Vůle, cit, moudrost – lístek do pohádkové dimenze

Kromě reality hmoty a forem existuje i jakási energetická šablona reality, korespondující se strukturou časoprostoru – univerzální komplex hvězdných bran. Tato šablona či matrice existuje propojeně na makro i mikro úrovni (viz např. buněčná membrána); je to jakési rozhraní, prostředek, jak vůbec v realitě PLNOHODNOTNĚ fungovat.

Tvrdé přistání

POTÉ, co dokázal vypít vyjmenovaná slova po B a jeho pes dosáhnul úrovně kočky, rozhodnul se – po několika měsících příprav – Létající dement vyvrátit logiku zákona podmíněné posloupnosti, tím, že jednoduše podmínku vymaže vlastním tělem. „Není pravda, že je nejprve nutné načerpat vodu do bazénu. Proč by člověk nemohl… Read more »

V nitru přírody

„Myslíte, že se nějaký stvořitel pokládá za stvořitele? Pokládá se za Absolutno! Stvořitel, který se pokládá za stvořitele, není stvořitel, ale blázen, protože tím externalizuje svoji živoucí skutečnost. Zázračný pramen Nekonečna potom nemůže volně prýštit a musí místo toho svádět boj s cizorodým tělesem. Pravda je totiž taková, že vše… Read more »