Svět objektivní skutečnosti

Co znamená, ale OPRAVDU, být přirozený – SÁM SEBOU? Dost klíčová otázka, neboť všechny SOBĚ-NEPODOBNÉ entity (karikatury sebe) automaticky posilují Paralelní Zdroj (a to i kdyby existoval jen jako myšlenka), jehož podstatou je parazitování na životu a odpor ke všemu svobodnému, ke všemu živelnému, ke všemu přírodnímu (Přírodě samotné), co je živým bytostem vlastní.
Read more „Svět objektivní skutečnosti“

„Nejvyšší dimenze“ – to jsme stále jenom my sami

Schumannovy rezonance NESTOUPAJÍ. Od vydařeného nanebevstoupení v roce 2012 (spousta lidí opravdu zmizela – hlavně z dohledu na Facebooku) hotová revoluce v chápání reality.* smile Podobně se nám už někdy před čtyřmi lety měla startovat merkaba, jak tvrdil jeden z nejšílenějších webů na internetu. Kdypak se asi všechny ty andělské, kristovské, plejádské či zlatosvětelné infozdroje veřejně přiznají k omylu a přestanou konečně mámit tele z jalové krávy a oblbovat publikum?
Read more „„Nejvyšší dimenze“ – to jsme stále jenom my sami“

Hadí síla

Existují „páky“, které hýbou realitou – v její nahé podobě. Jedná se o mechanizmy ultimátního paradoxu, které ztělesňuje HAD. Had (serpent → present), typické hadí „S“ v sobě fenomenálně snoubí pohyb s nepohybem*; jako kdyby had byl pohyb (život) sám, v poloze symbolu zla (virtuality, neexistence) přitom ztělesňuje pravý opak: viz symetrie LIVE/EVIL.
Read more „Hadí síla“

Elohim noci zářící

Čím se liší bytost vzešlá ze Zdroje-„Všeho, co jest“ (zdrojová identita) od kvazi entity vybuzené z prostředí energo-informačního pole? Kvazi entita nemá schopnost vytváření buněčné struktury, fungování na bázi DNA/RNA centrálního slunce. Je to zrcadlový doplněk (hybridní zbytková gravitace) potlačeného, nezvládnutého či nevědomého aspektu celku stvoření v rámci příslušného okruhu existence. Je to jako když dlouhodobě neuklízíme či se nepohybujeme v knihovně svého já nebo odmítáme číst nové knihy a integrovat nové příběhy, které realita – neviditelný kolektivní součtový vypravěč – průběžně generuje.
Read more „Elohim noci zářící“

Vodnář – éra průzračnosti a expanze

Nejsem žádný deprivant ani antikrist, jak na mě někteří lidé ukazují – viz smazané komentáře nebo anonymy skrze SMS či na FB, kde mi dokonce vyhrožovali peklem. smile Dokonce i v materiálech Tvůrců křídel stojí černé na bílém, že komplex Bůh-Duch-Duše je „uměle“ implantovaný do reality jako vývojový prvek a někde tam je mimochodem i zmínka, že Kristus slouží jako Navigátor Jednoty a je rovněž (spíše) součástí zmíněného komplexu. Můžete tedy říct o Tvůrcích křídel (Wingmakers), spojovaných s „centrální rasou“, že jsou to antikristi. Nejspíš i Prvotní Zdroj je podle toho Antikrist. Navrhuji, aby si každý nejprve zametl před svým vlastním prahem a v rámci objektivní zdravé SEBEKRITIKY připustil, že jeho pohled na svět nemusí být ten jediný správný.
Read more „Vodnář – éra průzračnosti a expanze“

Informace 11. 5. 2017 – obrovský posun, ale asi jak pro koho

Ohnivé síly Zdroje stabilizují prostředí vnitřní i vnější zeměsféry a integrují se do hmoty přírody. Zdrojová plazma představuje pohybový aspekt Prázdnoty-Všeho, což koresponduje s dechem, vtipem a průzračnou identitou – v kombinaci se svěží, zpívající přírodou je to právě to, oč nyní v probíhající Transformaci hlavně jde.
Read more „Informace 11. 5. 2017 – obrovský posun, ale asi jak pro koho“

Transformace, nikoliv vzestup (aneb Konec halucinací…)

Zatímco spektrální či frekvenční, dimenzionalizované struktury sdíleného prostředí lze opticky přirovnat ke stoupajícímu, zatočenému schodišti, zdrojová identita bytosti je založená na plynutí a její případná anatomie na proudění. Beztvará inteligence nikam nestoupá, už na samém počátku je VŠÍM, pouze se V RÁMCI HRY FOREM integruje do prostředí.
Read more „Transformace, nikoliv vzestup (aneb Konec halucinací…)“