci). Kruh si lze dále představit jako spektrum, kouli, multispektrum, přidáme-li faktor pohybu – jako vejce… Funguje-li pohyb posměrně/elektricky (odstředivě – projekce, bílá díra), potom protipohyb funguje protisměrně/magneticky (dostředivě – gravitace, černá díra) a jejich vzájemná interakce (nezapomeňme také na neustálý společný neutrální střed, čili Zdroj sám a nezávislé přímé spojení s ním) vytváří fenomén krystalizace.

 

Projekce souvisí s všezahrnující fantazií (posvátnou geometrií a multidimenzionální/kvantovou fyzikou, což ale jakoby „běží na pozadí“ samo od sebe – díky neustálému spojení se Zdrojem/Vševědomím, je-li správně zapojen protipohyb), gravitace souvisí s harmonickými pocity či emocemi. Štěstí, láska, radost, extáze a blaženost ve spojení s vůlí, zdravým sebevědomím (realizovanou, nefalšovanou moudrostí – komplexním věděním či jakoby „cítěním naráz“), klidem a prostě „bytím tím, čím opravdu jsem“, tedy dokáží skutečné zázraky, neboť jimi ze své podstaty jsou. Funguje-li a plyne, víří vše přirozeně (nejen efektně, ale i efektivně; tzn. je to působivé, ale i to skutečně působí), dochází k vytváření vnitřně neporušených, harmonických, souladných vzorů a vše je v naprosté rovnováze. Tma netma, světlo nesvětlo.

 

 

Poznámka: optimálnost souvisí se zřídlem ducha (duchovního srdce) a zřídlem třetího oka (vnitřního zraku). Je to dáno tím, že předpokladem pro vznik něčeho je prostor a pohyb, a tak vzdálenost je paradoxně něco, co existuje a neexistuje současně, což vytváří fenomén vnímání a vidění (což souvisí s holografií nebo například i dechem a humorem).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.