Proč je materialista a rozumář nejnebezpečnější tvor v celém jsoucnu?

Mnoho lidí stále nechápe, proč je materialista velice nebezpečný deviant, který vede lidstvo do záhuby. Podívejme se tedy, proč tomu tak je.

 

Když např. vás někdo zavraždí, tedy zakusíte pozemskou smrt, tak z toho velkého nadhledu se zas tak strašného nic nestalo. Prostě jen odložíte hmotný obal (tělo) a vaše duše pokračuje dále v životě. Mnozí z nás už vícekrát zakusili násilnou pozemskou smrt v předchozích inkarnacích. Samozřejmě nechci vraždu zlehčovat… stále se jedná o zločin a také se k tomu musí takto přistupovat.

 

Podívejme se na osud materialisty – materialista tím, že se poutá jen na hmotu a popírá možnost života po smrti a také popírá svého Boha, tak všemi svými jemnohmotnými vlákny ulpí na této hmotě. Opačně, touha po Pravdě, Světle nese člověka tam, kde tato Pravda je, tedy nahoru do duchovní říše do blízkosti Boží. Prostě se jen člověku skrz svobodnou vůli splňuje to, co sám zastává za správné a čemu věří. Duchovní lenost a s tím spojená rozumová domýšlivost materialistů způsobuje jejich připoutání na hmotu. Jenže víme, že hmotnost podléhá rozkladu. Planety a hvězdy vznikají a zanikají.

 

Pro každou hmotnou světovou část ve vesmíru nadejde čas jejího rozkladu, aby rozložena na prasemeno a tím občerstvena se znovu formovala ve hvězdné systémy. Věčný koloběh ve hmotnosti. Rozumář a materialista, který celým svým snažením ulpěl na hmotě, bude nakonec vtažen do onoho rozkladu spolu s hmotou a zakusí duchovní smrt. Nikoli pozemskou smrt, ale duchovní. To je to nejhorší co se může člověku stát.

 

Při tomto rozkladu všeho hmotného je u takto postižených rozloženo i jejich osobní sebevědomí, takže přestanou existovat. Tímto rozkladem se uvolní duchovní jiskra, ovšem opět bez dokončeného vývoje, tedy ve stejném stavu v jakém před dávnými věky vyšla z duchovní sféry do hmoty za účelem vývoje. Tedy do duchovna se vrátí v každém případě. Ovšem ne jako ti, kteří prodělali vývoj úspěšně, jako plně zralí sebevědomí lidé, ale znovu jako nevědomé semeno budoucích lidí.

 

Lidstvo, které slepě důvěřuje těmto velice nebezpečným sektářům a fanatikům materialistům a rozumářům, jim vlastně podává ruku a jde s nimi jejich cestou. Co mě asi čeká na cestě, po které tito blázni jdou do záhuby? No přece stejný osud jako je. Proto je materialista ten nejnebezpečnější tvor v celém jsoucnu. Jsou daleko více horší než hrubohmotní vrazi.

 

Pokud nechcete zahynout, tak se energicky zbavte veškeré duchovní lenosti a stádovitosti a začněte pěstovat hlas svědomí.

 

Co způsobuje, že je rozumář nejhloupější ve stvoření? Rozum je výrobek hmotného mozku. Tedy může chápat z povahy věci zase jen hmotné věci. Rozum byl dán člověku, aby za jeho pomoci to ušlechtilé duchovní cítění převedl do hmoty. Člověk ovšem přehodil lampy. Z rozumu si udělal modlu a své cítění pohřbil.

 

Hmotný svět je tou nejmenší částí ve stvoření. Nad ním je obrovská jemnohmotnost a nad ní rozlehlé duchovní světy. Rozumář nic z toho nemůže chápat, protože rozum jakožto výrobek hmotného mozku není určen k tomu, aby to chápal. Ten kdo se podrobil svému nástroji rozumu se sám spoutal a zúžil si možnost poznávání jen na hmotné věci.

 

Zásadní chyba lidstva je v tom, že těmto nejhloupějším tvorům ve stvoření dali moc a vládu. Dovolujete, aby nebezpeční devianti materialisté vás vedli a určovali směr lidstva. Kam asi dojdete, když vás vede za ruku nebezpečný deviant?

 

Zakládáte stále nové strany a nadační fondy s nadějí na úspěch. Nikdy ho takto nedosáhnete. Rozkvět společnosti může nastat jen tehdy, když ve všech úřadech v celém státě budou lidé citoví a jadrní, věřící, kteří mající úctu ke svému Stvořiteli a dodržují Desatero Božích přikázání. Až zmizí ze škol zmrzačování mozku dětem nepotřebným harampádím a namísto toho se bude vyučovat svědomí a citový rozvoj, vnitřní hlas, smysl pro krásu – pravou krásu, ne ty rozumové karikatury.

 

Proč se lidstvo nepoučí z dějin? Celé dějiny svědčí o tom, že rozumář a materialista je ten nejnebezpečnější deviant, který kdy byl na zemi. Celé dějiny i přítomnost svědčí o tom, že materialista vede lidstvo do záhuby. Proč z toho nevyvodíte důsledky? Proč je stále volíte a dáváte jim moc?

 

Dokonce to došlo tak daleko, že ten nejhloupější a nejomezenější tvor, tedy materialista, podává vysvětlení o Bohu. Lidé se chodí radit ohledně duchovna a náboženství za materialistou, jak říkají odborníkem na náboženství. Přitom rozum může chápat jen hmotné věci a vy se chodíte toho nejomezenějšího tvora ptát na smysl života apod.

Kdo chce kam….

 

Pokud se nezměníte, tak tato duchovní lenost a lhostejnost vás bude stát bytí.

 

 

Zdroj: Poselství Grálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.