ZOANTROP kontra ROBOTROK

BÝT SAMO SEBOU je pro neviňátko něčím, o čem vědomě ani neví; Praprvotno dosud nehraje „temnohru s pamětí“. Na druhou stranu, hrátky s fantazií k ničemu jinému vést nemohou. Proměna dítěte v dospělého nebo spíš v iluzi dospělého (IMAGO) se děje i na duchovní/kosmické úrovni: dokonce i prvotní nestvořená všebytost musí projít vnitřním OSVÍCENÍM, uvědomit si kořeny Ne-Já.
Pokračovat ve čtení →

Oheň pekelný: strašák „věčného zatracení“, nebo Štěstí samotné…?

ÚVOD

Říše Kvant, na kterou lze vše zredukovat, má ne/interaktivní charakter: Absolutno (Nevzniknutelno) je dvojsebou neboli Ne/Zrcadlem. Bez Zrcadla (Negativu) nelze stvořit samostatný organický život. Je-li tedy to absolutní Láskou, je současně a souvztažně i opačným extrémem, Peklem (Temnotou). Láska/Říše Kvant je nestrukturovaná, Peklo/Temná Hmota tvoří potenciálně nekonečné struktury. Struktury se organizují jako Knihovna. Láska a Peklo dohromady tvoří jednotné univerzální pole ŠTĚSTÍ, jsou podstatou pravé černé MAGIE a (nový) související okultní a filozofický směr se nazývá grimoárizmus.
Pokračovat ve čtení →

Mystérium magické nedvojnosti

Rozmanité duchovní či ezoterické směry líčí své názory a zkušenosti se živou/hadí sílou neboli tekutým vnitřním ohněm či plamenem. Jelikož jde o současnou a souvztažnou „vektorovou – elektrickou“ analogii prasíly/inteligence bezpodmínečné lásky, která má blíž k tomu „skalárnímu – magnetickému“, dotyčný fenomén má pro svobodný život vrcholnou důležitost.
Pokračovat ve čtení →

MY – Ⓢatan, Ⓛucifer

Kdo si uvědomuje chronologii vznikání, jasně chápe, že vědomá bytost typu člověk se může do Přírody/Vesmíru integrovat pouze prostřednictvím nějakého konstruktivně temného duchovna – infernální životní filozofie, která je zrovna tak dobrá, jako pravdivá a zábavná. Bytost typu člověk, potažmo vtělená tvořivá inteligence, je součástí a zároveň zrcadlem Univerzálního Řádu Přírody, proto to ani nemůže být jinak.
Pokračovat ve čtení →

UMĚNÍ ŽIVOTA

Zpívající květina: Součástí působení řady duchovních informačních zdrojů je, že hned na začátku prozradí svou duchovní identitu, kterou někdy postupně odhalují v tak omračující výsledek, že pak důvěřiví následovníci nadšeně věří všemu, i kdyby se tisíckrát za sebou ukázalo, že to není pravda.
Pokračovat ve čtení →