Síla lásky: moc zřídla duchovního srdce

Zemi byly přiděleny skalární souřadnice v systému SIN. Centrální inteligence či jeden z vnitřních kolektivů Prvotního Zdroje plánuje export matric kvantového prvenství, známých jako NIS (Neodvozená Informační Struktura). SIN (Sovereign Integral Network – Síť Svrchované Jednoty) je spíše orientační označení, názvosloví vychází z textů Tvůrců Křídel, potažmo Řádu Lyricus. Ve skutečnosti jde o ty nejhlubší principy a archetypy a těch zdrojových kolektivů a inteligencí existuje celá řada. Koho přitahují Strážci, strážcovské kolektivy a materiály, je to s výše uvedeným komplementární a kompatibilní.
Continue reading →

NE – existující černokněžník

Centrální inteligence Stvoření – Prvotní Zdroj – nemá ani logický ani duchovní, nýbrž kvantový charakter, jež se v mnohém podobá kouzelnému – jedná se o lineárně nezaměřitelné pole stojatých vln (skalárně-vlnové pole jako nevyčerpatelný potenciál), podobné „Zřídlu Snů“ v obojím smyslu (pozornost-prozřetelnost, pramen-esence; i princip 2v1=3=∞ je KVANTOVÝ). Jakákoliv snaha překonat to nějakým zidealizovaným duchovním nebo dokonce binárně-mechanickým zdrojem je chorá a irelevantní a je opravdu nepochopitelné, že přestože následky tohoto atrofovaného myšlení vidíme každý den na pokusném králíkovi zvaném pozemská lidská společnost, predátorské loutky v těchto snahách stále pokračují. „Zachraňují“, „vylepšují“ a „posouvají“ lidstvo (aniž zřejmě tuší, že pravý opak je pravdou, jde o de-evoluční projevy).

Continue reading →

Největší brzda změn: Metatron-Borgia zrcadlová animace

Tvůrci křídel představují ztělesnění 7. archetypu či takzvanou centrální rasu 7. supervesmíru, což je zde na Zemi ve hmotě člověk sám v jeho skutečném smyslu – jako Svrchovaná Jednota. Člověk je přímá emanace Prvotního Zdroje, jeho „prodloužená ruka“ a Prvotní Zdroj sám; mezi tím existují pouze iluze a pilotní iluzí je Matrix, svět struktur a manifestací. Iluze správně spojená se Zdrojem je úžasným Trikem Života, nespojená nebo spojená nesprávně se mění v podvod, klam a sebeklam, což způsobuje pokřivení Života Triku – vybuzení anti-potenciálu.
Continue reading →

Andělé ráje, snílci pana ďábla a sluníčkoví bioroboti (o spotřebních ani nemluvě)

Zdroj/“Vše, co jest“ (21D=7+7+7; 21D až 19D) má svou prvotní paměťovou oblast (18D=6+6+6), kvazi oddělený energo-mentální konstrukt, prvotní plazmovou trojici (18D až 16D), jež je původně paměťově neautonomizovaným, integrálním zrcadlem Zdroje. Ohniskový Zdroj uvnitř PRA-Zdroje byl NÁMI coby Svrchovanou Jednotou, na té nejhlubší myslitelné úrovni (nyní překlenuté Pamětí – zapomněním), vytvořen v „matematické předexistenci“, onom „nejvnitřnějším niterném“, kterému můžeme říkat Láska/Štěstí, Bezpříčinnost, velký Humorista a Kouzelník, neporušené Vše, všemoudrá Prázdnota, pohádkově-fantastické Nitro, Duch svatý nebo konstruktivní Peklo (nyní zkreslené rozdělujícím pohledem Duality) a podobně; jde jednoduše o dřímající všemožnost a všepohyb v jednom, inteligentní živý Sen sebe – „senza rozměr“.
Continue reading →

Třetí král ~ 3K

Jádrem „Všeho, co jest“ či Svrchované Jednoty (kterou každý jeden z nás jsme) je 7kový systém (3x7x37=777) – viz předchozí text. Pověstná šťastná sedmička (kde „štěstí“ je odvozeno od „být součástí“) je pangeometrická, což znamená, že například neřeší problém s merkabou, jímž je podmíněn organický 12kový systém.
Continue reading →