Satanáš

SⒶTⒶN je entelechií Absolutna, jehož základní vlastností je sebeopačnost. Tudíž v dualitě Satan představuje ten největší úpadek, zatímco v nedualitě (typické jednotou protikladů) ten nejpravdivější druh chápání. Podle mě ale dualitní Satan je lež a jde o Sat/Urna a saturnizmus, který se satanizmem pouze nazývá.

 

SⒶTⒶN

 

„Existují věci, které je dobré znát, a existují věci, kterým je ještě lepší nevěřit.“

 

STEZKA LEVÉ RUKY

  • R. Valak …je třeba být přihlášený na FB

 

Nechápeš-li Satana jako Počátek a místo toho začínáš reakcí na nějaké informace, pak jde o sekundární, nominální (historický) satanizmus, nikoliv satanizmus primární, kde fenomén Satan je Příčinou a ne až Následkem.

Primordiální Satan je myšlenkový, silový pohyb Nikde. Vše ostatní jsou až druhotné informace o prasíle Satan, kosmické energii a univerzální inteligenci, ať už pravdivé nebo nepravdivé, anebo informace o úplně něčem jiném.

 

ŠESTKY TŘI JSOU JEDNÍM

 

SAT-ELITY SAT-URNA

 

FALEŠNÝ „SATANIZMUS“

 

YOUTUBE

 

WIKIPEDIE

 

Energetická část reality (živá síla) má status existence a tedy “+”, zatímco nehmotná část reality (imaginace) má status NEexistence a tedy “-“. Fantazie se tím pádem logicky asociuje s peklem nehmatatelného, s pohádkovým ďáblem, který může a nemusí být v interakci se zrcadlem pohybu živé síly (neboli se materializovat). O ďáblu lze tedy říct, že je nicotou, neexistencí, jenže tato neexistence EXISTUJE. A pokud se s tímto faktorem vědomě nepracuje, pracuje na nevědomé úrovni proti nám (vzniká energetický parazit).

 

ZAJÍMAVOSTI

 

 

JÁ – Absolutno neboli primordiální MYSL lze v češtině číst jako MY – SⒶTⒶN, LUCIFER.

②♀① Satan rovná se Láska/Empatie, Nebytí (vnitřní svět), prázdnota/temnota (archetyp Zla), potenciál – hyperprostor (obojetný nefyzický ženský princip), archetyp Kosmické Matky – Éter, matematika, nejprůzračnější průzračné & nejčernější černé, vnitřní živé/duchovní organické růžové prasvětlo (neviditelné-průzračné-běloskvoucí plus neprůhledné-červené-rudé).

①♂② Lucifer rovná se Světlo/Vůle, Bytí (vnější svět), oheň/zvuk (archetyp Hry), energie – časoprostor (aktivní fyzický mužský princip), archetyp Kosmického Otce – Astrál, fyzika, černý plamen Satanův.

 

…Sá Tá Ná Má…

 

JAK TO VIDÍ SANSKRT

…sanskrtam = „dokonale složený“

SATya = pravda, autentický

ANanta = věčný

TANtra = technika, akord, autorita

SAnaTANa = věčný

 

…PRAV „10“ 🐍 SATAN ☠ SAINT…

 

ŠESTKY TŘI JSOU JEDNÍM

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je NEHMOTNÝ neboli „KRESLENÝ“ ŽIVÝ STÍN – praživel neboli SⒶTⒶN, vyrovnávající nepoměr mezi neohraničeným a ohraničeným (tvorem životních a netvorem paměťových polí) a umožňující tak bytosti být BYTÍM (a zároveň i hrou na hráče).

Poznámka: zrcadlem nehmotného je všehmotné.

 

„Daimoniem nazývám vnitřní hlas, božství, případně hlas duchů a předků, nebo také něco jako duchovní prostor či rozměr. Jde o starořecký a v současnosti i okultní termín. Od daimonia pak vyplývá pojem démoni jakožto obyvatelé tohoto prostoru, neboli duchové mimo tento svět, možná žijící jen v našich hlavách, nebo také ne. Do bližší specifikace se pak nerad pouštím, protože z vlastní zkušenosti jsem poznal, že jakákoliv jasnější definice a popis daimonia se od něj začne oddělovat, vymaní se z jeho nehmatatelnosti a začne jeho princip a přirozenost popírat. Popis se pak tedy stane klamem a iluzí.“ – Sandro Dragoj o skupině Infernalismus

 

FEUER TEUFEL

 


 

ZDÁNLIVÉ NESOUVISLOSTI

 

WINGMAKERS

 

RA VIRUS

 

STARÝ AEON

 

ARCHITEKTURA RAJSKÉ LOKALITY

 

STROM ŽIVOTA &  666

 

PŘÍRODNÍ

 

RELIGIONISTIKA

 

LITERATURA, FILOZOFIE, DUCHOVNO, SVĚT

 

SÍLA MOUDROSTI

 

ZUZI

 

ČTYŘI DOHODY (Wiki)

  1. Nezaklínej slovem, nemanipuluj (jde o náboj a úmysl, ducha, nikoliv literu, nosič)
  2. Neber si nic osobně
  3. Nefixuj se na své domněnky; někdy si radši ani žádné nevytvářej
  4. Dělej vše, jak nejlíp umíš

 

PŘÍRODA, HUDBA, OBRÁZKY

 

OLGA HEPNAROVÁ

(autor dokumentárního „krimi“ životopisu naneštěstí nic nepochopil, už název knihy je pitomost)

(film jako vždy silně zkresluje a dokonce jsou v něm vynechané některé podstatné věci; byť jak známo „ďábel je v detailech“)

 

FILMY/SÉRIE

 

METAL

 

ZÁBAVA

 

OTROCI

 

VACCI NE

 

VĚDA

 

PRÁVO, SPRAVEDLNOST

 


 

AUTOMATIKA ZÁZRAKU (ST. ROJ)