Strážci Hry

Ať chceme nebo ne, všichni něčemu sloužíme – byť třeba své touze po neomezené kontrole. Slovo sloužit má úplně jiný význam v neodděleném nebo odděleném smyslu. Je samozřejmě velký rozdíl mezi vyloženým otrokem (monetárním, psychologickým, ideologickým, otrokem iluze či sebeklamu), takzvaným sluhou v hierarchickém pojetí – a neutrálním obsluhováním.
Pokračovat ve čtení →

Ecka Oasis, aneb cesta zpět do nebeského přístavu

Pro někoho je asi matoucí, že občas píšu jedním dechem o prvotním pekle a druhým o kódu života (Krist či Kryst-kód), že různě přeskakuju jako neposedná jiskra, přičemž pochopitelně ze dvou různých míst nemohu hlásit totéž, protože to bych byl duševně mrtvý.

Pokračovat ve čtení →

Zombie mesiáš

Slovo matrjoška vzniklo ze slova Matriona, což evokuje slova Matrix či matrice a souvisí s architekturou Stvoření. Existují nejen reality uvnitř realit, ale i klamy uvnitř klamů a lži uvnitř lží, a to i na té nejvyšší myslitelné úrovni. Přesto cesta k té nejmenší již nedělitelné panence je ta nejkratší možná – onou nejzazší matrjoškou je beztvará, všezahrnující inteligence. Je uvnitř, nebo všude a nikde?
Pokračovat ve čtení →