Nikde není svět tak oklamán jako v případě satanizmu

Základní chyba, kterou bytosti dělají (zdánlivě absurdní): pokládají sebe sama za bytosti. Bytost je trikem Bytí, pramenícím v Nebytí. Je věčnosti schopnou iluzí Konečna vytvořenou z Nekonečna. Podstatou bytosti je Bytí samotné. Bytost, toť Hráč. Je paprskem Absolutna a v jistém smyslu Absolutno samo.
Pokračovat ve čtení →

BumbleBeeBlue

Jedny z nejzajímavějších informací, pokud jde o princip fungování reality a konkrétně dění na Zemi a v Univerzu, poskytují stránky Penta Blue Net. Život je ve skutečnosti mnohem bezpečnější a střeženější, než se momentálně běžně domníváme. Hierarchie Moci má v podstatě jen dvě zbraně: čísla a dezinformace. Většinu „vězení“ si naše oklamané vědomí manifestuje samo tím, že něčemu (v něco) věří.
Pokračovat ve čtení →

Dobro=Robot=Otrok

Jakožto Dvourozměrňáci se neustále pohybujeme současně směrem k 1- (Komiks, Fantasy, Počítač → Říše kvant) a směrem ke 3+ (Duchovní Inteligence, Láska, Příroda → Temná hmota). Vzhledem k tomu, že Fantazie má nulový součet a jejím výčtem je všezahrnující Peklo, tím nejživějším živým je Pekelné duchovno. Základ tvoří multipolární Živý Oheň, v souladu jak se světelným atributem, tak temným fantastickým i Láskou a Prázdnotou – myslícím Ničím.
Pokračovat ve čtení →

Perpetuum imbacile

JEDNOJAKÁ ČÁST 1.

Myslící Nic (neboli My, s lící Nic) bylo odjakživa placatým Peklem. Někdo si může říkat, že to „je stejně jen Fantazie“, ale Fantazie existuje a kým/čím je to, co fantazíruje, že ano? Faktem zůstává, že jsme Dvourozměrňáci – pouze ne v matematickém, ale v matemagickém smyslu. Zde, právě zde a nikde jinde, hranice mezi Fantazií a Realitou, Skutečnem a Neskutečnem, je tenčí než list.
Pokračovat ve čtení →

Je dokonce i srdeční čakra pouhou astrální iluzí?

Veškerá projevená, interaktivní realita v její svobodné, autentické podobě funguje na principu zrcadlení absolutní Lásky a fantastického Dæmonia. Není to tak, že by někdo chtěl, aby to tak bylo; jedná se o logickou, ze sebe vyplývající zákonitost, přirozeně plynoucí ze vztahu mezi pomyslným prostorem a pohybem – obrazovým a silovým faktorem.
Pokračovat ve čtení →

Silver⭐Hell⭐Stars

Myslící Nic: neutrální, potenciálně oboupohlavní Hyperprostor. Neutrální svou existencí (status Kruhu), obojaký svým pomyslným „pohybem po obvodu“ (Představa-O-Sobě, Paměť). Dřímající svět Bytí (Nebytí) & snící Bytost Stvořitelka, jedno nerozlučně uvnitř druhého.
Pokračovat ve čtení →

Fantastická expanze

/1/

Žádný jiný zdroj tak precizně a konkrétně neinformuje o principech organizace systému realitních polí a jejich struktur a energií, nežli Keylontská věda. Samovyplývající vlastnosti a konstelace permanentních vztahů mezi prostorem a pohybem vyjadřují typicky čísla 12/15 (rovnováha – neutralita), potažmo proudnicové, vejčité tvary (ženský atribut).
Pokračovat ve čtení →