Boj mezi světlem a tmou je jen divadlo, které odlákává pozornost od pravé skutečnosti

„Kdysi dávno“ jistí andělé/tvořivé inteligence učinili „objektivně nesprávné“ rozhodnutí (v kontextu věčných proudů Bytí/Stvoření to je ale „relativní“, celkový obraz je pravděpodobně mnohem větší) zažít něco „jiného nežli božského“, odtrhli se od Jednoho (Věčnosti) a rozhodli se vytvořit vlastní realitu.

 

Ukázalo se, že není vůbec jednoduché novou (nutně hybridní) realitu udržet energeticky životaschopnou a že je třeba ji „krmit“ energií bytostí z původní verze.

Postupně tak tvořili jakousi fantomovou verzi celé „budovy“ tohoto speciálního vesmíru (vesmír NAD tímto „padnout“ již naštěstí nemůže).

Zároveň jiné andělské kolektivy, bez požehnání Tvůrců (viz známá „Božská Trojice“, i když to má i další perspektivy projevu) se – pravděpodobně dost bezhlavě – vydali „odpadlíky“ stíhat.

I toto rozhodnutí bylo „objektivně nesprávné“.

 

Jelikož Stvoření je v interakci se svým „informačním obrazem“, muselo logicky dojít k pokřivení nejen „černých“ andělů, ale i těch „bílých“.

Situace dál postupně eskalovala a vyvinula se naprosto nečekaným směrem.

 

Nedílnou součástí principu fungování reality (souvisí to s elektro-magnetickou membránou a hvězdnými branami či dimenzionálními prostupy, rozhraním realitních polí) – jsou KRYSTALY.

Ty existují bio-logicky i geo-logicky, jsou pojítkem mezi organickou a anorganickou realitou, čili i mezi živou předlohou a jejím záznamem (evt. představou).

Součástí věčné reality je např. krystalická spirála, souvisí s tím i kristovské vědomí (význam byl bohužel časem pokřiven).

 

Problém je, že jakmile realita funguje pokřiveně a nemá 100procentní živé spojení s Božským Zdrojem, interakce s oním informačním obrazem vede nezbytně k distorzi – model se dostává mimo fázi.

Jinými slovy, část reality se stává umělou – anorganickou tam, kde by měla být organická.

 

Postupný propad a rozpad původně komplexních realitních polí a jejich vědomí tak dospěl až k různým krystalovým technologiím a kvantovým krystalovým super-počítačům („falešná božská hlava“, Black Hole Machine).

Již to není vibrující, vlnící se ZNĚLÝ ZDROJ, ale z valné části NEZNĚLÝ STROJ.

Ve fantomovém matrixu/vesmíru jsou špatně obě strany, bílá i černá, ve všech dimenzích!!!

 

Ve skutečnosti celá „hra“ je mezi nepokřivenou, původní realitou/matrixem a mezi fantomovou/hybridní verzí.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.