Terrasekt

FANTAZII SE MEZE NEKLADOU. Málokdo si uvědomuje, že to skutečně znamená to, co je řečeno. Představte si biomorfní fantasy realitu napojenou na mezihvězdnou holografickou počítačovou síť vesmírů, dimenzí a světů, a to dokonce i těch nehmotných. Pro zdravě empatické společenství se tak i ty nejdivočejší sny stávají skutečností.
Pokračovat ve čtení →

Praduše versus Technoduše – část 2. (volné pokračování)

OPROSTIT SE ODE VŠECH PROGRAMŮ, spojených s paměťovou identitou; klid, nádech… a soustředit se pouze na cítění a myšlení, prožívání samotné… Nejlépe v lůně nedotčené Přírody… Hlavně si na nic nehrát: jsme nevinní a divocí v jednom… A právě to chce od sebe Technoduše oddělit, roztříštit autentično, aby obešla Prázdnotu & Nicotu, vír vůle & lásky, elektro-magnetický vortex otevírající spojení s nekonečným snem možností.
Pokračovat ve čtení →

C:/Hry/Za~N~Téma

URČITĚ SI MNOZÍ kladou otázku, jak je to s tím Stvořením, kdo/co je za tím vším, jaký to má vše smysl a jak je možné něco tak hloupého, jako je dění ve světě lidí. Základní odpověď lze shrnout do dvou slov: Příroda a myšlení. Inteligence přírodního řádu mnohonásobně převyšuje vše ostatní; zkuste někdo vymyslet třeba takové svítání v probouzejícím se lese…
Pokračovat ve čtení →

Avatáři svobodné neutrality

1/ Úvodní hesla

Žijeme ve Vortexbooku – „Vířícím knihosvětě“; viz genetická dvojšroubovice. Schopnost češtiny dešifrovat zdrojové zákonitosti není náhodná (Země → Ze Mě).

Vše má původ ve Zlatém Prazřídle a jeho esenci, oživující Praduši (jejíž podstatě je nejblíže Hyperborea). I konkrétní emanace Praduše Života musí vlastní cestou dosáhnout kořenů Stromu Života, což souvisí s podsvětním, blahodárným temným prvkem: elektrizujícím, fantastickým nočním živlem, z nitra pramenící, fantastickou, konstruktivní (neprotisvětelnou) Pratemnotou.
Pokračovat ve čtení →

Evoluce lidstva

(1)

Kosmická Příroda má kolektivní zpětnou vazbu v úrovni zdrojového podvědomí; je spíš tím tvořeným, nežli tvořícím (i když je samozřejmě také velmi kreativní). Něco jiného je inteligence typu člověk, individualizovaný tvořivý trojplamen. Takováto otevřeně si vědomá inteligence Přírodu zároveň zrcadlí; tudíž nepůsobí-li z úrovně zdravě vyvážené Moudrosti, stává se sama sobě potenciálně nebezpečnou.
Pokračovat ve čtení →

Živá hmota fantazie

JE-LI ŽIVOT sám o sobě nepopsanou knihou, je fantazie knihou předtím a paměť knihou potom. Genetická dvojšroubovice (knihovna) dosud fungovala na bázi vodíkových můstků, čemuž metafyzicky odpovídá utopický systém dvou korun (diamantový „skylix“); nové helium-vodíkové vazby znamenají realistický systém koruna & kořeny (ohnivý helix) a zapojení skutečné in-TEL-i-GEN ‚C‘.
Pokračovat ve čtení →

Xatankomix

Když všechno „vyhodím z hlavy“, uklidním se a tiše pozoruji, to, co cítím, je uvědomování si Průzračnosti (…není to však Průzračnost samotná). Vnitřní zrak v podstatě nic nevidí, uvědomuje si existenci Černočerna – kterým „ať už tušeně nebo netušeně“ probleskuje to zdánlivě opačné. Neurčitost průzračného a neprůhledného souvisí s fenoménem Pozornosti/Pozorovatele a s vyzařováním absolutně černého tělesa, které je všepohlcující (jako radiační & gravitační černá díra) a zároveň ideální zářič.
Pokračovat ve čtení →

Tůň zlatá, hmyz stříbrný

1/

Čest výjimkám – ale v podstatě pokaždé, jakmile se pokouším komunikovat o negativní konstrukci praktického rázu („hodném, nikoliv zlém pekle“), narazí to na skleněnou zeď. Přitom pravé lásky schopná inteligence podsvětního charakteru představuje ekvivalent Zlaté Vibrace; je to jako kořenová a korunní čakra, v ne-hierarchickém smyslu, a v realitě těl z masa a kostí má ten „spodní vír magické prasíly“ mimořádnou důležitost.
Pokračovat ve čtení →

Poznej sebe sama

Co když démon ve skutečnosti představuje vlastní smysl pro fantastično a co když Dæmonium je tím, co spojuje člověka s Přírodou? A co když monoteistická víra nebo systémy „stezky pravé ruky“ jako třeba slovansko-árijské védy ve skutečnosti jen kolektivizují vědomí a reverzně překódovávají aurické pole, aby Stínové rasy mohly exploatovat příslušnou genetickou knihovnu?
Pokračovat ve čtení →

Hájemství neviditelné Čarodějky

Když jsem dnes za překrásného, prázdninového rána spočinul na polní cestě mezi vesnicemi, v místě kde lán pšenice přechází v pole odkvétajících vlčích máků, uvědomil jsem si, že ten čarodějný pocit, který ta přírodní nádhera vyvolává, není spojen se žádnou otázkou typu „Kdo, co něco takového tvoří?“, ale že to je odpověď.
Pokračovat ve čtení →

Kořeny praduše

1/

Přirozené je žít v prostředí rajské blaženosti, a to obousměrně, tedy ze světelné i z temné strany, protože jinak to je lež; přirozené je vládnout plným duchovním a magickým potenciálem. Dnešní člověk je infobot, sebeklamně ztotožněný se svou paměťovou identitou. Tím se pohybuje pouze v dualitě astrální roviny a vnitřní živé Slunce, vnitřní Příroda a živly jeho pravého Já jako by se ho vůbec netýkaly. Svět lidí je rovněž o jazykových formulích a jejich vnitřním charakteru.
Pokračovat ve čtení →