Heslem dne jsou změna a vývoj

Jak plyne z nespecifického charakteru prvotního „pohybu nepohybu“, základní definice projevené reality zní takto:

  • v kontextu pohybu (síly) lze realitu definovat pouze prostřednictvím rozporu – interakce přinejmenším dvou protichůdných sil – a udržet (v kontextu nepohybu) její projev v optimální poloze pouze prostřednictvím souladu těchto sil
  • v kontextu nepohybu (hranice) jsou k definici projevu reality nezbytné přinejmenším tři body – nejjednodušším optimálním tvarem je (virtuálně) rovnostranný trojúhelník a reálně pravidelný čtyřstěn

Pokračovat ve čtení →

Mystify

Názor na svět může člověk mít různý. Většinou se ztotožňujeme s nějakým již existujícím myšlenkovým schématem – něčemu věříme – říkáme si, že „něco (asi) určitě existuje…“ – nebo nám to je jedno. Ve skutečnosti lze ale ono NĚCO poměrně snadno odhalit, jelikož má a mít musí určité vynucené klíčové vlastnosti, bez kterých by nebylo a být nemohlo „tím oním“. Nejzajímavější přitom na tom celém je, že i když o tom zdánlivě absolutně nic nevíme, nezajímá nás to nebo nevěříme vůbec ničemu, tak jsme stejně „v tom“ a podléháme týmž zákonitostem jako kdokoliv jiný. Otázka zní: co mají všechny věci společné?
Pokračovat ve čtení →