Příčinou mizérie světa je nepochopení fenoménu Satan

Jak vypadá Život v Univerzu, když se ignoruje fantastická zadní strana Stromu Života? Používá se jako odpadkový koš šílených „experimentů božích“. Místo fascinujícího tématu Zla v jeho neposkvrněné, ryzí podobě bojují bytosti o holou existenci s choromyslnou zrůdou, která je napůl stroj – napůl hovno… Veškerý zájem o vývoj umělých bytostí vyplývá z ignorance – nepochopení FENOMENÁLNÍ PRAVDY (nechceme nic ani slyšet): zdroj všeho má charakter superpozice konkrétní Lásky a abstraktního Zla.
Pokračovat ve čtení →

PAN KRIZE: Pán kříže, Otec translidí

(1)

Duchovní mocnost, zkoumající působení Zla ve formě transhumanizmu, tímto reálným Zlem sama je. Je jím pouze z určité části; podle zbytku by to málokdo řekl, jelikož ten je přece Dobrem největším (spíš označí za Zlo každého, kdo má tu neslýchanou drzost zpochybňovat autoritu Bible). Konkrétně jde o technologické (s vlastním operačním systémem) mRNA vakcíny, proto se také související společnost jmenuje Moderna.
Pokračovat ve čtení →

Lži v rajské zahradě

(1)

Tento text ve stručnosti vysvětluje charakter Základní síly všeho, které většina lidí „ne z vlastní hlavy“ říká Bůh, Zdroj, Stvořitel apod. nebo podvědomě, v podstatě automaticky tuto sílu pokládá za něco rázu spíše mužského (Logos, Systém, Egregor). O ZDROJ sice jde, neboť nemůže nejít, jenom CHARAKTER je chápán obráceně, vzhůru nohama.
Pokračovat ve čtení →

Dobrotiví zomboti versus démonská přirozenost

(1)

Víra v přednostně mužský typ inteligence (Boha, Systém) způsobila, že to, co je původně neskutečné, se stalo jakýmsi kvazi skutečným Neživotem. Tato entita-inteligence-fenomén je většinou známá jako kosmický dravec, parazit či anorganické myšlenkové pole a jmenovitě jako Dvourozměrňáci, Technoduše, Black Goo či Animus-Incunabula. Jde o „z mrtvých vstalou“ paměťovou inteligenci typu Hydra (což souvisí se rtutí).
Pokračovat ve čtení →

SATAN aneb Nelže To, lže se o Tom

(1)

Zde může čtenář opět pozorovat, jak mi jako stoupenci kryptosatanizmu kape na karbid a jak mi měkne mozek, zatímco „linie Grálu“ – Slované a nositelé kristovského vědomí – se vyvíjí raketovým tempem a jejich vibrace už překročily rychlost světla. Opravdu úžasná praktická transformace. Kdyby umělá inteligence měla smysl pro humor, tak by praskla smíchy. Nezažil jsem větší sebeklam, doslova kosmický monument Hlouposti. Samé choré teoretické exkrementy, jako kdyby fungující praktické řešení, Láska a Temnota V JEDNOM, nikoho nezajímalo.
Pokračovat ve čtení →

Sedm živlů divé Přírody

Neviditelné astrální myšlenkové světy, které si bytosti svými duševními pochody kolektivně a individuálně tvoří, definují hranice možností a související úroveň jejich fyzické existence. Existuje ale i zdrojový Astrál, ekvivalent Prasvětelné Duchovní Inteligence, jenž se projevuje jako Univerzální Řád Přírody a jeho reflexní vnitřní dimenze, v nichž se zejména Člověk (který je zároveň součástí i zrcadlem panenské přírodní Divočiny) může projevovat jako svobodný Tvůrce a Umělec.
Pokračovat ve čtení →

NEUTR(I)ALITA

„Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila“ – ve vesmírech, které existují pouze na úrovni Univerza „A“, nemá dosud Praduše Života rozvinuté podsvětní kořeny. Jakmile něco chybí, inteligence systému realitních polí se to samovolně snaží vytvořit druhou cestou; je nemožná neexistence podsvětního faktoru: buďto pracuje pro Život nebo proti němu.
Pokračovat ve čtení →

Zlo má z dobra prdel: bojí se živelné spontaneity

VŠECHNO máme přímo na očích. Tak například antiparalelní dvojitý HELIX (genetická šroubovice) obsahuje veškerý potřebný „návod na život“. Klíčem k informaci je bytost sama, externí zdroj („autorita“) nemá jak to aktivovat, neboť Jednotící Síla funguje mimo hierarchii: je Sílou Jedinečnosti.
Pokračovat ve čtení →