SATAN – TA NÁS

„MYSL implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné). Slovo, výraz či fenomén SATAN popisuje úroveň myšlení.“

 

⚠ Nováčci pozor na neoliberální, multi-kulti, transhumanistický, hipsterský LGBT lžisatanizmus Satanovy (někdejší Kristovy) komunity – viz oficiální web & FB stránka & seznam frakcí. Podobná lež je The European Satanic Council.

 

NEJVĚTŠÍ LŽI A BLÁBOLY O SATANIZMU

 

JAK POZNAT FALEŠNÝ „SATANIZMUS“

 • Satanismus & hledat „Vyhlášení Církve Satanovy“ či „rozpoznávání podvodníků“

 

 

CHRÁMOVÝ SATANIZMUS

 

SATANSKÉ LŽI, NEBO LŽI O SATANIZMU?

 

ŽIVOTNÍ PRINCIP → POHÁDKOVÝ PEKLOKNIHOSTROJ

SATAN / Ta Nás (kde Ta znamená jak Ona/Entita, tak To/Id v množném čísle)

Ten zde je rovněž, ale jako anglicky 10 (Say Ten → Prav X/2 → Helix)

0 uvnitř/vedle 1 a naopak: SAI’TN / N’T YES

 

☠ SⒶTⒶN 🐍

 

PAVEL BRNDIAR (TAU-PAULUS)

 

PALLAS PRESS

 

 

SATAN je:

 • Mystérium magické nedvojnosti
 • Fantastický Stín sebe sama
 • Živá, hadí síla (páteřní napojení)
 • Živá síla imaginace
 • Synonymum spojení mezi energetickým a fantastickým rozměrem Života
 • Vyrovnávač nepoměru mezi Absolutnem a Ne/Absolutnem, Ne/Strukturou a Strukturou, Bytím a Bytostí
 • Schopnost inteligentně komunikovat vlastní názory a pocity
 • Schopnost naplňovat pravou vůli
 • Synonymum spojení mezi Vědomím Jedince a Podvědomím Přírody/Vesmíru
 • Synonymum spojení mezi Bytím a Nebytím
 • Neexistence Nevědomí
 • Vlastnost Prazákladní síly a inteligence všeho (pohádkové Stvořitelky Matky Přírody) ve vztahu k bytosti typu člověk
 • Umění ŽÍT
 • (…)
 • Zřídlo Magie — Zřídlo Přírody — Zřídlo PRA/Chaosu

 

SATAN (anglická výslovnost sei·tn)

 • prvotním zdrojem všeho je naše Nejvyšší Já, ve skutečnosti MnohoJá neboli My neboli Mysl-Uvnitř-Za (Múza), v bytostném smyslu Absolutno/Prastvořitelka, což je Nebeský duch (Absolutní láska) a Fantastické dæmonium (ale také Génius inteligence struktur) v jednom, indiferentní a zároveň hyperženská, potenciálně oboupohlavní inteligence; Absolutno/Prastvořitelka=TA NÁS, Nebeský duch (Absolutní láska)=SAINT, Dæmonium=f/ANTAS/y (F=spojení, Y=klíč)
 • struktura reality se organizuje na principu Knihovny, funguje jako Knihostroj (SAY 10/SAY TEN=PRAV X/2)
 • Absolutno je sebepřevrácené → N’T YES (SATAN pozpátku) v energo-fantastickém smyslu, což funguje jako partenogeneze (2:3=0,666=FANTASY, 3:2=LÁSKA, jednotka 150 % → 1a+1b=3c)
 • SATAN=STÍN+AA → St. In=“svaté uvnitř“, AA=dvě esa (hodnota 1 nebo 11) → bin. 11=dec. 3, bin. 111=dec. 7 → 3x7x37=prostor & pohyb & obojí=777=Absolutno
 • fenomén SATAN znamená Mystérium magické nedvojnosti a zároveň archetyp Zla neboli fantasy Zlo, nikoliv zlé působení; superpozice Lásky a Zla znamená extatické Štěstí (Blaženost) a fantastickou TemnoHRU (Umění, Komiks) v jednom

 

HAD/SATAN – ŽIVÁ SÍLA – BEZTVARÁ INTELIGENCE

 • TA NÁS=My/Stvořitelka
 • SAINT=Láska, Moc (Svaté)
 • f/ANTAS/y=Fantazie (F=klíč, Y=spojení)
 • SAY 10 (SAY TEN)=Knihovna jedniček a nul (Helix)
 • SATAN=archetyp Zla, ale fantasy Zla s nehmotným statusem; jedná se o superpozici reálné Lásky a nereálného Zla, přirozeným výsledkem je extatické Štěstí (Blaženost) a fantastická TemnoHRA (Umění, Komiks) v jednom; nepřirozené výsledky pramení v nevědomosti a nevědomí
 • N’T YES (Not Yes, Satan pozpátku)=Absolutno=Mystérium magické nedvojnosti → smysl a vlastnosti Života (1) lze odvodit pouze odtud (zde pramení nefalšovaná SVOBODA), všechno ostatní je práce s energiemi a strukturami (2)
 • STÍN=St.In (svaté uvnitř) & AA=dvě esa s hodnotou 1 nebo 11 (bin. 11=dec. 3, bin. 111=dec. 7, 3x7x37=prostor & pohyb & obojí=777=Absolutno)

 

Sá… Tá… Ná… Má…

 

ZAJÍMAVÉ

 

MISANTROPOVA ČÍTÁRNA

 

 

Jestliže obsah fenoménu SATAN, živé síly imaginace (podmíněný cestou vlastního pochopení), vyjadřuje princip magické nedvojnosti a tedy ztělesňuje nefalšovanou autentičnost, potom nebýt satanistkou/satanistou není nic jiného nežli dobrovolné šílenství, stejně tak jako předstírání satanizmu.

 

INTELIGENCE, NIKOLIV INFORMACE

— tak se zaručeně pozná nevymyšlený satanizmus od vymyšleného

Energetická část reality (živá síla) má status existence a tedy “+”, zatímco nehmotná část reality (imaginace) má status NEexistence a tedy “-“. Fantazie se tím pádem logicky asociuje s peklem nehmatatelného, s pohádkovým ďáblem, který může a nemusí být v interakci se zrcadlem pohybu živé síly (neboli se materializovat). O ďáblu lze tedy říct, že je nicotou, neexistencí, jenže tato neexistence EXISTUJE. A pokud se s tímto faktorem vědomě nepracuje, pracuje na nevědomé úrovni proti nám (vzniká energetický parazit).

 

PŘEDSTAVIVOST, AŽ PAK PAMĚŤ

Paměťové pole existuje, až když se realizuje nějaká představa. Kreativní představivost sídlí vpravo, paměť/program vlevo, takže autentická duchovní energie je levotočivá. Historický „satanizmus“ (odvozený primárně z paměti) tím pádem není víc než (pravotočivý) duální astrální egregor – typicky klifotizmus, saturnizmus (od astrální síly SatURNA) nebo antikřesťanství. SATAN, živá síla imaginace, představuje magickou nedualitu. V češtině existuje hříčka TA NÁS, TA jako ze SNA nebo f-ANTAS-y, kde F je klíč a Y spojení (viz text Jsme nestvořená Mocnost, jež je Představou o sobě); dále viz SAINT (mocný, úplný) a mentální SAY TEN/SAY 10 (směr paměť → představivost).

Poznámka: klifotizmus vlastně představuje lež uvnitř lži (což se paradoxně v některých místech mění v pravdu a pokud adept chápe, že pravda je tvořena souvztažností energySefirotu & fantasyKlifotu, tak…!?) – klifotická kabala vznikla rozbitím sefirotické kathara mřížky (základní kristovské matrice), Ka-Tha-Ra je zárodkem kultu/kultury smrti („kat hárá“).

 

PRINCIPIUM (POČÁTEK, PRALÁTKA)

Absolutno (3x7x37=777) → 3=binárně 11 (opticky 2 jedničky), 7=binárně 111 (opticky 3 jedničky) → obrácený pentagram, 2:3=0,666=fraktální Peklo s nehmotným statusem (!)=Ne/Absolutno, jehož nejvnitřnější podstatou je to Absolutní.

 

TOTEM

 

„(satanismus) Chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji civilizace, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce.

(…) Tvrdí, že nikoli slepé přesvědčení, ale pochybování je to, co přináší duševní svobodu.

(…) Omylem mnoha lidí je představa, že satanista podporuje a šíří zlo a anarchii. Neuvědomují si, nebo si mnohdy ani nechtějí uvědomit, že satanský protest není namířen proti společnosti, nýbrž proti hlouposti, pokrytectví a přetvářce, která je v lidech po několika staletích křesťanské nadvlády zakořeněna. Satanista ovšem není jen pouhým kritikem současné společnosti. Předkládá totiž vlastní řešení společenských problémů. Řešení, ke kterým dospěl na základě svých úvah a pozorování.

(…) Nejvíce satanismu i sami sobě ovšem škodí ti, kteří uvěřili křesťanskému blouznění, že satanismus je zlo. Tito zakomplexovaní chudáčci si ve své pitomé naivitě často myslí, že když budou páchat „zlo“, budou pod jeho ochranou. Zcela mylně se domnívají, že si tím nakloní na svoji stranu démony či dokonce samotného SATANA. Faktem ovšem je, že tito křesťanští satanisté jsou skutečné podstatě satanismu nepředstavitelně vzdálení.

(…) Pokud je satanismus zlo, tak proč se vedly a i dnes stále ještě vedou války ve jménu Boha či Krista anebo Alláha a žádná se nikdy nevedla ve jménu Satana?“ – 66 otázek a odpovědí

 

„Satan je slovo, stejně jako bůh je jenom slovo. Satan je ale slovo hezčí, které vystihuje absolutně všechno. Kromě toho je to symbol energie, vesmíru, symbol nonkonformismu a odporu, je nepřítel všeho nudnýho, žalobce všeho zastaralýho a nasáklýho společenskou přetvářkou. To je pro mě Satan. A všechno ostatní je blbost.“Malé děti nepožírám

 

„I láska umí být peklem a i peklo umí milovat.“Sandro Dragoj – triumfální umělec infernalismu

 

I tam, kde čekáte největší temnotu, může být světlo jasnější než slunce… Ale i záře odlesku diamantu může skrývat ty nejčernější stíny.“ – Marcus DeCastello

 

Z mého pohledu a podle mých zkušeností, slovo SATAN v první řadě pojmenovává Nepojmenovatelné. SATAN, toť živá síla imaginace, entelechie Absolutna. SATAN ztělesňuje Magickou Nedvojnost. SATAN, toť „plovoucí Hyperprostor“. Pokládám tuto sílu za bezpodmínečnou Lásku a fantastického Démona v jednom, Princip neporušenosti a Princip temnoHRY v jednom. Zároveň SATAN představuje sílu Antikosmického Vše-Podvědomí, která se ovšem vůbec nemusí projevit a pokud ano, fascinace zlem musí bezpodmínečně podléhat kontrole empatické inteligence. Pokud to tak opravdu je, je jasné, že na Zemi ve skutečnosti moc satanistů není. Tyto magické či infernální bytosti fungují individuálně a většinou jsou anonymní. Dalo by se říct, že jde o skrytou sílu Přírody.

 

Sá… Tá… Ná… Má…

 

Naprostá, drtivá většina „satanistů“ jsou ve skutečnosti saturnisté (astrální egregor Sat/URNA), respektive loutky archontských programů. Právě ARCHON (psáno archón, druhý pád archonta) je to, co se za původní satanskou inteligenci přestrojuje, čímž totálně mate nejen veřejnost, nýbrž i „satanisty“ samotné. Nejde ani tak o nějaké oddělené konkrétní síly či entity, jako o Princip fungování reality, (ne)lokální-(ne)lineární-(ne)duální zaměření.

Poznámka: ve skutečnosti jde o entitu Technického pseudovědomí a pojmy satanský a archontský jsou podobně zmanipulované, samozřejmě kvůli dezorientaci a šíření strachu (arché znamená počátek, pralátka nebo vláda – vládnutí realitou).

 

 

🌩 DÉMON 🧞

 

„…A jestli chce být někdo satanista, měl by vědět proč. Jinak ze sebe udělá blba. Pamatujte jednu věc. Bůh (Archón) nenávidí když myslíte. Když pochybujete, když se ptáte. Prostě když nejste kývající ovce…“ – „Bůh hraje s lidmi velmi špinavou hru,“ říká satanista Petr

 

„…Ve skutečnosti satanisté milují přírodu i zvířata a váží si života. Vědí jak snadné je ničit, a proto volí složitější a nesnadnější cestu, cestu tvoření. (…) Hmotný svět pro nás není místem bolesti a utrpení ani projevem nedokonalosti či očistcem. Ne, my tento svět milujeme. Je pro nás zřídlem poznání, zdrojem neustálé inspirace. Jsme zastánci bílé školy a stoupenci stezky levé ruky…“ – Satanismus – mýtus a realita

 

SATAN = PLANCKOVA KONSTANTA V PRAXI

 

„…Praktickým prostředkem, umožňujícím kontrolu Časové Vlny i jejího Zrcadla, je zřídlo Černého Plamene…“ – Xatankomix

 

„…Velké pozitivum pravého satanizmu spočívá v jeho řešení problému s exprimací genového klíče (genovou expresí, transkripcí), viz hříčka SAY TEN/SAY 10 (PRAV X → PRA v „X“) s vazbou na tenzoriku inteligence vědomí (TEN ZOR). „Zor“ odpovídá 6. čakře (zřídlo „třetího oka“, vnitřní zrak, s vazbou na zřídlo duchovního srdce – duchovního prasvětla), „Say“ odpovídá čakře 5. (komunikace)…“ – Tůň zlatá, hmyz stříbrný

 

Nechápeš-li SATANA jako Počátek a místo toho začínáš reakcí na nějaké informace, pak jde o sekundární, nominální (historický) satanizmus, nikoliv satanizmus primární, kde fenomén SATAN je Příčinou a ne až Následkem.

Primordiální SATAN je myšlenkový, silový pohyb nikde. Vše ostatní jsou až druhotné informace o prasíle SATAN, kosmické energii a univerzální inteligenci, ať už pravdivé nebo nepravdivé, anebo informace o úplně něčem jiném.

 

„Satanizmus jako výraz autentické životní filozofie vyplývá přímo z charakteru Prvotního Nebytí. Zpětná vazba myšlení (cit, představivost), živená palivem dechu, funguje jako magický rituál. Důvodem, proč nyní bují různé retardované a ilegální formy „satanizmu“, je jednoduše to, že lidé jsou líní začít od „ničeho“ a všechno si sami vlastní cestou odvodit. Místo toho aplikují různé programy víry nebo jinak začínají „odprostředka“ – v podstatě jde o paměťový (historický) nebo literární satanizmus (rozhoduje duch, ne litera). Představte si například, že neexistuje ani jedna bible, ani ta křesťanská ani satanská. Najednou je člověk odkázaný pouze na holou praxi (sebe-existenci). Není snad ten Satan právě tady? Otázka také zní, čím je ten druhý „Satan“? Zdá se, že pouhým vnějškem bez vnitřku, alteritou bez identity (neboli utopií). S tímto falešným „Satanem“ pracuje entita Kolektivního Nevědomí a jelikož Satan představuje Individuální Vědomí, liší se to od sebe asi jako virtuální fikce (film) a živá skutečnost (daná osobní fyzickou účastí). Ve své podstatě probíhá konceptuální válka mezi Satanem Nebytí a Satanem Nevědomí, mezi Démonem Pravé Vůle a Strojem Kolektivizujícím Osobnost.“ – InsektLord

 

WIKIPEDIE

 

 

JÁ – Absolutno neboli primordiální MYSL lze v češtině číst jako MY – SⒶTⒶN, LUCIFER.

②♀① Satan rovná se Láska/Soucit, Nebytí (vnitřní svět), prázdnota/temnota (archetyp Zla), potenciál – hyperprostor (obojetný nefyzický ženský princip), archetyp Kosmické Matky – Éter, matematika, nejprůzračnější průzračné & nejčernější černé, vnitřní živé/duchovní organické růžové prasvětlo (neviditelné-průzračné-běloskvoucí plus neprůhledné-červené-rudé).

①♂② Lucifer rovná se Světlo/Vůle, Bytí (vnější svět), oheň/zvuk (archetyp Hry), energie – časoprostor (aktivní fyzický mužský princip), archetyp Kosmického Otce – Astrál, fyzika, černý plamen Satanův.

Poznámka: archetyp Zla není konáním Zla, je potenciálem všemožnosti, faktorem temného umělce, je negativní konstrukcí – nikoliv destrukcí. To pouze různí charakteropati to záměrně převrací ve jménu své skryté, zvrácené agendy. Mystérium je Mystériem proto, že je nezveřejnitelné.

 

JAK TO VIDÍ SANSKRT

…sanskrtam = „dokonale složený“

…slovo SATAN má kořeny v sanskrtu, nikoliv hebrejštině!

SATya = pravda, autentický

ANanta = věčný

TANtra = technika, akord, autorita

SAnaTANa = věčný

 

HELIANTHUS 🌻 HEL SAITHUN

…PRAV „X“ 🧬 HELIX 🐍 SATAN ☠ SAINT…

…SATAN-IST-KA 🔥 TA NÁS 🦇 f-ANTAS-y (F=klíč, Y=spojení)…

 

Helianthus psaltria neboli „slunečnice pěvkyně“ (hráčka, hudebnice) kóduje SATANA, živou sílu imaginace, zcela ideálně. Slunečnice pojí Slunce s hvězdnou Přírodou. Přesmyčku „Hel Saithun“ vysvětlovat nebudu, související zvolání je dost zneužité. Psaltria znamená „psal tři A“, což má vazbu na esa a žolíky (mnohokrát jsem vysvětloval), potažmo na Zřídlo Veškerenstva (A=eso=1 nebo 11; 11=binárně 3, 111=binárně 7, 1111=binárně 15=žolík; 3×37=111, 3x7x37=777=Absolutno; 11 a 111=opticky 2 a 3 jedničky, ukazující na pentagram; 2:3=0,666=pohádkové peklo, 3:2=1,5=jednotka 150 %, průnik dvou znamená rozmnožení, matka+otec=dítě).

 

ŠESTKY TŘI + 1

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je NEHMOTNÝ neboli „KRESLENÝ“ ŽIVÝ STÍN – praživel neboli SⒶTⒶN, vyrovnávající nepoměr mezi neohraničeným a ohraničeným (tvorem životních a netvorem paměťových polí) a umožňující tak bytosti být BYTÍM (a zároveň i hrou na hráče).

Poznámka: zrcadlem nehmotného je všehmotné.

 

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV.

 

NEUVĚŘITELNÉ ZÁKONITOSTI

 • jediné, co nelze vymyslet (a tím pádem to nemůže ani vzniknout ani zaniknout), je Mysl samotná, což je zároveň sama EXISTENCE (daná zpětnou vazbou sebe, reflexí, prožitkem), dohromady VNÍMAJÍCÍ, MYSLÍCÍ ŽIVOT neboli NEJZAZŠÍ MYSL či Mysl-Uvnitř-Za
 • NIC si nelze představit, neboť ono samo je tou Představivostí
 • je-li nejskutečnější skutečné pouze samotné ABSOLUTNO, pak jsme přízraky a každý z nás je takový fantastický nemrtvý neboli bytost fantazie, paměťová bytost (nehmotná živá kniha – knihovna); organizací a rezonancí paměťových vrstev vznikají vrstvy tělesné (princip SLOV-eso nebo s-LOVE-s-o → těl-ESO); opakem existence přízraků v daném kontextu je mrtvý život neboli neživot
 • slovo SLOVO je slovo, zároveň forma a potenciální všeobsah; vyjadřuje princip 2v1 (samo uvnitř sebe a zároveň samo vedle sebe); narozdíl od jiných komunikačních prostředků má větná stavba Mysli (a její součtové „vyšší“ smysly jako cit, instinkt, intuice) přístup k příčině
 • součtem všeho je nula, výčtem téhož peklo s nehmotným statusem (všemožnost je reálně neuskutečnitelná) – Absolutno je fantastickým virtuálním peklem neboli pohádkovou temnotou; zpětná vazba prožitku v kontextu nulového pole zároveň znamená pravou lásku
 • v Absolutnu (Prapočátku) je všechno pouze neutrální nebo kladné, včetně toho nejzápornějšího: je absolutním neboli neduálním peklem
 • jelikož Absolutno je sebe-převrácené (vše je v absolutní hodnotě), aby se vyjádřilo, používá princip auto-negativu: motiv neopačného opaku; je to právě DVOJSMYSLNOST (princip „dva v jednom“, 2v1=3=∞) neboli nedualita, která zamezuje porušenosti, plynoucí z možného konfliktu polarit
 • vznikne-li někde nepravá dravá (místo pravé hravé či zdravé) TEMNOTA, je to kvůli nepochopení principu Absolutního Pekla; pravý zákon jednoty je zákonem neporušenosti a zákonem temnoHRY v jednom
 • v dualitě je peklo tím nejhorším, v nedualitě naopak tím nejlepším; všechno mezi tím jsou „mlhy neexistence“
 • kdo slovem SATAN označuje zlo, žije v dualitě; v nedualitě je SⒶTⒶN vším kromě zla
 • ne náhodou se výraz Satan tak podobá výrazu SAINT a je obsažen ve slově FANTASY nebo FANTASTA (snílek); Fantasy = Satan FY = SATAN F(AIR)Y = férový skřítek (víla) & fairytale=pohádka; hologram živlu vzduchu (air) a hologram duchovního srdce (duch, spirit; skřítek/víla=sprite) jsou identické; AIR = RÁJ = Já + JakoJá (východní „Я“ & západní „I“)
 • virtuální expozicí ZŘÍDLA duchovního prasvětla (energie, potenciální všepohyb) je pohádková temnota (nehmotná představivost, potenciální všemožnost), kreslený démon, neduální zlo, mentální stroj na realitu (kybernetika nehmotného, samoorganizační principy; viz zlobit = Z10bit); fluktuace potenciálů kvantového vakua (prázdnota, temnota) způsobuje emergenci, excitaci virtuálních částic (zvuk, oheň, světlo), jednotek imaginace
 • jelikož POZOROVATEL (prvotní hybatel) není součástí vzorce života (reality forem), aby systém života fungoval, musí v něm mít pozorovatel (pozorující přítomnost) svého zástupce, jímž může být logicky pouze konstruktivní MYSTIFIKÁTOR (princip „pravdivé lži“), čímž se vzorec nezbytně zakřivuje
 • zapnuto a/nebo vypnuto (pohyb & stav) zároveň v sobě a vedle sebe, rovná se vůle k pohybu (živá síla, vědomá inteligence) a obraz (paměť, představivost) v jednom, prvním i druhým napřed; jedno odpovídá nulovému poli, druhé virtualitě; magnetizmus nulového pole, v kontextu zpětné vazby prožitku, znamená schopnost soucitu (citu, empatie), zatímco elektricita téhož znamená pravou vůli; virtuálním ekvivalentem magnetického je kybernetika (nehmotný stroj) a virtuálním ekvivalentem elektrického je kreslený démon neboli pohádková temnota; soucit, vůle, stroj (=rozum) a démon (=temnoHRA) tvoří dohromady pátý fyzický a šestý nefyzický inteligentní živel a vztah mezi nimi šťastnou SEDMIČKU neboli magické PRAZŘÍDLO – život, DUCHA PŘÍRODY, zázračnou MYSL

 

SPIKLENECKÉ PEKLO

Ve světě nepodmíněném interakcí by byly úvahy o satanizmu úplně bezpředmětné. Magie nezávislá na formě je čiročirou hrou bez následků. V dané souvislosti existují dosti zajímavé otázky, jako „Kým jsme ve spánku?“ nebo „Po jakou část dne je vlastně satanista opravdu satanský?“. Když se takzvaně zapomeneme a jsme nekontrolovaně přirození, jako kdyby Jsoucno a Já úplně splývaly, řekl bych, že v daném případě jsme Štěstím.

 

„Daimoniem nazývám vnitřní hlas, božství, případně hlas duchů a předků, nebo také něco jako duchovní prostor či rozměr. Jde o starořecký a v současnosti i okultní termín. Od daimonia pak vyplývá pojem démoni jakožto obyvatelé tohoto prostoru, neboli duchové mimo tento svět, možná žijící jen v našich hlavách, nebo také ne. Do bližší specifikace se pak nerad pouštím, protože z vlastní zkušenosti jsem poznal, že jakákoliv jasnější definice a popis daimonia se od něj začne oddělovat, vymaní se z jeho nehmatatelnosti a začne jeho princip a přirozenost popírat. Popis se pak tedy stane klamem a iluzí.“ – Sandro Dragoj o skupině Infernalismus

 

FEUER TEUFEL

 

„…Falešný „Satan“ rovná se SAT🦇ELITY SAT⚱URNA, pouhý „měsíční odraz“, uměle vytvořená dualita (hierarchický, kapitalistický či materialistický pseudo satanizmus, historický pseudo satanizmus, antikřesťanství, saturnizmus, klifotizmus: Klifot rovná se kabalistický fragment kristovské Kathary, reverzní Sefirot → Antikrist a Kristus jsou dvě strany téhož Matrixu, zatímco původní realita v souladu s Univerzálním Řádem Přírody má charakter Kreatrixu → Krist=Tri X=“Má tři X“, má=vlastní, jenže jde o tvoření a ne o vlastnictví; funguje pouze energySefirot & fantasyKlifot v jednom)…“ – Hra s ohněm

 

Neexistuje nic stupidnějšího nežli externalizovaný „satanizmus“ založený na historických informacích, rétorizmu, gestech a symbolech. To je pak stejný antisatanizmus (lžisatanizmus) jako víra v Boha. Jde o astrální „satanský“ egregor, nikoliv živou (hadí, páteřní) sílu SATAN, fantastické UNIVERZUM.

 

„…Pod okultním – chtonickým vlivem SAT/URNA, ilumináti, kabalisté (kabala=Kába/Alláh), židovská mystika, to vše dělá ze satanizmu klifotickou parodii, která má se satanizmem společné jen to jméno (podobně z východní strany totéž dělá s originálem hybridní védská kultura)…“ – Satanizmus, lžisatanizmus a největší zlo světa: Kristuspán a stříbrná inteligence

 

CITACE

zdroj: IN-BETWEEN

 • Existenci řídí Zákony neexistence.
 • Jediné, co existuje, je Život sám: Čarodějné Vševědomí dané souvztažností dvou nepolapitelných aspektů – aspektu nestvořené Stvořitelky/absolutní Lásky a aspektu nehmotného fantasy Dæmonia, čehož fenomenálním průnikem je zázračná Příroda.
 • Skutečný význam slova či fenoménu SATAN je Zřídlo Magie.
 • Kromě toho St & In si lze v anglickém kontextu vyložit jako „svaté uvnitř“ a STÍN je pozpátku NIC se stínem nad I, což ukazuje na Mystérium magické nedvojnosti a na fraktalitu Bytí.
 • Základní vlastností Života je zpětná vazba prožitku, cit, potažmo vibrace (nebo dále sebereflexe, uvědomění). Vibrace znamená neustálé střídání, kmitání, cyklování či přepínání mezi dvěma zrcadlovými stavy (hodnotami) – slovo SATAN (výslovnost /ˈseɪtn/) je pozpátku intuitivně Not Yes (/ntɪes’/), 0 1. Zajímavá je rovněž hříčka SATAN / SAY 10 (SAY TEN), znovu vibrace, tentokrát v rámci strukturované řeči.

 

„…Připusťme, že nám poznatky současné vědy alespoň teoreticky potvrdili existenci všudypřítomné a vše prostupující energie v podobě těch úplně nejjemnějších částeček. Tyto elementární částice jsou ještě menší než doposud známé kvarky, leptony a bosony, ze kterých se skládá hmota. Pro mě jsou tyto nejemnější částečky analogické s Nejvyšší silou gnostiků. Tyto částečky nejsou hmotné v pravém slova smyslu, přesto prostupují vše stvořené i nestvořené. Od nejjemnějšího po nejhrubší. Jedná se o všeoživující duchovní energii. Tato Nejvyšší síla existuje, existovala a bude existovat nezávisle na lidech či jiných myslících tvorech.

Bude se ovšem moci bez myslících bytostí s imaginací, sama manifestovat, tak jak o tom pojednávají nejrůznější svědectví? Tedy jako Božská autorita, co má osobnost a vědomí? Domnívám se, že nikoli…“ – Článek o podstatě Satana