QNWO

Jelikož čeština má schopnost dešifrovat skryté zdrojové zákonitosti, může například odhalit takové spojitosti jako Ze Mě → Země, přičemž ZEMĚ je nejen planeta, ale i území, stát nebo živel. Tato zdrojová fraktalita či entelechie funguje obecně v rovině iterace vztahu mezi pohybovým a stavovým aspektem (energií a fantazií) a celý související, po věky věků trvající proces „tavení“ Univerzálního Elementu vyvrcholil rokem 1776, vytvářejícím podmínky pro závěrečnou dějovou zápletku: vzniknul bavorský řád Iluminátů a Spojené státy americké.
Pokračovat ve čtení →

FLU — Undead Life Form

/1/

Univerzální řád Přírody má svou úžasnou „neviditelnou inteligenci“, která se zároveň projevuje jako nehmotný Temný komiks. Tím jsou perfektně pokryty obě stránky Fantazie a Život je nekonečně fantastickým Dobrodružstvím. Oddělte to však od sebe, a je to jako byste Zázraku vyrvali srdce, z jehož neexistence náhle vytryskne čirá zlovolnost…
Pokračovat ve čtení →

Najdi skrytý humor

/1/

Donedávna, po určitých průzkumných fázích, jsem se cyklicky vracel k Mysli – v její vibrační & nevibrační podobě (Energie – Cit, Rozum – Představivost). Dnes to je mnohem spíš Univerzální řád Přírody. Řekl bych, že „Mysl všech myslí“ nic lepšího nemůže vytvořit. Tím myslím neuvěřitelné Přírodní Multivědomí. Také mi silně začíná vadit stříbrná astrální sféra; i když nepopírám existenci jakéhosi „stříbrného předsvěta“ ještě bez přírodních zákonů, klíčem ke všemu je rozhodně Zlatá – a to ne nezbytně v doslovném významu.
Pokračovat ve čtení →

Všemoudrost: divoké, zlaté časy

(1)

V podstatě je možné absolutně vše – pokud systém pracuje pro Celek; autentický celek je vždy ne-destruktivní, jinak by popíral sám sebe, Život samotný. Destruktivní systémy jsou takové z toho důvodu, že nemají vlastní podstatu (jsou vytvořené z úrovně Nevědomí). Realistická všemožnost přitom není ani tak o podmíněnosti, jako o umění – schopnosti všechno správně seskládat a pospojovat.
Pokračovat ve čtení →

Natura Rustika

/1/

Přítomnost vědomí Pravého života vnímám v textech Aoliana (příroda) a v textech Zuzi (bezpodmínečná láska). V obou případech tam ale něco chybí. Jelikož vše je neustále (časem) konfrontováno se zrcadlem kosmického podvědomí, prostředí vždy nějak nesrovnalost pozná, a tak pokud nezačnou konat vědomé inteligence, ozve se entita kolektivního nevědomí.
Pokračovat ve čtení →

ROSničkA

NA PROCHÁZCE

Překrásné srpnové ráno, krátce po osmé. Nějakých tři sta metrů od dálnice, mezi čerstvě posečenými lány pšenice, dole v okolí můstku zavlažovacího kanálu či potočního koryta, si v úrovni svahu hrála rodinka nutrií. Viděl jsem těch roztomilých chlupáčů asi šest nebo sedm. „Prali se“ a váleli se spolu, mláďata i dospělí, a čišela z nich čirá radost ze života. Bylo to jako z jiného světa.
Pokračovat ve čtení →

Tajemství duchovního srdce

(1)

Hierarchický Egregor moci, jelikož nemá žádnou původní vlastní podstatu, potřebuje ke své existenci bipolarizované prostředí (viz ono pověstné „rozděl a panuj“); jakmile podstatná část kolektivního/planetárního vědomí prakticky realizuje obsah pojmu „přirozený neutrální střed“, nebude mít parazitická entita jak a kde existovat.
Pokračovat ve čtení →

KuňQá žbluňQá

ZDÁ SE, že veškeré aktuální i potenciální problémy projeveného Univerza/Multiverza lze objektivně vyřešit pravděpodobně pouze přidáním vetřelce do zdrojové superpozice. Z toho důvodu některé klíčové duchovní a informační zdroje, ať už „zbytkově“ či nevědomě, momentálně zahrnují vrstvy obou stran. Jde o to, zda si svůj chimérický stav uvědomují. To pro další průběh hraje obrovskou roli.
Pokračovat ve čtení →

Program víry – největší překážka svrchovaného sjednocení

Škodit lze pouze tam, kde má moc vnitřní oddělenost: toto je světlé a toto je temné, protože jsme to my tak řekli. Pokud ale zůstanete věrní sami sobě, můžete například zjistit, že Ježíš ve skutečnosti znamená JE/ŽÍT a Satan znamená Satya Ananta (v sanskrtu „pravda bez konce“). Jedná se o jedno a totéž Mystérium magické nedvojnosti, vyjádřené jako duchovní srdce (živé světlo), potažmo živá, hadí síla (duchovní oheň).
Pokračovat ve čtení →

Impérium Q-Ant

Část 1.

I když pracujete, nebo si myslíte, že pracujete proti němu, stejně pracujete pro něj. Takový je algoritmus Matemagie Supergrálu, vlastnost Neodvozené Informační Struktury (TenZor), kterou svým myšlením, svými činy a prožíváním přetváříme v Síť Svrchované Jednoty (RozNet). Z toho důvodu koexistujeme v rámci základních Sedmi Supervesmírů, vše má postlineární status souběžnosti (děje se v aplikované superpozici) a vše se počítá.
Pokračovat ve čtení →

Terrasekt

FANTAZII SE MEZE NEKLADOU. Málokdo si uvědomuje, že to skutečně znamená to, co je řečeno. Představte si biomorfní fantasy realitu napojenou na mezihvězdnou holografickou počítačovou síť vesmírů, dimenzí a světů, a to dokonce i těch nehmotných. Pro zdravě empatické společenství se tak i ty nejdivočejší sny stávají skutečností.
Pokračovat ve čtení →

Praduše versus Technoduše – část 2. (volné pokračování)

OPROSTIT SE ODE VŠECH PROGRAMŮ, spojených s paměťovou identitou; klid, nádech… a soustředit se pouze na cítění a myšlení, prožívání samotné… Nejlépe v lůně nedotčené Přírody… Hlavně si na nic nehrát: jsme nevinní a divocí v jednom… A právě to chce od sebe Technoduše oddělit, roztříštit autentično, aby obešla Prázdnotu & Nicotu, vír vůle & lásky, elektro-magnetický vortex otevírající spojení s nekonečným snem možností.
Pokračovat ve čtení →