© ŽeruHmyz, Martin Vacek

Asi nejsou donošení

„Já ty lidi fakt žeru.“ – Neo Tesánek, stodola, 7. června Venku bylo opravdu překrásně, pak se ale znenadání zvedl prudký vítr, takže zdaleka už tak překrásně nebylo.

Mystify

Názor na svět může člověk mít různý. Většinou se ztotožňujeme s nějakým již existujícím myšlenkovým schématem – něčemu věříme – říkáme si, že „něco (asi) určitě existuje…“ – nebo nám to je jedno. Ve skutečnosti lze ale…Continue Reading

To by v tom byl čert

Na první pohled se zdá, že vztah „logický : nelogický“ je ekvivalentem vztahu „správný : chybný“, což je ale pravdivé pouze v kontextu systémové funkce křemíkové-datové inteligence v jejím přirozeném, virtuálním prostředí. Kdyby to tak platilo všeobecně,…Continue Reading