Věci

PRÁVO, SPRAVEDLNOST

Víte, že jelikož Ústava ČR, zahrnující Listinu základních práv a svobod, má v rámci ČR právní prioritu, vzhledem k obsahu Článku 2.1, Hlava první („Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“), jsou občané mnohými „vládními institucemi“ (které se tím dopouští trestného činu) naváděni k porušování zákonů? To občan je svrchovaný. Parlament slouží občanům, to občané jsou „vládou“. Podobně i na úrovni mezinárodního práva. Žádný zločinec mě nebude nutit porušovat ústavní pořádek!

 

 

UNIVERZUM

 

GRIMOÁRIZMUS

 

POHÁDKOVÉ PEKLO 🦇 MAGICKÁ NEDUALITA 🦇 ČERNÁ MAGIE

⚠ Pozor! Diamantová DNA (diamond, diamant) je převrácením původní ohnivé. Přirozený je HELIX, nikoliv Skylix.

 

 

DUCHOVNO

 

MAGIE

 

PŘÍRODA versus CHIMÉRA TECHNO-SPIRITOKRATIZMU

 

ZUZI

 

 

MAGICKÉ UNIVERZUM

Je dobré mít přehled, čímž ale zdaleka není řečeno, že všechno je pravda. Mnohdy právě naopak.

 

KRIST MATRIX

 

ZOANTROP

 

MOUDROST A PŘIROZENOST

 

 

ŽIVOT

 

VĚDA

 

VACCI NE

 

OTROCI