„Zhmotnit sen“ dokáže pouze tvořivý TROJPLAMEN, neboli LOGOS – oheň „Ducha svatého“

Podstatu, kterou jsme tvořeni, popisují evoluční Strážci (13-15D) jako „nesmrtelný oheň“ či „skalárně-vlnová kompozice Ducha svatého“. Toto je skutečný ŽIVÝ ZDROJ. Hologram živlu ohně (čtyřstěn) je duální sám se sebou. Souvisí to s merkabou či ohněm kundaliní (živou/“hadí“ silou), což je v podstatě polohmotný tvořivý trojplamen. Květ života v projekci 3D je rovněž ze čtyřstěnů, takže znovu oheň. Tento oheň či Duch je jakási krystalická či křišťálová, plnospektrální, univerzální energie. Pouze TOTO má skutečnou transformační schopnost.

 

To, co rozhoduje o manifestaci myšlenky formou zkystalizované energie, lze jen stěží popsat nějak jednoduše; reálnost či realizovatelnost (životaschopnost) toho kterého projektu či nápadu lze téměř jistě CÍTIT – v prostředí této planety je ovšem velmi snadné podlehnout jakési „nepravděpodobné idealizaci“…

 

V podstatě lze onen klíčový faktor popsat jako „koeficient živosti“ (který by měl být roven 1, čili 100 %), daný poměrem či vztahem „vnitřního“ a „vnějšího“ (toho, kdo tvoří, a toho, co je tvořeno – pohybovým skloubením jejich konkrétních energeticko-informačních charakteristik).

 

Jedná se o optimální (optimalizovaný) výsledek působení sil (interferenční vzorec) a jako vždy jde o princip „dva v jednom“, kde síly – (elektro)magnetické siločáry, „holografické paprsky“… – nejen působí, ale jsou i působivé. Myšlenka totiž není pouze informací, je zároveň i pohybem (vlnou, vibrací). Ne náhodou existuje hudba či poezie, ve které se rytmus snoubí s krásou. Zhmotnění nějaké představy či myšlenky vyžaduje sílu, která musí být nejen mocná, ale musí být i perfektně vyvážená. Jestliže je něco pouze efektivní, nebude to nikdy (dlouhodobě, neřkuli věčně) fungovat; zrovna tak, pokud to je pouze efektní.

 

Tvůrcem reality je vždy vyšší (multidimenzionální) „já“, které vnímá sféricky, všesměrově; pokud tedy něco projektujeme (prostřednictvím nějakého torzního pole či víru energie, merkaby…), je třeba si uvědomit, že jde o obousměrný současný pohyb. V kontextu kruhu a lidského pozorovatele – posměrný a protisměrný pohyb po obvodu pomyslného kruhu zároveň (jin a jang, kde kruh sám o sobě je neutrální, univerzální).

 

Zřídlo ducha (duchovního srdce) musí být v souladu se zřídlem mysli (třetího oka). Duchovní srdce není srdce pocitové – pracuje jak s jinovou (emoční), tak spirituální – univerzální energií, ale zrovna tak i s energií jangovou (vyšší mysl); čili s trojplamenem (tri-veca kód, logos/duch svatý, manifestovaná energie všebytí, všemoudrost). Třetí oko (vnitřní zrak) má na starosti vzorec (geometrii) a pracuje s dvourozměrnou/holografickou projekcí (bi-veca kód, vesica piscis). Kromě toho jde hlavně o vůli, jakož i celkovou souhru všech čaker a proudění a distribuci energií.

 

Nyní už jde jen o to, aby se navrhovaný vzorec („krystal naprogramovaný záměrem“) rozvibroval určitým „organickým/přírodním/živelným, křišťálovým – diamantovým/slunečním, živým způsobem“. Výsledkem interakce „vně“ a „uvnitř“ (osy x, y, z a polarita +/-, plus pohyb/čas) musí být nezbytně 100 %, což například u merkaby představuje poměr rotace 33,333333… (horní jangový posměrný/pravotočivý elektrický čtyřstěn/tvořivý oheň) ku 11,666666… (spodní jinový protisměrný/levotočivý magnetický čtyřstěn/tvořivý oheň), i když to je nepochybně ještě mnohem složitější, neboť každá z vrstev těl má svou vlastní merkabu.

 

 

SVOBODNÉ UČENÍ

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.