Hadí síla

Existují „páky“, které hýbou realitou – v její nahé podobě. Jedná se o mechanizmy ultimátního paradoxu, které ztělesňuje HAD. Had (serpent → present), typické hadí „S“ v sobě fenomenálně snoubí pohyb s nepohybem*; jako kdyby had byl pohyb (život) sám, v poloze symbolu zla (virtuality, neexistence) přitom ztělesňuje pravý opak: viz symetrie LIVE/EVIL.
Pokračovat ve čtení →

Elohim noci zářící

Čím se liší bytost vzešlá ze Zdroje-„Všeho, co jest“ (zdrojová identita) od kvazi entity vybuzené z prostředí energo-informačního pole? Kvazi entita nemá schopnost vytváření buněčné struktury, fungování na bázi DNA/RNA centrálního slunce. Je to zrcadlový doplněk (hybridní zbytková gravitace) potlačeného, nezvládnutého či nevědomého aspektu celku stvoření v rámci příslušného okruhu existence. Je to jako když dlouhodobě neuklízíme či se nepohybujeme v knihovně svého já nebo odmítáme číst nové knihy a integrovat nové příběhy, které realita – neviditelný kolektivní součtový vypravěč – průběžně generuje.
Pokračovat ve čtení →

Vodnář – éra průzračnosti a expanze

Nejsem žádný deprivant ani antikrist, jak na mě někteří lidé ukazují – viz smazané komentáře nebo anonymy skrze SMS či na FB, kde mi dokonce vyhrožovali peklem. smile Dokonce i v materiálech Tvůrců křídel stojí černé na bílém, že komplex Bůh-Duch-Duše je „uměle“ implantovaný do reality jako vývojový prvek a někde tam je mimochodem i zmínka, že Kristus slouží jako Navigátor Jednoty a je rovněž (spíše) součástí zmíněného komplexu. Můžete tedy říct o Tvůrcích křídel (Wingmakers), spojovaných s „centrální rasou“, že jsou to antikristi. Nejspíš i Prvotní Zdroj je podle toho Antikrist. Navrhuji, aby si každý nejprve zametl před svým vlastním prahem a v rámci objektivní zdravé SEBEKRITIKY připustil, že jeho pohled na svět nemusí být ten jediný správný.
Pokračovat ve čtení →

Informace 11. 5. 2017 – obrovský posun, ale asi jak pro koho

Ohnivé síly Zdroje stabilizují prostředí vnitřní i vnější zeměsféry a integrují se do hmoty přírody. Zdrojová plazma představuje pohybový aspekt Prázdnoty-Všeho, což koresponduje s dechem, vtipem a průzračnou identitou – v kombinaci se svěží, zpívající přírodou je to právě to, oč nyní v probíhající Transformaci hlavně jde.
Pokračovat ve čtení →

Transformace, nikoliv vzestup (aneb Konec halucinací…)

Zatímco spektrální či frekvenční, dimenzionalizované struktury sdíleného prostředí lze opticky přirovnat ke stoupajícímu, zatočenému schodišti, zdrojová identita bytosti je založená na plynutí a její případná anatomie na proudění. Beztvará inteligence nikam nestoupá, už na samém počátku je VŠÍM, pouze se V RÁMCI HRY FOREM integruje do prostředí.
Pokračovat ve čtení →

Anti-Hry-Z

Hlásím se přímo ze Chřtánu Pekel – Zřídla „Všeho, co jest“. Jak vidno, moudrost Neduality lidi stále nepřitahuje. To, čemu říkáte Zdroj či Prvotní či Centrální Zdroj, nebo Ultimátní Bytí, je ve skutečnosti zcela nestranné – nestrannost se automaticky replikuje i v rámci porušeného schématu, ta zdrojová je nicméně ekvivalentem neporušenosti; stav bytí Zdrojem Všeho je ten nejlepší opravář.
Pokračovat ve čtení →