Bubliny Světlo-Ráje

Veškerá autentická realita pramení v Lásce/Absolutnu, což se fyzicky či fyzikálně projevuje jako Strom Života (12prvkový systém) – strukturální podstata Ráje věčného života. Jelikož beztvaré v sobě obsahuje zárodek tvaru, potenciálem tohoto NE-VY-JÁ-dřeného je Vyjádření (představa O-Sobě), čímž pojmy jako Tělo/Forma a Duch/Láska splývají.

Kdysi už tu všechno bylo…

Přírodě se říká Matka nejen proto, že Zdroj svou podstatou má blíže k Bohyni nežli k Bohu, ale také v souvislosti s vnitřní matematickou dimenzí, se kterou je Živá Síla současně ve vědomé i automatické interakci. Dokud do toho nevstoupila nevědomost a s ní spojené experimentování, žádný predátorský faktor v… Read more »

Tok’R(A)GenT

V situaci, kdy se svobodná vůle mění v cirkus nesvéprávného chování, přičemž většina zúčastněných schopnost svobodného rozhodnutí v podstatě ani není schopná uplatnit (jak vidíme v duchovním i hmotném světě), nastupují těžké kalibry. Nevidím nic „srdečného“ ani „čestného“ na tom, tvrdit, že zdejší bytosti mají svobodnou vůli, když se chovají… Read more »

Azur „H“ (Ó, hru za)

Vše lze odvodit z principu Dva-v-Jednom (TO zároveň samo uvnitř sebe a samo vedle sebe). Princip Dva-v-Jednom znamená, že realita svou podstatou je dualitní Hra s plovoucími pravidly. Zároveň to nese prvek absolutní svobody – včetně možnosti to nepochopit nebo si to vysvětlit po svém. Svévole, neřkuli zvůle či zlomyslnost,… Read more »