Zpětná vazba zla zvaná „mlčící většina“

Podstatou „Božského Zdroje“ (jednou z perspektiv jeho existence) a tím pádem i skutečného významu slova „jednota“ je DIALOG. Tím, že spolu jednotlivé „části Stvoření“ komunikují, vytvářejí ŽIVÉ pole vibrací (něco jako rozvlněný oceán), přičemž živost je dána právě oním kontaktem (interakcí) různorodosti. Jestliže se všichni projevují stejně nebo dokonce jednostejně,… Read more »

Neštěstí zvané „duchovno“

Aby mohla existovat taková extrémní míra ignorance, jaká existuje na Zemi, k tomu je zapotřebí určitá šablona či „opakující se vzor“ v odpovídajícím duchovním prostoru. Multidimenzionální fyzika se v tomto směru od té běžné nijak neliší a zákony jako zákon soběpodobnosti či zákon „jak nahoře, tak dole“ fungují automaticky (což… Read more »