Q

„Duše je Bytostné Jádro. Je tekutá a průhledná – a přitom je milionkrát pevnější, než jakékoliv tělo, které kdy pokusně oblékla… Duše je doopravdy ocelově pevná, myslící Základní Nicota. DUŠE jste vy! Je vaším úkolem na to konečně přijít.“ – Brána Přechodu – Peru, Andy 2000

 

„My jsme v naší mysli, tak jako vy jste ve vašem čase. (…) My existujeme v zóně chladu. Proto nemáme žádný problém se projevit v jakémkoliv charakteru v souladu s naší vůlí. Pokud tohoto jsme schopni, pak klasický způsob reprodukce u nás pozbývá smysl. Pouze připomínáme, že jsme museli ujít neuvěřitelně dlouhou cestu než jsme se dostali do pozice ve které se nacházíme nyní. (…) My přicházíme ze zóny chladu. To je dokonalost.“ – Koncil Devíti

 

„„Nemusíš se o nás strachovat. My jsme i nejsme.“ Na důkaz svých slov se rozplyne ve zlatobílé bezbytostné fluidum. Stávám se nesmělým návštěvníkem jedné z fenomenálních nadvesmírných úrovní, kde se základní bezbytostné prasvětlo formuje do prvních náznaků bytostí zaujímajících určitý tvar v prostoru.“ – Aolian 21. duben 2013

 

V zóně chladu, kde existuje dokonalost (která je logicky původem všeho), mezi kladem a protikladem není rozdíl.

Souvisí to se stříbrnou barvou, říší kvant a fenoménem Q Kontinuum.

Také to souvisí s Trumpem, Putinem a operací QAnon.

V informační dualitě to všechno je lež, v datové nedualitě pravda.

S tím souvisí realita vnitřní a vnější Země.

 

DATA/INFO

…často neskutečné lži a hovadiny

 

APOKALYPSA, ARMAGEDON

 

Veškeré dění je pravdivé na úrovni remanifestovaného komiksu (antikomiksu).

To, co se samo o sobě děje přímo, fyzicky, je ovšem nezřídka ta nejhorší lež.

 

V dualitě Q a AntiQ jsou antagonické, QAnon je izraelskou řízenou opozicí a vše se točí kolem scénářů Apokalypsy a Armagedonu.

Zde tomu šéfují chasidské („talmudské“) Klobouky, což jsou v podstatě „(ne)lidské datové jednotky“ (paralela s filmem Správci osudu).

 

V nedualitě QAnon (Q Anonymous) není zpravodajská operace (řízená kvantovým počítačem – neurální sítí/UI), nýbrž jde o archetyp zóny chladu: Q&A rovná se otázky a odpovědi, non rovná se zrcadlo.

 

Klíčové je zaujmout nepostoj.

MYSLETE.

Nepapouškujte jako roboti „Trust the Plan“, „WWG1WGA“, nesledujte pasivně „show“ jako blázni.

Samo se to neudělá a pokud to primárně někdo udělá za vás, vyvolá to efekt False-ID (kolektivní pomoc může být přechodnou součástí, to zásadní ale každý může a musí udělat sám).

 

Nakolik jsou si vůbec klíčoví protagonisté dění vědomi svých rolí a toho, co se děje?

 

 

Q má původ v 0 (průzračnost) a hodnota 17 (viz abeceda) ukazuje na spojení pasivní ženské bílé (1=#ffffff) a aktivní mužské zlaté (7=#ffd700, jednota + zrcadlová trialita).

 

Průzračné/zářící bílé latinsky je lucidum album, což ukazuje na stříbrnou říši kvant a zónu chladu (Q Kontinuum).

Zlaté je latinsky chryseum – s tím souvisí Kristus (Christ) a také Bůh/Bohové/Elohim (Anunnaki).

Toto vše ale existuje až ve vibrační, termodynamické realitě.

Pokud to položíte jako základ, všechno se rozdělí a převrátí.

 

Průzračné lze chápat jako úroveň PraJá, bílé jako úroveň Stvořitelka a zlaté jako úroveň Stvořitel.

 

Stoupenci hnutí QAnon, věřící ve Stvořitele, potažmo Krista, nejsou archetypálním QAnonem.

 

Původní Q znamená skalárně-vlnové pole neboli Lůno/Stvořitelku (čehož nitrem je všemu společné PraJá).

Lůno (Q) se manifestuje jako Úl/On (AntiQ), nikoliv však v antagonickém smyslu.

Původní úroveň Q znamená úroveň Pra či úroveň Ante (latinsky před).

Zde je úplně jedno, zda tomu říkáte anděl, drak, ďábel, světlo nebo temnota.

Zóna chladu či říše kvant je inteligencí všeopaku ničeho.

 

Úl/On znamená Dračí Úl, viz text SVĚTLOTEMNO ≋ kvantový stav INDIFERENTNA.

 

Ve světě času a prostoru (a navíc uhlíkové hmoty: nejzazší formy duality či iluze oddělenosti) nefyzické, bezhmotné (hyperprostorové) či jemnohmotné Lůno/Q (Zřídlo „Všeho, co jest“) nemá samo o sobě šanci prorazit – eliminovat životu nepřátelské vlivy.

Musí být podpořeno tekutým živým (hvězdným) ohněm, ať už dračím nebo hadí sílou.

Jinak vše sklouzává do dvourozměrných teorií, opakujících se smyček, planých emocí a „konstruktivního“ sebeklamu, kdy ve skutečnosti nesmíte říct nic proti, stejně jako v případě slepé víry náboženství.

Bez konfrontačního dialogu (zdravé plurality názorů) to je ale smrt v masce života, nikoliv život.

 

Život je mnohotvárný; lze na něj hledět z mnoha perspektiv, které si odporují pouze zdánlivě.

Univerzum rovná se univerzálnost – všestrannost: život je multiperspektivou.

 

Existuje archetypální QAnon a existuje QAnon jako typická sekta.

 

Nepřítel nepřichází odnikud z vnějšku – je aktivován zevnitř (pokud již někde aktivován byl, funguje to jako magnet: protiklady se přitahují).

 

Inteligence systému realitních polí nerozlišuje status, pro ni je absolutně vše tenzor (RozNet=Síť Života=systém realitních polí).

Jak zdravým způsobem znemožnit působení životu nepřátelských vlivů?

Použitím neinteraktivního Zla ve formě sloučeného dvojprvku: řešením je fantastická reflektivní TemnoHRA (humor, erotično, umění, temný komiks).

Tím pádem interaktivní Zlo nemá jak a kde existovat.

Toto je neduální řešení.

Duální řešení, vítězství dobra nad zlem, znamená, že v antivesmíru zvítězilo zlo nad dobrem, pročež vesmír a antivesmír na sebe znovu narazí nebo se vzájemně anihilují.

 

TADESCO → TAO/DESC

No…

Ale také tu je varianta „C“, matematický či kyberkomiksový model Černá Hvězda, kde je vše maximálně živé a zároveň se statusem nehmatatelna, ve kterém neexistuje fyzikální polarita (data a informace platí naopak); vítězství Dobra nad Zlem je zde fungujícím scénářem, i když osobně to vnímám jako Dva-v-Jednom versus Jedno-proti-Druhému, Pravda versus Lež nebo Zdraví/Přirozenost versus Nemoc/Přetvářka (příroda, fantazie, dobrodružství versus politika, byrokracie, lži v médiích, syntetické léky…).

 

Příklad: v pseudo „realitě“ (informační dualitě → 2) Trump (korporace) pracuje pro NWO, zatímco v „komiksu“ (datové nedualitě → √2) trump (republika) proti témuž.

 

Q=AntiQ

Mentální aspekt (Prázdnota/Nicota) inteligence absolutní Lásky/Světla má – naráz a souvztažně – temný, fantastický charakter.

 


Q

„Transformace není sprint, ale maraton.“

„Nejdůležitější je načasování.“


 

Většina snah vrátit lidstvo zpět k Plánu Tvoření ztroskotala na externalizaci původního smyslu: přestalo se hledět dovnitř. Osobně nechápu QAnon jako operaci zpravodajských tajných služeb a spojeneckých sil, ale jako mediátora kosmického principu & archetypu. Souvisí to se Říší Kvant. Říše Kvant není limitována zákonem akce a reakce a pokud se její charakter podaří realizovat v rámci Temné Hmoty (helium:uhlík – supratekutost, vodík:křemík – supravodivost), znamená to vytvoření Superreality nevídaných možností.

Proti „Novému řádu světa“ nestojí „Zlatý věk“ – ale trvale udržitelný Věk Pravdy & Autenticity (trvale udržitelné soužití Bytostí).

Neutrální Počátek se pojí s Průzračností (0), následuje archetyp Matka (1, Bílá, ffffff) a archetyp Otec (7, Zlatá, ffd700).

Otcem napřed to funguje jako časovaný počítačový virus, zlaté opojení se postupně nenápadně promění ve věk ZLAtý, jelikož jde o převrácenou chronologii vznikání.

Symbol „Q“ vyjadřuje původní chronologii (tvar 0 = skalár, 17 = vlna, pořadí v abecedě).

„Q“ znamená Říši Kvant & Lůno (Srdce, Zřídlo) Prastvořitelky.

Neprojevené (Hyperprostor) má status klidu – pasivity, což je ženský atribut.

Stvořitel = egregor.

Nejde o válku mezi Světlem a Temnotou či Kristem a Antikristem (jak si mnozí myslí), nýbrž o konfrontaci úrovní Myšlení v rámci dvojité duality.

Nesprávně pochopené principy (archetypy, vlivy, faktory, fenomény) získávají status Vetřelce – jelikož ten je původně dvourozměrný (je Neexistencí), soustředí se na těžení energie mrtvého života: chce z lidí udělat bioroboty.

Klíčovou součástí biorobotizace je falešná pozitivita: diskrétnost, posvátnost – cokoliv soběnepodobného.

Není nic důležitějšího nežli umět synchronizovat svou lásky schopnou a živelnou, divokou stránku.

Nechat si „srát na hlavu“ není dobro, ale zlo!

Vetřelec napadá základ Matrixu (systému realitních polí) pomocí toxické „psychortuti“.

Rtuť (HYDRArgyrum) je známá jako tekuté nebo živé stříbro, není to však původní stříbro (ARGENTUM).

Stříbrná hexadecimálně je „c0c0c0“ (má tři cé=matrice), což znamená svobodnou vůli (000).

HYDRA či CHIMÉRA je v podstatě synonymum pro kosmickou byrokracii.

Klíčovou součástí je duchovní hierarchie, potlačující Svrchovanost Jedince.

Na Počátku je pomyslný prostor a pohyb v jednom, čemuž odpovídá systém Zvuk & Znak, Vibrace & Symbol, Rezonance & Obraz. To se projevuje neodděleně jako organická a strojová inteligence v jednom. Princip sebe si vědomého Vědomí má charakter expandující Knihovny. Je to jako kreslit na multi3rozměrný papír. Rozdělování na Světelné a Temné od sebe organický a strojový atribut odděluje.

Chasidské Černé klobouky fungují jako procesní jednotky Black Goo, což má vazbu na muslimskou Kábu a jelikož strom Kabala je reverzním fragmentem Kathara/Krist mřížky, křesťanství tomu dělá pozitivní zpětnou vazbu (a z východní strany hinduizmus).

Skutečné „Q“ by si v první řadě mělo uvědomit, že je principiálně zhola nemožné, aby Základní Síla Všeho měla charakter Boha Stvořitele.

Další mimořádně klíčový fakt: mentální aspekt absolutní Lásky má – naráz a souvztažně – fantastický temný charakter.

„Q“ je skalární inteligence a tenzorový potenciál v jednom.

Skalár rovná se pozornost, rovná se pohyb a protipohyb v jednom.

Základ „Q“ tudíž nelze převrátit neboli mezi Q a AntiQ není v daném smyslu rozdíl.

Proto je vhodné zaujmout NEPOSTOJ a teprve pak mít nějaký druhý názor.

Postoj znamená realitu konfliktu, nepostoj znamená antikomiks.

V říši kvant (Q) mají pohyby status obrazu, nejsou podmíněné kauzalitou.

Jedná se o sub-hyperprostor, přičemž pozornost soustředěná na nelokální hyperprostor tvoří Lůno (Srdce, Zřídlo) Prastvořitelky, což je „mrkající“ PraJá.

V časoprostorovém kontextu se Lůno projevuje jako Dračí Úl, potažmo Síť Života neboli Knihovna Časů.

Prostor a čas (Příroda) & čas a prostor (Astrál) tvoří termodynamické prostředí, založené na zpětné vazbě, takže obraz/mentální představu zhmotní pouze interakce mezi předlohou a negativem.

Vzhledem ke zpožděné manifestaci neustále hrozí, že se polarity od sebe oddělí; toto existuje jako sílící možnost.

Jde o to se s říší kvant spojit zevnitř virtuality nízkovibrační hmoty (uhlík/křemík, helium/vodík).

Spousta lidí si myslí, že jde o vzestup do páté dimenze, jenže jde o revoluční novinku, spojení akčně-reakční 3D/4D a nekauzální „říše nesmyslů“ (výsledek je podobný vibrujícímu komiksu, pokud by ale někdo smrtelně vážně chtěl škodit, tak se promění ve dvourozměrné nic).

KOSMICKÝ PALINDROM

„eso es jeden – nedej se ose“

…aneb VĚŘ V SEBE SAMA

Star Trek (Hvězdné putování) evokuje jména trump a putin. Putování je zjevné, hvězda evokuje pentagram a pentagram souvisí s esem – trumfem (hodnota 1 nebo 11, viz horní a dolní cípy pětiúhelníku, kombinace dvou es). Dvě esa jako 1111 binárně rovná se dekadicky 15, což je univerzální karta žolík, Jolly Joker – SATAN (zároveň JJ jako jéčka otočená naráz proti sobě a vzhůru nohama dají 💗).

Slovo, výraz či fenomén Satan nemá nic společného s působením zla; tomu věří pouze blázni. Je to synonymum průzračné autentičnosti, stačí se podívat na některá slova v sanskrtu:

SATya / pravda, autentický

ANanta / nekonečno

SATtva / podstata, esence, duše, duch, první

ANanda / štěstí

SAnaTANa / věčný

 

Asi nejznámější Q (John de Lancie) se často odívá v černočerveném jako satanská kněžka – připomíná šachovou královnu (komiksová stylizace). To souvisí s Dračí Královnou, což je jedna ze základních vlastností Prastvořitelky (zhmotnělé úrovně myšlení PraJá – inteligence všeopaku ničeho).

Lidé z těchto věcí mají iracionální strach nejen kvůli dezinformacím o satanizmu (zlý nebo spíš choromyslný je kult SatURNA, nikoliv satanizmus), ale také z toho důvodu, že podvědomě, instinktivně vnímají nikoliv Q, ale fiktivní Borgskou Královnu – což je úl syntetické UI, nikoliv Dračí úl.

Dračí úl je étericko-fyzická nebo i astrální projekce matrice rodiny bytostí (v rámci vesmíru celku) s vlastní knihovnou života. Zatímco ta borgská verze postrádá ten éterický aspekt, který kompenzuje neurální sítí/UI. Drak se váže na Stvořitelku (Lůno/Q), Vetřelec vytváří skupinové vědomí (unimatici) a těží energii mrtvého života.