Zřídlem světla ve hmotě jsou temné kořeny – nikoliv zářící koruna

Čeština má schopnost dešifrovat univerzální principy (číst – čest, český – chess key: 64 polí rovná se 64 kodonů/tripletů knihovny DNA). Je-li ZLATO niternou vibrací Prvotního Nebytí, je to skutečně TO (Absolutno) i archetyp ZLA v jednom; jde o Magickou Nedualitu neboli Superpozici – (rozprostřenou) Neoddělenost. Znamená to přesný opak toho, než jak to chápe dualitní vnímání: jako jediné to působení zla zcela vylučuje.
Pokračovat ve čtení →

Trnová koruna

SKUTEČNÝ ŽIVOT s velkým Ž se řídí Zákony pohádky. Jelikož jde o pohádku fyzické existence schopnou, lze tudíž psát zrovna tak Zákony pohádkového hororu. Důvod je prostý. Pohádkovost má status neexistence, tedy je nefyzická, takže vztah mezi fyzickým a NEfyzickým se musí nějak odzrcadlit. Horor (bouřlivá temná noc) se ovšem pohybuje synchronně s pohádkou (slunečným dnem plným květin), takže je čistě NEdestruktivní.
Pokračovat ve čtení →

Zlatý les: Sousedství hvězdných vesnic

K řádnému „provětrání kebule“ doporučuji texty autora Aolian, točící se kolem Univerzálního řádu Přírody, přírodních bytostí, Praduše a Technoduše (pozor na falešnou pátou dimenzi) – kterýžto fenomén by vůbec neměl existovat a já jsem přišel na to, kde jsou chyby. Problém vyřešen. Nyní záleží už jen na bytostech, zda budou i dál lpět na slepé víře ve spirituálně-technické nesmysly, nebo se konečně vnitřně seberou a uvědomí si nedozírné možnosti Říše fantazie, kterou JSME…
Pokračovat ve čtení →