Neštěstí zvané „duchovno“

Aby mohla existovat taková extrémní míra ignorance, jaká existuje na Zemi, k tomu je zapotřebí určitá šablona či „opakující se vzor“ v odpovídajícím duchovním prostoru. Multidimenzionální fyzika se v tomto směru od té běžné nijak neliší a zákony jako zákon soběpodobnosti či zákon „jak nahoře, tak dole“ fungují automaticky (což vlastně není úplně přesný výraz; lze to přirovnat k odrazu v zrcadle).

Čtěte více

Planeta idiotů

(…) Hrabě Rudolf z Kamelů vzal tašku s důležitou diplomatickou státní listinou a neprodleně odcestoval do sousedního státu.

Když z nádraží v cizím sídelním městě odjížděl do hotelu, zpozoroval, že mu něco chybí. Nechal tašku ve vagoně. Živou mocí si však nemohl vzpomenout, co ztratil, co mu vlastně schází, a když byl v hotelu, naprosto se nemohl upamatovat, proč tady je a co má v tom sídelním městě dělat.

Čtěte více

Neštěstí duší započalo, když si začaly hrát na „duchovno“…

Tak jako kůže očního víčka „odděluje“ vnitřní a vnější svět bytosti, „odděluje“ tělo či obecně fyzická (vibrační) forma vědomí (ducha) prostor takzvaného „života“ od prostoru takzvané „smrti“. Ve skutečnosti se ale pouze určitým důmyslným způsobem mění parametry reality („hmotného snu“).

Čtěte více