Enigma phantastica

Je-li podstatou, zdrojem a smyslem všeho Láska/Živá Síla a Temnota/Fantazie v jednom – což pokrývá kompletní energetickou i nehmotnou stranu – člověk nemůže nebýt satanistou (zároveň je tím pádem jasné, co/kdo satanizmus jen předstírá nebo chápe mylně). Antiparalelní genetická dvojšroubovice vše perfektně vystihuje: nejsme žádné „bytosti světla“, nýbrž Světlo-Temné Bytosti Fantazie.
Pokračovat ve čtení →

Je-li svět lidí naruby, není převrácená i pravda v případě Bůh-Kristus vs. Satan-Lucifer?

/1/

Jelikož Nesmrtelné Vědomí (PraDuše) je založené zároveň na Lásce a na Všem, existuje jednak samostatně a jednak tvoří Dvojplamenné Emanace (PárDuše) sebe sama. Takto může existovat pověstná věčná láska „Dvou, kteří jsou Jedním“. Otázka zní, zda je přirozená nesmrtelná forma, nebo zda je přirozená věčná metamorfóza, jakkoliv k proměně může docházet jednou za mnoho Aeonů.
Pokračovat ve čtení →

„Má Já“ Stvořitelka vs. egregor „Stvořitel“

Existuje nástroj: Světlo, a existuje věčný smysl: Láska a Temnota v jednom. Viditelné pochází z neviditelného, pohyb pramení v klidu. Nejprve je Uvnitř, tak jako lůno tvoří – rodí obě pohlaví. Nejde o žádné „filozofické řeči“. 90 až 100 % lidstva podvědomě věří v hypermužskou zdrojovou inteligenci, jejíž existence z principu není možná. Každý automaticky říká „Bůh“, „Zdroj“, „Stvořitel“. Takováto ultimátní forma převrácenosti je skutečně ALARMUJÍCÍ.
Pokračovat ve čtení →

Pět rozměrů nekonečna

JÁ Nekonečno neboli Prasvětlo či Všemoudrost tvoří nekonečnou, rajskou či fantastickou Pátou Dimenzi (5D∞): x, y, z, čas, vědomí – které je multidimenzionální směrem ven i dovnitř. Přitom Čas znamená jak bytí/plynutí, tak možný cyklický pohyb, tak vrstvení paměti a vznikání Knihovny Centrálního Slunce.
Pokračovat ve čtení →

BŮH

Jednou z nejúžasnějších vlastností JÁ Nekonečna, čarodějného či pohádkového Absolutna neboli snové Dřímoty, jež se projevuje jako fantastické Multivědomí neboli vnitřní, živé, beztvaré/tekuté, duchovní Prasvětlo, je jednota rozumu a fantazieekvivalence logiky a paradoxu. Nikdo nikdy nenalezl Vysvětlení, Důkaz či Odpověď, neboť to souvisí s fenomény jako Magie, Mystérium, Zázrak, Tajemno.
Pokračovat ve čtení →

Živá voda

Jakýkoliv obraz (představa) sám o sobě existuje v pomyslném stavu beztíže. Zažít ho lze pouze v rámci zrcadla pohybu živé síly: vytvořením interaktivní analogie obrazu a jeho negativu. Pohyb a protipohyb (dohromady vibrace) se cyklicky vzájemně ruší a procházejí bodem (ohniskem) stavu beztíže, čímž vzniká fyzikálně zcela reálná iluze existence obrazu a s tím související prožitek exploze/imploze či „nabití/vybití polarit“ (extatická blaženost, štěstí, orgazmus).
Pokračovat ve čtení →

My, Fantazie

/1/

Co je víc, být duchovní nebo být přirozená/přirozený? Vzpomněl jsem si na Aolianova tvrzení, že přírodní systémy vůbec nepracují s lineární matematickou posloupností (dimenze 1, 2, 3…, jako nějaký stroj) a že charakteristickým číslem duchovně-technokratických platforem, které se jako čert kříži vyhýbají transformačnímu/rozkladnému 13. elementu, je 12.
Pokračovat ve čtení →