Divotvorný hologram

  • Člověk – ve smyslu věčná bytost – je mikro vesmír, multidimenzionální, tvořivý „duch přírody“ („všeho, co jest“) manifestovaný ve hmotě.
  • Lidstvo je autorizovaný operátor rozhraní realitního pole – multidimenzionálního, časoprostorového komplexu hvězdných bran, jež jsou makro verzí krystalické buněčné struktury věčné bytosti a obrazem jednotného univerzálního/morfogenetického pole (živé kódovací mřížky/matrice).
  • Jsme vlastně takové „křišťály uvnitř křišťálů“, propojený, interaktivní „zázračný organizmus všebytí“, jehož podstatou je věčná záhada „dva v jednom“, pohádkové „bylo nebylo“

Toto vše samozřejmě platí pouze v původní, nezmanipulované a 100procentně fungující realitě a Soupeř dělá vše pro to, aby lidstvo udržel v pasti fantomového matrixu.

 

Právě jsem se vrátil z procházky a v živé paměti mám stále rozsochatou, smaragdově zelenou borovici a datla s červenou hlavičkou, který bubnoval do kůry nějakého jiného stromu vedle. K tomu nádherná slunná obloha a úplně čisté mraky, navíc i takové ticho… Pořád „to“ ty lidi zřejmě baví.

 

 

Realita je multispektrální interakce kombinací elektrických a magnetických sil (okruhů), přičemž manifestace (vnější projev) je vždy v interakci se svým paměťovým obrazem (potažmo představou o sobě – myšlením a cítěním) a zároveň existuje i společný neutrální střed, který vždy vše spojuje a funguje jako centrální rozhraní (nelokálním centrálním rozhraním a středem veškerého prapůvodního tvorstva je to, čemu se obvykle říká „božský zdroj“, což je jakási vševědomá „zázračná podstata“ či existence jako taková, živé absolutno).

 

Klíčovou roli (zda to či ono funguje správně) hraje způsob, jakým se ta která „soustava“ pohybuje a fakt, v jakém vztahu je k sobě samé a k realitě jako celku. Elektro-magnetická interakce (řízená představami/sněním – přáním, záměrem, vůlí, zákonem rezonance) se projevuje jako fenomén krystalizace (vnitřní neprojevené/latentní se stává vnějším projeveným/konkrétním), takže realita je vlastně takový multidimenzionální krystal a lze popsat jako krystalická či křišťálová.

 

To, čemu se říká anděl, není nic jiného nežli část či (personifikovaný) úhel nějakého krystalického spektra (konkrétního vyjádření). Označení „andělské kristovské lidstvo“ je tedy silně zkreslené a jedná se o velmi nešťastné použití (viz český překlad Tajemství Amenti; originál ZDE; výtažek ZDE). Je vůbec dost zavádějící (jakkoliv v tomto světě nutné) to nějak slovy definovat a tím vlastně zastavovat; především jde o to to vnitřně pochopit. Zkrátka to souvisí s krystalickou, křišťálovou povahou reality projeveného bytí a my jsme vlastně takové „zdrojové/božské holografické fraktály“ či „kapky v oceánu jsoucna“ a skutečně to není žádný jinotaj nebo pouhá metafora.

 

Člověk (multidimenzionální bytost) je mikro vesmír, duch manifestovaný ve hmotě. Důležité je také si uvědomit, že krystal není jen slunce, je i noc – démant. Je to obojí zároveň. Elektřina je něco „konstruktivně démonického“ (viz například fantazie), magnetizmus samozřejmě hodně souvisí s láskou a přitažlivostí. Jak elektrický, tak magnetický okruh ovšem sdílejí jednu a tutéž společnou „trať“. Jedná se o splývavý a tudíž maximálně souladný či souzvučný posměrný a protisměrný pohyb – a právě tato maximální souladnost (dokonalá rezonance, symfonie) zabraňuje v projevu čehokoliv bytostně negativního.

 

Je nemožné mít destruktivní záměr, když je někdo absolutně vědomý. I když ten kdo přišel do tohoto světa na pomoc, tak by určitě nejradši všechny zfackoval na hromadu. 🙂

 

Čím hlubší je něčí láska a opravdovost, čím je někdo skutečnější, živelnější a vědomější (což zahrnuje i hlavně humor a smysl pro zábavu a rozhodně to je dost paradoxní, někdy až absurdní) – tím širší možnosti se před ním otevírají. Není to o žádném takzvaném „světle“ a „temnotě“, ale o úrovni vnitřního poznání a souznění s realitou. Dalo by se říct, že právě to je oním třpytivým, všemoudrým, zázračným a například i všeléčivým živým světlem, ohněm či duchem…

 

 

DOPORUČENÉ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.