Velkozlostné mňoukánium

Nic je ve skutečnosti Nejinteligentnější inteligencí neboli Inteligencí všeopaku ničeho.

Tato inteligence se projevuje zároveň jako Knihy v knize a zároveň jako Magické zrcadlo.

Vše se řídí Zákonem rezonance.

To se konkrétně projevuje jako tenzorika – kymatika vrstev & struktur Vědomí.

To tvoří nekonečné realitní kvantové úrovně.

Realita osciluje na pomezí skutečného a neskutečného, hmotného a nehmotného; éterické Vědomí aproximuje nehmotnost, astrální (pod)Vědomí ono mezi a fyzické (ne)Vědomí hmotu Přírody.

Svět má charakter multidimenzionálního Knihosvěta, bytost má charakter multidimenzionální Knihobytosti.

Autentickou životní filozofii lze zvát grimoárizmus, slovní základ grimoár – kniha kouzel.

 

Charakter všepohybu a všemožnosti popisuje text Černý plamen.

Nic ve smyslu základní bytostné prasíly lze chápat jako nestvořenou Stvořitelku, která je však zároveň i sebereflektujícím nekonečnem možností; tudíž existují určitá samovyvstávající Mystéria (viz text My1St): kupříkladu fenomén Satan, fantastické Dæmonium či dokonce fantasy Zlo – což je mimochodem potenciál všemožnosti.

Jakákoliv struktura autentického Bytí existuje, naráz a souvztažně, jako svůj zrcadlový součet; nehmotné (abstraktní) fantasy Zlo se tudíž zrcadlí jako nějaký (konkrétní) láskyplný nebo orgastický typ substance nebo energie a to celé jako komplexní element se reálně projevuje jako extatická Blaženost (Štěstí) a fantastická Temnohra (Umění) v jednom.

Z toho také jasně vyplývá, co způsobuje existenci Zla na energetické (psychické, fyzické) úrovni: je to „paradoxně“ neschopnost rozlišovat mezi archetypem Zla a vůlí ke Zlu a z toho plynoucí sebeklamné názory a jejich důsledky.

Reflexe fantasy Zla je v mentální rovině podstatou humoru (dvojsmyslnosti) a v rovině fyzické podstatou erotična (smyslna); reálné Zlo se projevuje jako popírání nebo potírání dvojsmyslna, jako proměna zdvojení v rozdvojení: typicky jako mechanizace chování a sociálních struktur.

 

 

POZNÁMKA

Podle Magického lexikonu přesný výraz pro univerzální magický element neboli takzvaný šutrák mudrců zní mňaukánium.