Lidskost, přirozenost a důvěra ve vlastní sílu

Láska – schopnost soucítit a zároveň si být plně a zcela svobodně vědom objektivního stavu situace, bez zatížení subjektivním vnímáním – je integračním bodem s nejvyšším stupněm vibrace (kvality) a s nejvyšším stupněm propojenosti.

 

Je to univerzální typ inteligence, vyjadřující skutečnost, že „vše živé má stejný původ a základ“.

 

Všichni jsme „holografickou částí“ CELKU, pročež moudré je tento celek podporovat; jeho charakter (míra komplexnosti a uspořádanosti) má totiž zpětný vliv i na každou jednotlivou část.

 

 

Jakýkoliv nezdravý individualizmus (egocentrizmus) v budoucnosti již nebude podporován. Všechny „nestravitelné části“ budou „organizmem bytí“ vyloučeny; lze si tedy snadno představit, kde asi nejspíš skončí ti, 🙂 kterým je stále vše jedno, ať už jako lhostejným „křečkům v kole“, nebo těm, co jim šlapou na pedál.

 

 

PRAVDĚPODOBNÝ SCÉNÁŘ

 

Žádná pevně daná budoucnost samozřejmě neexistuje. Argumenty typu, že to nechám na příští inkarnaci a podobně, nebo že je čas – jsou ovšem naprosté hovadiny; takovýto člověk totiž bude tvrdit totéž i za milión let. Komentovat jedince, kteří sami sebe pokládají za mozek nebo za tělo, je už snad úplně zbytečné; a koneckonců nikdo nikomu nebrání v realizaci jeho svobodného názoru. 😀

 

 

Představme si křišťálově čisté, průzračné, všeléčivé, harmonizující, inteligentní, chladivé sněhobílé či horké zlaté světlo, jakousi univerzální esenci či živou prasílu… Toto je jedna z podob toho, čemu se obvykle říká Vševědomí či Božský Zdroj…

 

 

CÍTIT JE INTELIGENTNÍ

Narozdíl od Zdroje, který funguje nelokálně, každé individuální vědomí (bytost) je nějakým způsobem lokalizované. Pro konkrétní osobní vědomí je tudíž zhola nemožné, dosáhnout nějaké skutečně efektivní „interakce se Jsoucnem“ prostřednictvím analytického rozumu.

 

 

 

Každá myšlenka vibruje či se vlní svým vlastním neopakovatelným způsobem a jelikož každé individuální vědomí je živou myšlenkou Zdroje (jenž má, narozdíl od většiny stvoření, jangovou prioritu; zjednodušeně řečeno: prožívá prostřednictvím nás) – nejrychlejší a do značné míry i jediný způsob, jak být v přímém kontaktu se Zdrojem (Bytím, Absolutnem), spočívá v cítění a intuici. Jasnocit či harmonické emoce mají schopnost kontaktovat „vše naráz“, podobně jako Zdroj je schopný „všude naráz“ existovat a myslet – být myšlen. 🙂

 

 

Analytický, „chladný rozum“ je pro člověka neméně důležitý – ale funguje na bázi struktur a porovnávání. Pro levou mozkovou hemisféru platí více než kde jinde: dobrý sluha, ale zlý pán.

 

 

 

„Opravdu jsme, jak si rádi z ega myslíme, na vývojovém stupni nad zvířaty?
Ona mají čisté napojení…
Vidí anděly…
Cítí…
Žijí tady a teď v přítomnosti…
Jsou v souladu se vším kolem…
Bezpodmínečně milují…“ – zdroj ZDE

 

 

DOPORUČENÉ

 

MEDITACE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.