Nemocní mohou vládnout pouze nemocným

V článku „Zbořil: Je jasné, že EU ovládají deprivanti, snad i psychopati“, který naleznete ZDE, je fungování Evropské unie srovnáváno s bohnickým festivalem Mezi ploty.

Z nezúčastněného pohledu to je jistě úsměvné – když v tom člověk ale žije, už ta sračka tak k popukání není. A už vůbec nejsou zábavní ovco-lidé, kteří udělají všechno proto, aby mohli zůstat zalezlí ve své ulitě.

Proč si ale hlavně téměř nikdy nikdo nepoloží otázku, jak je možné, že tak úžasným ne-psychopatům, jimiž jsme, „vládnou“ psychopati, a zda to vůbec možné je?

 

Plotů, které se v Evropě tolik let odstraňovaly, na rozdíl od těch v Bohnicích,  přibývá, a tak je dnes jasné, že EU ovládají deprivanti,  snad i psychopati, jejichž posedlost touhou ovládat ty druhé, je bez hranic. V EU je to na rozdíl od Bohnic naopak. Pacienti se prohlásili za ošetřující lékaře a přicházejí každý den s nějakým novým „řešením“ jen proto, aby si nemuseli přiznávat, jaký je původ jejich nemoci a co všechno mohou způsobit. Považují se za lékaře a považují občany EU, jejichž vůle se tak často dovolávají, stejně jako přicházející imigranty za pacienty, kterým dlouho nebyla poskytována ani základní lékařská péče. (…)“

 

Vystavíme-li se slunečním paprskům, tělo vrhne stín – jsou to „spojené nádoby“.

Postavíme-li se před zrcadlo, naše tělo se v něm odrazí – nemůže se v něm neodrazit.

V „sjednoceném poli energie a vědomí“ nemůže dojít k ničemu, co překračuje rámec možností onoho pole. Cokoliv, co se děje, vyžaduje odezvu v mřížce kolektivního vědomí. Pokud tam žádná odezva není, požadavek je odeslán zpět a jednoduše není realizován. Psychopat a deprivant potřebuje k vládnutí styčnou plochu – část spektra bytostného projevu toho, kdo je ovládán, se musí nějak překrývat s něčím, co se vyskytuje ve stejném frekvenčním pásmu (rozpětí, „bublině“ – energetickém kvantu) jako psychopatie. Kdyby lidstvo bylo takzvaně „osvícené“ či „probuzené“ (pocitové, přírodní, sebe-vědomé, duchovní… – to jest skutečně a zdravě normální), nemá na něj cokoliv negativního absolutně žádný vliv. JE TO TOTIŽ FYZIKÁLNĚ NEMOŽNÉ. Psychopati mohou vládnout pouze zbabělcům, ignorantům, hlupákům nebo duševně chorým.

 

 

Místo aby odhalili prvotní příčinu, na jejímž základě lze skutečně vyřešit problémy, zabývají se lidé vesměs pouze druhotnými příčinami nebo dokonce až následky – je to jako stavět mrakodrap bez základů; nebo lépe řečeno s falešnými základy, protože vynechat je není možné…

 

 

Kdo jsme?

Jsme vědomá, inteligentní energie, jež se projevuje jako mysl a pohyb (vlnění, vibrace…) zároveň. Pohyb (proudění) energie se ve vztahu k individuálnímu vědomí (bytosti) projevuje jako vnímavost, emoce, prožitek… Je-li „nejskutečnější skutečné“ pouze samotné ABSOLUTNO, pak jsme svým způsobem jakýmsi tajuplným „přízrakem smrti“, malým absolutnem uvnitř velkého, „živou smrtí“ (jelikož na hypotetickém prvopočátku o nás v „knize života“ či kosmické paměti nebyl záznam).

Není možné být ničím jiným, nežli vším – záleží pouze JAK. Rozhodující je VNITŘNÍ ZÁMĚR – srdce (náboj, vibrační vzorec…).

Absolutno je všezahrnující fantazií a fantazie je pouze JEDNA.

 

Co to je realita?

Realita je HRA – interaktivní hologram. Smyslem hry je bavit se, zkoumat, užívat si a tvořit. Opakem hry je problém.

 

Jaký je smysl bytí?

Jedinou skutečnou hodnotou a smyslem všeho jsme MY SAMI. Takhle neuvěřitelně jednoduché to je.

 

Proč existuje zlo a co to je?

Zlo existuje tehdy, nevíme-li kým jsme, co je realita a co je toho všeho smyslem. Zlo je anti-život (neláska). Je to fantomová, zrcadlová inteligence, náš pravý opak – „mrtvý život“.

 

Jak to všechno dostat zpátky do pořádku?

Tím, že pochopíme výše uvedené a tím, že (v optimálním případě) aktivujeme svá energetická centra – probudíme svoji skutečnou totožnost v plné kráse. Právě to je to jediné, co zahrát nelze (co není hrou forem a iluzí), naše autentická přirozenost. Veškerá pravda je zjevená v přírodě a jejích živlech, což zahrnuje i nás, naši niternou podstatu.

 

 

DOPORUČENÉ ODKAZY

 

 

Hudební vložka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.