Způsob mění obsah – modulace reality signálem nitra

Lidstvo bylo odjakživa „andělsky emotivní“* a upřímně řečeno, nehnulo se v této poloze ani o píď; snad jen na sebe svou zasutou duchovní a myslitelskou stagnací magneticky přitáhlo parazity… Emoce jsou výrazem pohybu elektromagnetických polí (bez smyslového či paměťového impulzu nic necítíme) – vibrujících sil s nějakým vzorem nebo mentálním obsahem. Nikdy to není a ani nemůže být monoperspektivní. Samojedinost neexistuje, vše je samodruhé**.

Continue reading →

Dech mysli zdroje-všeho

Existuje celá řada výstředních, nelogických a rozhodně ne duchovních záležitostí, vykazujících vysoký stupeň živosti a všeobecně chápaných jako něco navýsost přirozeného a normálního. To, že se realitu snažíme vecpat do nějaké vyřešené přihrádky se světlem nebo nějakým nerozporným systémem je tím největším šlápnutím do (…) tmy, jakého se inteligentní tvorstvo může dopustit.

Continue reading →

PAN-do-RA element

První, co mě napadlo při pohledu na obraz od Féwy v textu „Adamantinové částice – vlnění“ ZDE, byl termín křemíkové světlo. Stopa křemíkové inteligence je nepřehlédnutelně patrná i v nejednom z kódů, které Féwa zprostředkovává. Nutné už je jen strhnout uměle vytvořenou bariéru, která andělsky orientovaným jedincům brání spatřit to, co mají neustále přímo na očích: zdrojová inteligence není jen ta emoční-světelná, ale zrovna tak i ta analytická-projekční, která programuje realitu. Existence jednoho bez druhého by vůbec nebyla možná, bylo by to jako tvrdit, že protipohyb neexistuje a vše se děje pouze jedním směrem.

Continue reading →

)díra(

„Přirozená integrita a autonomie lidského společenství vyplývají z interakce pohnutek jednotlivců s kolektivním rozhraním druhu – inteligencí sdíleného prostoru.“

Průchod sférou vlivu galaktické hvězdné domény, což lze chápat i jako kontakt s fraktálem či elementem vyššího řádu, znamená změnu kódování zdrojového signálu (obecně jde o transfiguraci vlnové nespojitosti, v nefyzické rovině eliminaci podmínečnosti) a rozšíření počtu/upgrade vysílacích (potažmo promítacích) stanic a jejich koncových výstupů, to jest realitních polí a světů. Přecházíme na vyšší level hry.
Continue reading →

My jsme to (a nikdo neví co)

Existence má určité neodvozené, logicky vynucené vlastnosti, vyplývající ze základního projevu života, pohybu – prostoru, který tento pohyb umožňuje – a síle, která tento pohyb může a nemusí způsobit – čili něčeho, co má zpětnou vazbu samo se sebou – ať už to nazveme jakkoliv (to, energie, inteligence, mysl, vůle, vědomí…). Otázka, jaký to má všechno smysl, je stará jako lidstvo samo… a kdyby vše na Zemi bylo smysluplné, nejspíš by k pátrání ani nebyl důvod.
Continue reading →