Vůle, cit, moudrost – lístek do pohádkové dimenze

Kromě reality hmoty a forem existuje i jakási energetická šablona reality, korespondující se strukturou časoprostoru – univerzální komplex hvězdných bran. Tato šablona či matrice existuje propojeně na makro i mikro úrovni (viz např. buněčná membrána); je to jakési rozhraní, prostředek, jak vůbec v realitě PLNOHODNOTNĚ fungovat.

 

Pokud realita nefunguje plnospektrálně, plně na 100 %, je to v podstatě zmetek, parodie na sebe sama. Může si kdo chce co chce blábolit o nějakých „úžasných, krásných věcech“ – viz hlavně channelingy a různé „sluníčkové“ zdroje -, v souladu s Duchem (bytím a jeho podstatou) je pouze organická, krystalická přírodní, živelná či prostě přirozeně ŽIVÁ realita, ve které „dokonce“ ani nejde o duchovno, ale o dobrodružství a o příběhy.

 

Na duchovno se to až rozpadlo (de-evoluční cestou; souběžně probíhá ale i re-evoluce). Zrcadlovou půlku takzvaného „duchovna“ tvoří – tady je dobré zbystřit pozornost – čísla a technologie, přičemž obojí je naprosto kontra-intuitivní a nemá to žádnou SKUTEČNOU (neboť je to o skutcích, i když „filozofům“ či nějakým „ezoterikům“ to určitě připadá primitivní), přirozenou živou hodnotu; je to v podstatě něco odmontovaného, impotentní realita jak odněkud ze zkumavky.

 

I ona energetická šablona („příběhový interface“) by měla zůstat skrytá, podobně jako není vidět naše vnitřní podstata, která je každému normálnímu člověku jasná.

Teprve když „struktury časoprostoru“ fungují tak jak mají, aniž by se o ně sváděl stupidní boj, tak se skutečně žije.

Aktuální (zatím ještě) situace je taková, že namísto „číst, příběhy – život“ tady máme „účet, počet – živobytí“ a modlení a meditace (nebo třeba chlast a přírodní drogy, což je skutečně jakási forma spirituality), aby se ta „hromada exkrementů“ vůbec dala přežít. Jenže my nejsme zařízení na existenci, jsme existence samotná…

 

 

Teď se text zdánlivě stočí trochu jinam. Nejprve úryvek:

 

„(…) Pyramidální struktury jsou Síriánsko-Anunnacká „ochranná známka“. Velká pyramida v Gize (postavená v období 48 459 př.n.l.) byla postavena nad pozemskou stranou tehdy nově ukotveného Mostu úmluvy Palaidor v Egyptě a měla jej chránit před případnými útoky rebelujících Anunnaků. Velká pyramida pak byla později (v důsledku následujících válečných událostí v Atlantidě) několikrát zrekonstruována (10 550 př.n.l. a 9 000 př.n.l.). Jako první však byla postavena Sfinga (s tělem lva a hlavou Anunnaki bojovníka) a to nad pozemským vstupem/portálem do Vnitřní Země – Agarty jako symbolický hold a vazba na Koncil ze Síria a „odstrašující“ odkaz rebelujícím Anunnakům na monumentální, kristovské Síriánské dědictví a jeho originálního lvího (nepřemožitelného) charakteru, které za nimi – tedy Koncilem ze Síria v jejich střetu s nimi (rebelanty) stojí. Zároveň pyramidy i Sfinga sloužily jako ochrana a úkryt pro tzv. Knihovnu záznamů a pro antigravitační 5D UHF energetická zařízení známá jako „Ankh“, která byla používaná při budování pyramid. Tyto Ankhy se staly známé jako symboly Mostu úmluvy – největšího antigravitačního zařízení, přičemž skutečná identita Mostu úmluvy coby časoprostorového, vzestup umožňujícího portálu byla časem ztracena. Přitom to byly klíčové nástroje pro takové účely jako antigravitační manipulace, ovlivňování počasí, léčení a interdimenzionální přenosové zařízení – teleporty. Velká pyramida tak sloužila primárně jako ochrana pozemské části portálu Mostu úmluvy Palaidor a tedy jako mezihvězdné teleportační centrum. Její účel coby pohřební hrobky tak samozřejmě neodpovídá skutečnosti a patří mezi mystifikační výmysly. Pyramida tak umožňovala Strážcům rychlou a bezpečnou reakci – dopravení se na Zemi ze Síria B (a dalších hvězdných systémů) a zabránění tomu, aby se Most úmluvy Palaidor případně dostal pod kontrolu rebelujících Anunnaků. Místo na kterém byla Velká pyramida v Gize postavená a tedy i místo pozemské strany Mostu smlouvy Palaidor je známé jako pozemská 4. srdeční čakra umístěná na čtvrté zemské energetické tzv. Ley linii.

Jako teleportační a vzestupné centrum skrze Most úmluvy sloužila Velká pyramida od doby svého zhotovení až do doby 28 000 př.n.l., kdy výbuch v Atlantidě (a teď trochu předbíháme) vychýlil pozemskou osu a tím pádem i seřazení Velké pyramidy na Sírius B, čímž došlo k jejími znefunkčnění. Muselo pak dojít k jejímu novému znovuseřazení/synchronizaci tak, aby byla v zákrytu a synchronní s hvězdou Alkyon v souhvězdí Plejád. Nicméně to již tehdy byla pro dohlížející návštěvníky ze Síria B – příslušníky Koncilu ze Síria „velká zajížďka“ a tak propříště (tedy od doby po katastrofálním výbuchu v Atlantidě v období 28 000 př.n.l.) byly další návštěvy ze Síria B na Zemi obtížnější a méně časté. Po celou dobu provozu Velké pyramidy tato samozřejmě rovněž sloužila i jako místo pro vzestup na Taru skrze Most úmluvy, iniciační a zasvěcovací škola a prostředí pro zasvěcovací genové akcelerace a sebe-zdokonalování. Vše pod dohledem Strážců – Elohimů a Koncilu ze Síria, přičemž Zákonům Jednoty odporujícím knězům Chrámu Annu-Melchizedeka byl přístup do pyramidy zapovězen. Toto vytvořilo mnoho nového nepřátelství mezi chráněnými a Zákon Jednoty vyznávajícími Serres-Egypťany a originálními T-2 Melchizedeky versus stoupenci Zákona duality – pečetí 666 signovanými příslušníky hybridní rasy Chrámu Annu-Melchizedeka.

(…) V roce 9 558 př.n.l. se rebelujícím Anunnakům podařilo nabourat do bezpečnostního systému Koncilu ze Síria s cílem získat kontrolu nad teleportační stanicí ve Velké pyramidě v Gíze a skrze Most úmluvy plánovali zničit Sféru Amenti, bez které by nebylo možné pokračovat v Záchranné misi Amenti. Připomeňme si, že Sféra Amenti byla v té době stále uschována kdesi v D4 galaxie Andromedy a přístup k ní byl možný pouze prostřednictvím geneticky zapečetěného (D5 Obloukovou pečetí) Mostu úmluvy Palaidor. S využitím ukradených UHF ovládacích nástrojů – tzv. Anků a s využitím Atlantského křišťálového elektromagnetického výkonového generátoru vyslali rebelující Anunnakové skrze Most úmluvy Palaidor proti Sféře Amenti silný zničující EM pulz – paprsek destruktivní energie. Sféra Amenti však odrazila tento útočný výkonový EM pulz zpět na střílející křišťálový generátor, což způsobilo řetězovou reakci ostatních, na Atlantských ostrovech se vyskytujících krystalových generátorů, ukončenou sérií jejich mohutných explozí, které zapříčinily potopení všech tří Atlantských ostrovů do vln oceánu. A tak Koncil ze Síria, s omezenými operačními možnostmi, opět přišel příliš pozdě a zabránit katastrofě se mu již nepodařilo, i když alespoň ještě stihli varovat pozemšťany, kteří se tak pokusili skrýt zejména ve Vnitřní Zemi – Agartě. Rovněž tak se podařilo zachránit a evakuovat několik loajálních Atlantských skupin ve vesmírných lodích Koncilu ze Síria. Tato katastrofa měla opět celoplanetární rozsah, došlo k dalšímu posunu zemské osy a mnoha zemětřesením a záplavám, které však již nebyly celoplanetárního rozsahu. Teleportační stanice ve Velké pyramidě byla opět vychýlena z pozemské 4.srdeční čakry a ztratila i své spojení na Alkyon, takže teleport byl opět vyřazen z provozu. Na základě doporučení Koncilu ze Síria byli po zkušenostech z této katastrofy Strážci – známí jako tzv. Modří ze Síria pověřeni odstraněním všech křišťálových generátorů ze Země (i těch potopených), což bylo něco jako kdyby se dnešní civilizaci sebrala elektřina. Z velké a sofistikované civilizace se tak rázem stala přežívající „středověká“ kultura, takže fakticky nastal skutečný temný věk na primitivní úrovni své společenské organizace. Bez krystalové technologie nebylo možné obnovit původní sociální a technologickou úroveň Atlantidy. Přesto však bylo rozhodnuto, že tato krystalová technologie bude lidem navrácena ale až tehdy, kdy sami dosáhnou dospělejších evolučních stavů a nebudou tak zranitelní a náchylní k infiltracím ze strany Soupeřů. Nicméně ztráta krystalové technologie byla pouze začátkem nových problémů, do kterých se lidstvo po závěrečném potopení Atlantidy dostalo. (…)“ – celé ZDE

 

 

Krystalové generátory a další 5D technologie (antigravitace, modulace podnebí/počasí, léčení, teleport/portál/hvězdná brána…) může lidstvo dostat zpět do držení pouze za předpokladu, že už konečně pochopí, co to je aktivovaný trojplamen, neboli vyvážený ženský a mužský princip (cit/empatie – moudrost/rozum – síla/vůle).

I ty blbé atomy to vědí (proton – neutron – elektron). 🙂

Znamená to například, že tzv. bezpodmínečná láska není jinová, nýbrž univerzální energie. Není to jen o světle a magnetizmu, ale zrovna tak i o tvořivém ohni a elektricitě.

V Lemurii se příliš fixovali na čakru duchovního srdce a jinové energie, v Atlantidě příliš na čakru třetího oka a jangové energie. Musí to být bezpodmínečně obojí zároveň – zřídlo duchovního srdce i zřídlo třetího oka. Rozum sám o sobě je scestný, stejně tak hraní si na nějaké víly a motýly…

 

Samozřejmě to má bezprostřední souvislost i s aktivní živou organickou merkabou a nezávislým tvořením vlastní reality. To si ale nesmíme hrát na nějaké existoboty a láskoboty, ale být s „TÍM“ opravdu v souladu.

 

Nepřipadají vám některé části přírody nebo některá zvířata vyloženě pohádková, kouzelná…? Není to vůbec žádná náhoda. Máme to stále přímo před očima.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.