Aby mohla existovat taková extrémní míra ignorance, jaká existuje na Zemi, k tomu je zapotřebí určitá šablona či „opakující se vzor“ v odpovídajícím duchovním prostoru. Multidimenzionální fyzika se v tomto směru od té běžné nijak neliší a zákony jako zákon soběpodobnosti či zákon „jak nahoře, tak dole“ fungují automaticky (což vlastně není úplně přesný výraz;
Read More

(…) Hrabě Rudolf z Kamelů vzal tašku s důležitou diplomatickou státní listinou a neprodleně odcestoval do sousedního státu. Když z nádraží v cizím sídelním městě odjížděl do hotelu, zpozoroval, že mu něco chybí. Nechal tašku ve vagoně. Živou mocí si však nemohl vzpomenout, co ztratil, co mu vlastně schází, a když byl v hotelu, naprosto
Read More