Moudrost

„…Faktem ovšem je, že prosté a jednoduché odpovědi bývají většinou ty správné. Pokud dokážete jakýkoli problém logicky a srozumitelně vysvětlit jednou větou, v 99 % případů máte správnou odpověď. Předkládá-li vám na stejný dotaz někdo zbytečně složitý a dlouhý výklad, jeho odpověď je patrně zavádějící či dokonce alibistická…“ – První Česko – Slovenský Chrám Církve Satanovy

FILM

 

ŽIVOT

 

 

ARCHANDĚL MICHAEL

 

HNUTÍ ODPORU

 

SLOVANÉ

 

TRANSFORMACE

 

ARCHANDĚL LUCIFER

 

ZRCADLO

 

 

ZUZI

 

 

TVŮRCI KŘÍDEL

 

 

STRÁŽCI (AURORA GUARDIANS)

 

 

LISA RENEE (AURORA GUARDIANS)

 

 

SYSTÉM, EXPERIMENT

 

 

RŮZNÉ

 

 

SVATÁ TROJICE ŽIVOTA

hra (fantazie) – polarita/dualita – paradox

umění – láska/erotično – humor

 

 

VÝBĚR

 

 

Rozhovory s Nerudou, 5. díl.

 

PŘÍRODA, HUDBA, OBRÁZKY

 

 

CO OPRAVDU FUNGUJE

  • duch panenské Přírody (nepredátorské) = soulad řádu a chaosu, nevinnosti a divokosti
  • samotné myšlení a cítění
  • rekreační sport, kondiční turistika, cvičení
  • sex, spánek, odpočinek, humor, zábava
  • vinný střik, jedno dvě piva
  • dech, klid, vizualizace (imaginace)

 

 

LÉČENÍ, OCHRANA

…pokud s tím nesouzníte, tak to nedělejte

 

 

PRÁVO, SPRAVEDLNOST