iTEĎ hvězdná budoucnost

ZMĚNA je ŽIVOT. Zdrojová inteligence vždy pracuje s aktuálními proměnnými a neustále vyhodnocuje situaci jak v rámci „všeho, co jest“, tak i v rámci specifických částí stvoření. Neustále je vyvíjen nový model – hnací silou bytí je NOVOST-JEDINEČNOST (opak stagnace-uniformity) a primárním motivem realizace paradoxu: tvoření zdánlivě nemožného.
Pokračovat ve čtení →

Celek v každé části

V roce 1982 došlo k zajímavé události. Na univerzitě v Paříži provedl výzkumný tým vedený fyzikem Alainem Aspectem experiment, který by se mohl stát jedním z nejvýznamnějších experimentů 20. století. Jenomže z večerních zpráv jste se o něm určitě nic nedozvěděli. A pokud nemáte ve zvyku číst odborné časopisy, tak jste pravděpodobně asi nikdy neslyšeli jméno Aspect, ačkoli jsou zde i tací, kteří věří, že jeho objev může změnit tvář vědy.
Pokračovat ve čtení →

Fantom rozdvojení

„Přání otcem myšlenky“ – aneb každý má nějaký sen… Co když jde ale o to, aby mezi myšlenkou a přáním nebyl v jejich funkci žádný rozdíl. Neexistuje jiný způsob, jak překonat úskalí polarity-duality a překonání (integrace) polarity je jediné univerzální řešení všeho. Realita se pak stává průzračně dokonalou, stává se z ní živoucí zázrak (kterým popravdě je).
Pokračovat ve čtení →

Zírej G-RAY

Vysoký stupeň sebe-organizace systému černých-bílých děr (nulových bodů, informačních bodů prostoru) tvoří super-hmotná ohniska či centra projevu zdrojové inteligence, na která se dobře hodí popis „zřídlo“ – jelikož mají zároveň optický i vibrační charakter, v souladu s podstatou a fungováním „prvotního všeho“ (pojem zřídlo lze chápat jako oko i jako pramen).
Pokračovat ve čtení →