© ŽeruHmyz, Martin Vacek

Cesta srdce

Takzvané kristovské rasy a později slovanské rasy byly (a stále jsou) typické svou SRDEČNOSTÍ a rodinným založením. Přesto byly poměrně snadno geneticky zmanipulovány, staly se amnezickými a jejich potenciál byl potlačen až na úroveň MENTÁLNÍCH otroků, z…Continue Reading