Fantomové „já“ – život v přeludu

Lež, ve které lidstvo žije je tak obrovská, absolutní a všeobjímající, že je považována za univerzální pravdu, obecně platnou a uznávanou. Tato lež má takový rozsah a hloubku, že je jasné, jak systematická je její podpora a prosazování. Nenarazili jsme na ni náhodně; vychází z promyšleného plánu. Lidé neznají pravou realitu,… Read more„Fantomové „já“ – život v přeludu“

-elek 3X C+

Realitní membrána vyjádřená jednoduchou rovnou plochou (podstava = podstata; „plovoucí práh“) znemožňuje prostup elementu, jenž by působil rozkladně proti tendencím či vůli celku. Je to právě stín – virtuální kontext, který spojuje hmotné a nehmotné („dvojité dno“).

Způsob mění obsah – modulace reality signálem nitra

Lidstvo bylo odjakživa „andělsky emotivní“* a upřímně řečeno, nehnulo se v této poloze ani o píď; snad jen na sebe svou zasutou duchovní a myslitelskou stagnací magneticky přitáhlo parazity… Emoce jsou výrazem pohybu elektromagnetických polí (bez smyslového či paměťového impulzu nic necítíme) – vibrujících sil s nějakým vzorem nebo mentálním… Read more„Způsob mění obsah – modulace reality signálem nitra“

Dech mysli zdroje-všeho

Existuje celá řada výstředních, nelogických a rozhodně ne duchovních záležitostí, vykazujících vysoký stupeň živosti a všeobecně chápaných jako něco navýsost přirozeného a normálního. To, že se realitu snažíme vecpat do nějaké vyřešené přihrádky se světlem nebo nějakým nerozporným systémem je tím největším šlápnutím do (…) tmy, jakého se inteligentní tvorstvo… Read more„Dech mysli zdroje-všeho“