Kdo vládne na planetě

Zdroj: 2012.

Skrytá nadnárodní struktura, která krutě manipuluje každou zemí na této planetě. Tajná světová elita. Církve jako nástroje kontroly vědomí mas a zpomalování přirozené evoluce. Teorie indiánských šamanů o vlivu bytostí z paralelních kosmů na lidstvo a jeho dějiny. Tajná kooperace lidských elit s cizími entitami, které lidstvo dlouhodobě zneužívají. Dravčí jemnohmotné bytosti, které se dle indiánských jasnovidců živí především energií našeho utrpení. Mimosmyslové vnímání jako objektivní způsob zjišťování informací. Promlouvá Petr Chobot.
Pokračovat ve čtení →

Moc a síla nepolarizované energie

V našem vesmíru se Zdroj/Absolutno manifestuje jako Centrální Slunce. To může mít různé formy a úrovně, primárně však tento vně projevený zdroj života pracuje s nepolarizovanou energií („+“ a „-“ v tzv. neutrálním, nulovém stavu), na kterou žádný polarizovaný typ energie nemá dosah. Je to principiálně nemožné; nepolarizovaná a polarizovaná energie existují každá v jiném frekvenčním pásmu, takže aby například nějaká destruktivní síla zlikvidovala nějakou harmonicky vyváženou, plnospektrální energii, musela by nejprve takříkajíc „jít za ní“ – jenomže pokud by to už jednou dokázala, tak se okamžitě buďto rozplyne (zneutralizuje) nebo promění v sílu konstruktivní.
Pokračovat ve čtení →

Lež jako nový světový řád?

„(…) Právě doma, když už jsme sňali nepohodlné společenské a pracovní masky, odložili úvazky a usadili se nalehko v obýváku, si zapínáme život ohrožující zdroje a vystavujeme se jejich účinkům. Ty přetrvávají i poté, co zářiče už jsou vypnuty a vstupují nám do snů jako volné pokračování scénářů, které do našich mozků naprogramovala televize a rozhlas. Na rozdíl od morčat inhalujeme škodliviny dobrovolně a ještě za jejich pravidelné dávky platíme. Naším „ziskem“ je iluze.

 

Podobně jako vězni přikurtovaní v Platónově jeskyni vnímáme vnější svět jen podle stínů a narežírovaných slov. Platónovo dávné podobenství o neschopnosti člověka vymanit se z pozice diváka, příjemce zkreslených informací, dnes působí jako věštba, která se vyplnila. Přikazovaný úhel pohledu sice není novinkou, s lidským vědomím se manipulovalo od nepaměti, ale teprve současná technika umožňuje projektovat stejnou iluzi ve stejné chvíli miliardám lidských morčat.“

Pokračovat ve čtení →

DUCHOVNÍ SÍLA aneb Jak zbavit svět škůdců jednou provždy

Důvodem, proč na této planetě stále ještě existují síly, svou podstatou zaměřené proti životu, je mimo jiné fakt, že většina tzv. spirituálně či ezotericky orientovaných jedinců bohužel nerozezná jinový typ energie od duchovního a myslí si, že pocity a duchovno jsou totéž. V duchovním srdci ale pramení naprosto vše harmonické (včetně myšlenek), zatímco například různé romantické či sentimentální projevy emocí mají ve skutečnosti původ v mozku.
Pokračovat ve čtení →

Profesionální sportovci jsou paraziti

Jsou to lidé, kteří nevytvářejí žádný intelektuální, ani kulturní, ani fyzický produkt. Dokonce ani žádnou službu. Obyčejný překupník, který přiveze módní tenisky z Ameriky a pak je v Praze prodá třikrát dráž, tvoří službu, když vyplňuje deficit zboží na trhu a doveze vám ho až domů – ale profesionální sportovci nedělají nic.
Pokračovat ve čtení →

Nemocní mohou vládnout pouze nemocným

V článku „Zbořil: Je jasné, že EU ovládají deprivanti, snad i psychopati“, který naleznete ZDE, je fungování Evropské unie srovnáváno s bohnickým festivalem Mezi ploty.

Z nezúčastněného pohledu to je jistě úsměvné – když v tom člověk ale žije, už ta sračka tak k popukání není. A už vůbec nejsou zábavní ovco-lidé, kteří udělají všechno proto, aby mohli zůstat zalezlí ve své ulitě.

Proč si ale hlavně téměř nikdy nikdo nepoloží otázku, jak je možné, že tak úžasným ne-psychopatům, jimiž jsme, „vládnou“ psychopati, a zda to vůbec možné je?
Pokračovat ve čtení →