DUCHOVNÍ SÍLA aneb Jak zbavit svět škůdců jednou provždy

Důvodem, proč na této planetě stále ještě existují síly, svou podstatou zaměřené proti životu, je mimo jiné fakt, že většina tzv. spirituálně či ezotericky orientovaných jedinců bohužel nerozezná jinový typ energie od duchovního a myslí si, že pocity a duchovno jsou totéž. V duchovním srdci ale pramení naprosto vše harmonické (včetně myšlenek), zatímco například různé romantické či sentimentální projevy emocí mají ve skutečnosti původ v mozku.

 

Tzv. Zdroj či zdrojová inteligence je nelokální typ energie (existuje ve všem živém, tj. neumělém, takže lze říct „všude a nikde“).

Cokoliv živého, schopné vytvořit trojplamen (jako např. pokročilá lidská duše), je po stránce metafyzické fraktálem zdrojové inteligence a po stránce fyzické jejím holografickým otiskem. Chceme-li tudíž zharmonizovat či uvést do rovnováhy nějaké prostředí či „systém života“, nejvyšší účinnost má jednoznačně použití DUCHOVNÍ SÍLY – neboli právě oné zdrojové energie.

Důvodem je jednak neviditelné propojení všeho se vším, a jednak také fakt, že daná energie není polarizovaná (vyhraněná do ženského/jinového či mužského/jangového typu projevu).

Pokud pracujeme s jinovým či jangovým typem energie, může to sice možná hezky nebo lákavě vypadat – ve skutečnosti ale pouze přiléváme olej do ohně duality. Posíláme-li někam světlo, setsakra záleží na tom, zda je toto světlo polarizované nebo ne; totéž pokud jde o lásku: je nebetyčný rozdíl mezi emoční a duchovní energií (zatímco láska jako cit je jinovou energií, tzv. bezpodmínečná láska je energií duchovní, čili duchovní silou).
Zdrojová či chcete-li božská, univerzální inteligence je nepolarizovaný, androgynní typ energie; je to energie plnospektrální, komplexní, plně integrovaná.

 

 

Všimněte si, že duše (duch, vědomí, mysl…), bez vazby na paměťovou složku v rámci inkarnace, nemá žádné určité pohlaví (necítí se být mužem či ženou). Je to prostě jen inteligentní, vědomá síla či energie – čistě duchovního charakteru. Duše samozřejmě může emočně cítit/prožívat (jin) a může například používat vůli (jang), čili může se jakkoliv vyjádřit; všechny tyto možnosti vyjádření samy o sobě ale existují v potenciálním („vedlejším“, něco jako kořeny a větve stromu) stavu. Jsou to pouze projevy nebo prostředky, není to duše samotná v její komplexnosti. Pokud všechny tyto projevy či prostředky (možnosti vyjádření) smícháme a uvedeme do stavu rovnováhy, dostaneme duchovní energii. Není příliš rozumné ani moudré používat při meditacích či vizualizacích jakýkoliv jiný typ energie – vlastně jenom část svého „já“. Je třeba pracovat s celkem.

 

Podstatou duchovní síly je vyváženost, soulad a neporušenost. Je to cit (empatie), rozum (vůle, sebevědomí) a moudrost (poznání) v harmonické rovnováze. Téměř vše ovlivněné touto energií má podvědomou tendenci se přeskládat do nějaké optimální, maximálně účelné, konstruktivní formy uspořádání.

 

Duchovní síla, narozdíl od té ne-duchovní (čili například útočného jangu nebo srdíčkovského jinu) NEPROVOKUJE RE-AKCI. Duchovní síla pouze působí, léčí, uklidňuje, harmonizuje, uvádí věci do pořádku… Ona totiž nerozděluje na to či ono (neboť sama je nerozdělená) a je jí úplně jedno, kdo anebo co se zrovna vyskytuje na zaměřeném území. Pokud na onom území existuje někdo anebo něco s nekalými úmysly, zdrojovou inteligenci (čili vlastně Bytí v jeho neporušené podobě) to absolutně nezajímá. Nekalkuluje, pouze blahodárně účinkuje v zájmu celku. Z pohledu individuální bytosti to občas může vypadat docela komicky až cynicky; ono totiž to jediné, opravdové duchovno (pokud to už tedy takto nazvat) s humorem, kolikrát i dost černým, bezprostředně souvisí – s humorem, svobodou, tvořením, zábavou nebo například i erotikou, přírodními živly či v neposlední řadě samotnou přírodou…

 

 

Doporučuji si Božský Zdroj představovat například jako takovou „křišťálovou kouli vševědomí“ či kouli inteligentního, živého světla – ohně/ducha svatého, síly uvnitř nás a zároveň i všude kolem nás, a prostřednictvím dechu se s ní spojovat a zaplavovat touto všemocnou duchovní silou naprosto vše, nač jen pomyslíme.

 

 

Čas zastavit aktivity světové stínové mafie (video 2013)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.