Jak to všechno funguje aneb Neskutečně úžasná skutečnost

Následující „nelogické“ (i když ve skutečnosti ultralogické) myšlenky mohou pro někoho vypadat jako nějaká „zatracená prablbost“. 🙂

Ale pravda je fantastická (nemohu zde nezmínit, jak Nassim Haramein o něčem přemýšlel 30 let 😀 a pak zjistil, že je to úplně jednoduché).

Koneckonců jediný způsob, jak se něco dozvědět (a nejen to), je dialog a komunikace.

 

Existence je pohyb (viz např. emoce, e-motion) a mysl v jednom, a tak neustále hrají roli současně dynamický (vibrační, vlnový) i statický (optický, částicový) faktor.

 

„Existence časoprostoru je absolutně závislá na přítomnosti vědomé energie, čili můžeme říct vědomé bytosti.“ – Život není číslo

 

Nejlepší příklad je kruh (je ale dobré si nejprve kliknout na výše uvedený odkaz). Ze statického hlediska se jedná o jeden (1) kruh, z dynamického hlediska ale o dva (2), jelikož po obvodu se lze pohybovat dvěma směry (síla/siločára/kruh může působit/rotovat pravo- i levotočivě). To jsou dohromady tři (3) kruhy.

 

Existují tudíž dva vztahy, statický 1:2 (mysl v klidu : možnost pohybu/potenciál) a dynamický 2:3 (pohyb/protipohyb : mysl v pohybu/manifestace); poměry lze samozřejmě i obrátit a aplikovat jako 2:1 nebo 3:2, a zároveň to je svým způsobem i jedno a totéž (jedna třetina ku dvěma třetinám) – takže existuje i toto univerzální/společné hledisko (což mimochodem souvisí s faktem, že Zdroj a Stvoření jsou „dvě strany téže mince“).

 

 

Z analýzy struktury „časoprostorového kontinua“ lze odvodit naprosto vše (kruh v projekci 3D je koule/sféra, přidáme-li pohybový faktor, vzniká ovoid – ovál – vejce; …každé nově zrozené „multiverzum“ má podobu jakéhosi křišťálového vejce).

 

Vejce 0:
1=2 zrod, láska (magnetizmus), dvojpaprsek (kruh – světlo, zvuk)
2=3 tvoření (vibrace, pohyb), fantazie (čáry, geometrie, vzor)
3=1 trojplamen (koule – elektřina, oheň), zdroj (duch, vlnění)

 

Existuje 6 základních směrů – viz osy x, y, z a polarita +/-, čili posměrný/dostředivý a protisměrný/odstředivý pohyb: nahoru, dolů, dopředu, dozadu, doprava, doleva.
3 osy a 2 póly (pohyb/protipohyb) souvisí s principem holografického vytváření (krystalizace) reality a převodem (rotací) 2D:3D a obráceně.
Pohyb je podmíněný kontaktem a jelikož na počátku je pouze „nic“ (potenciální „všemožnost“), je jasné, že toto „prázdno“ si je nějakým způsobem vědomé vlastní existence, neboť kontaktovat může pouze sebe sama. Je tudíž asi správnější používat označení „inteligentní síla“ či „vědomá energie“ (respektive ono prvopočáteční zdánlivé „nic“ je ve skutečnosti „inteligentní všemožností“).

 

 

Veškerá existence funguje podobně jako například strom či živá bytost. Je v interakci se svým informačním obrazem, respektive prostředím, kde zárodky či semena představují určité „zazipované“ systémové archetypy. Propojené vrstvy a shluky těchto archetypů se neustále „sráží“ napříč dimenzemi a procházejí „ohněm“ změn („trychtýřem“ či „krystalickým vírem/bránou věčnosti“) – čili neustálým vývojem, metamorfózou.

 

Je to vlastně takový příběhový, přírodní „počítač“ („pohádkové monstrum“), který ovšem funguje zcela organicky – pracuje s živým (všesměrovým, obousměrně propustným) krystalickým poměrem 2:3 (magnet : elektřina). Narozdíl od stroje má ale tento „zázrak života“ stoprocentní a stoprocentně účinnou zpětnou vazbu sám se sebou; je to nekonečné perpetuum mobile holografického (či holofraktografického) charakteru: každá část (potenciální individualita) zahrnuje veškeré informace o celku, tudíž sice nemá kapacitu (všeobsažnost) tohoto VŠEVĚDOMÉHO ŽIVÉHO ZDROJE, má však jeho plný potenciál. Představte si, že by existovala továrna na výrobu továren – toho je anorganickou (neživoproudou, nepřírodní, neduchovní) cestou nemožné docílit. Toto dokáže pouze Zdroj/Duch – Absolutno, či chcete-li Jsoucno jako takové…

 

„Když někomu hledím do očí, vidím světlo a přízrak v jednom. Zlo existuje proto, jelikož se pokládáme pouze za část. V úplnosti nemá kde se projevit.“ – Vše v jednom

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.