© ŽeruHmyz, Martin Vacek

Chaos cha-os

Podstatou realizace bezpodmínečnosti (překonání závislosti na gravitaci vnějšího prostředí, nefyzické a následně i fyzické) je rovnovážný efekt všesměrového pohybu – což je zároveň i podstatou živé síly. Touto živou silou, aktivním zdrojem „všeho, co jest“, je fantastická…Continue Reading

Améba – ráj hmoty

Akt vůle (koncentrace) mění výchozí stav pohybu-nepohybu (MY) v pohyb&protipohyb, kde symbolem polarity (pravo- levotočivost) je (S)pirála a symbolem vztahu siločar (polí) pravý úhe(L), který je buď přítomen (nepřímý kontakt, magnetizmus; rovnoběžné síly pojí kolmice) nebo ne…Continue Reading