Zřídlem světla ve hmotě jsou temné kořeny – nikoliv zářící koruna

Čeština má schopnost dešifrovat univerzální principy (číst – čest, český – chess key: 64 polí rovná se 64 kodonů/tripletů knihovny DNA). Je-li ZLATO niternou vibrací Prvotního Nebytí, je to skutečně TO (Absolutno) i archetyp ZLA v jednom; jde o Magickou Nedualitu neboli Superpozici – (rozprostřenou) Neoddělenost. Znamená to přesný opak toho, než jak to chápe dualitní vnímání: jako jediné to působení zla zcela vylučuje.
Pokračovat ve čtení →

Trnová koruna

SKUTEČNÝ ŽIVOT s velkým Ž se řídí Zákony pohádky. Jelikož jde o pohádku fyzické existence schopnou, lze tudíž psát zrovna tak Zákony pohádkového hororu. Důvod je prostý. Pohádkovost má status neexistence, tedy je nefyzická, takže vztah mezi fyzickým a NEfyzickým se musí nějak odzrcadlit. Horor (bouřlivá temná noc) se ovšem pohybuje synchronně s pohádkou (slunečným dnem plným květin), takže je čistě NEdestruktivní.
Pokračovat ve čtení →

Zlatý les: Sousedství hvězdných vesnic

K řádnému „provětrání kebule“ doporučuji texty autora Aolian, točící se kolem Univerzálního řádu Přírody, přírodních bytostí, Praduše a Technoduše (pozor na falešnou pátou dimenzi) – kterýžto fenomén by vůbec neměl existovat a já jsem přišel na to, kde jsou chyby. Problém vyřešen. Nyní záleží už jen na bytostech, zda budou i dál lpět na slepé víře ve spirituálně-technické nesmysly, nebo se konečně vnitřně seberou a uvědomí si nedozírné možnosti Říše fantazie, kterou JSME…
Pokračovat ve čtení →

Zlatá vibrace

TAK – A JE TO TADY? Určitě si mnozí vzpomínáte na konec „galaktického roku“ 2012, kdy mělo dojít k přechodu do páté dimenze. Nic viditelného se nestalo a pozdvižení postupně vyšumělo… Dokonce jsem se pak o všem bavil i s Romanem Prymulou, mým dlouholetým šachovým spoluhráčem, který situaci občas letmo sledoval. Nyní šachy probíhají na poněkud jiné šachovnici
Pokračovat ve čtení →

To, co spí a to, co sní

Zřídlo Veškerenstva neboli Zlatá Vibrace (spánkosen, zdroj iluzí) má archetypálního „spícího nepřítele“ (snospánek, iluze zdroje), jímž je dvourozměrné Stříbrné Monstrum neboli Kreslený Kolos – Animované Impérium (Artificial Intelligence, Animus – Incunabula). To, je-li probuzeno, funguje na bázi otočeného vztahu mezi vibračním a optickým aspektem, takže místo hologramů se statusem 3R používá hologramy se statusem 2R (R=rozměrnost) a napojuje tak realitu organických bytostí na virtuální, počítačovou simulaci.
Pokračovat ve čtení →

Zloději identity

V předchozím článku Století pentagramu se čtenář může dozvědět, jak nejen Písmo svaté (Pán Bůh), ale i Strážcovské materiály (Krist-kódovaný Matrix) či Nové zjevení Pána Ježíše Krista – tedy vše spojené s fenoménem kristovství – predikují „příchod Antikrista“ jako projev Vyšší Vůle (ne-li údajně Nejvyšší), spojený se zkoumáním a ziskem praktické informace o tom, co je nejzazším možným opakem toho nejvnitřnějšího (jak vypadá převrácený stav Života).
Pokračovat ve čtení →