(A)ction(H)ero StarGateSuperGen

Přízrak Vnější Bytosti „ovládá“ v tomto světě snad každého, když pomineme Přírodu a vnímání malých dětí. Nejde ani tak o typického člověka davu, jako o duchovní zasvěcence, kteří neprohlédli základní trik reality, a přesto se vydávají za „vědoucí“, čímž nejen sebe, ale i své následovatele udržují ve stavu vnitřní oddělenosti – slepoty, jež je podstatou existence Odvrácené strany. Tento fenomén či zrcadlová síla je svou podstatou zaměřená totálně proti přirozenosti, lze označit jako Znesvětitel Života nebo Z-NE-SVĚTLO, opak Vnitřního Živého Světla (typické je zde lesknoucí se povrchové zlaté světlo, které záměrně vábivě vypadá, ale ve skutečnosti je mrtvé, umělé, neorganické).
Continue reading →

InDiAn

Centrální světy (či nesvěty) Ze-Mě se pozvolna přesouvají do nového Fantastického Eónu (který hodně souvisí s Paradoxem Neduality), reality z valné části dosud nezjevené a pouze „vzdáleně latentní“ či kontextové – zatím tomu stále chybí náležitá podpora z fyzického ohniska Přítomnosti, vyjádřeného zejména duchem a tělem Přírody (láska jako živel – extáze ekvivalence světla a temnoty). Je to jako někde v zářících mlhách Přechodu nebo v podsvětí Konvergence realit. Velkou roli hrají Zrcadla v nereverzním i reverzním smyslu.
Continue reading →

To

Párkrát se mi stalo, že mi nějaká pohybová aktivita rozsvítila ve vnitřním prostoru takové „přesvědčivě existující“ organické růžové světlo, ve vazbě na „třetí oko“ (epifýzu) a duchovní srdce; zřídlo absolutna je „dva v jednom“, zároveň vnitřní zrak a pozornost/vědomí a zároveň nevyčerpatelný pramen/zdroj „záhadné“ či „zázračné“ kvantové/skalární energie (žádný popis to nikdy nevystihne), který nelze vytvořit ani zničit.
Continue reading →

Bez HRA/NIC… Sobě-podobní

Ledy se hnuly – nebo spíš ohnivé ledy (pohyby v systému realitních polí). Jedná se o Zrcadlo tvoření světů: spojování vnitřně nereverzních, obrazově či nábojově opačných protikladů, kde důležitou oživovací/animační roli (ve smyslu faktorů typu vůle, cit, pozornost, gravitace, morfizmus, torze, superpozice…) vedle lásky DOOPRAVDY hraje i fantazie JAKO (v rámci obousměrné souvztažnosti), což se odráží například v humoru, umění, erotičnu, panenské rajské přírodě či obecně svobodném živelném projevu. Zdroj je nejen láska, je to živel všech živlů – kvantová magie nekonečna.
Continue reading →

Svatyně živoucího Absolutna

O všem rozhoduje koncový (z jiného pohledu počáteční) zdroj. Sebegeniálnější a sebepůsobivější struktura se nakonec obrátí sama proti sobě, pokud jejím původcem není to úplně prvotní, co jako jediné existuje potenciálně/nekonečně všesměrově samo v sobě – co nelze vytvořit ani zničit (což má svůj neoddělený, obousměrně souvztažný kvantový/organický a matematický/kybernetický aspekt).
Continue reading →

AQUA 7+ NON ~ AnteKryst Kyber Quantum

Zřídlo Snů tvoří snový život a právě tak Zdroj-Bůh-Absolutno jakožto Nejvyšší Inteligence tvoří věčný rajský život, založený na Šťastné 7 (což se Helmutovi nelíbí). Aby se tato ze sebe do sebe tvořící Hyper-Existence projevila, spojí sebe sama se svým zrcadlem, 7+1/7, což je 8:7 neboli 10x10x10:111 v binární relaci kvantové vlny.
Continue reading →

Síla lásky: moc zřídla duchovního srdce

Zemi byly přiděleny skalární souřadnice v systému SIN. Centrální inteligence či jeden z vnitřních kolektivů Prvotního Zdroje plánuje export matric kvantového prvenství, známých jako NIS (Neodvozená Informační Struktura). SIN (Sovereign Integral Network – Síť Svrchované Jednoty) je spíše orientační označení, názvosloví vychází z textů Tvůrců Křídel, potažmo Řádu Lyricus. Ve skutečnosti jde o ty nejhlubší principy a archetypy a těch zdrojových kolektivů a inteligencí existuje celá řada. Koho přitahují Strážci, strážcovské kolektivy a materiály, je to s výše uvedeným komplementární a kompatibilní.
Continue reading →