V roce 1982 došlo k zajímavé události. Na univerzitě v Paříži provedl výzkumný tým vedený fyzikem Alainem Aspectem experiment, který by se mohl stát jedním z nejvýznamnějších experimentů 20. století. Jenomže z večerních zpráv jste se o něm určitě nic nedozvěděli. A pokud nemáte ve zvyku číst odborné časopisy, tak jste pravděpodobně asi nikdy neslyšeli
Read More

Fantom rozdvojení

„Přání otcem myšlenky“ – aneb každý má nějaký sen… Co když jde ale o to, aby mezi myšlenkou a přáním nebyl v jejich funkci žádný rozdíl. Neexistuje jiný způsob, jak překonat úskalí polarity-duality a překonání (integrace) polarity je jediné univerzální řešení všeho. Realita se pak stává průzračně dokonalou, stává se z ní živoucí zázrak (kterým
Read More

Zírej G-RAY

Vysoký stupeň sebe-organizace systému černých-bílých děr (nulových bodů, informačních bodů prostoru) tvoří super-hmotná ohniska či centra projevu zdrojové inteligence, na která se dobře hodí popis „zřídlo“ – jelikož mají zároveň optický i vibrační charakter, v souladu s podstatou a fungováním „prvotního všeho“ (pojem zřídlo lze chápat jako oko i jako pramen).

X-IT

Co chtěl básník říci níže uvedeným, nestandardním textem, je, zvládnout vztah mezi existencí a neexistencí, realitou a virtualitou, skutečností a snem, a projevit to inteligentně ve hmotě, neboť potenciál vztahu mezi tím a oním, jedním a druhým (druhem – druhou), jednotlivostí a mnohostí, jednotou a dualitou, je nekonečný a možné je skutečně vše, jen vědět
Read More

Hell-Anti

Samotný fakt existence je něco svrchovaně pozitivního, což je neviditelný základ, který většinou do svých „rovnic“ uvažování o principu fungování reality vůbec nezahrneme. Myslíme si, že tu pozitivitu sami musíme vybudovat – konstrukce „toho všeho“ přitom ale funguje úplně obráceně.