„Vakcína s „poslem“ RNA je vlastně genetické inženýrství.“Nejhorší nepřítel světové vakcinační mafie, autor filmu VAXXED, MUDr. Andrew Wakefield: Vakcína proti Covidu není vakcína, je to nevratná genetická modifikace

 

🕯MYSLÍŠ A ZKOUMÁŠ🦜, NEBO 📺VĚŘÍŠ A POSLOUCHÁŠ🤖…?

 

Zřejmě v této fázi, kvůli prozrazení, většinu těch nejhorších „vakcín“ stáhnou, což ale neznamená, že jde o nějakou „paranoickou konspiraci“.

 

„Co je deep fake video? Je to pokročilá forma falzifikace videa. Jde o videomontáž, která využívá systémů s umělou inteligencí a neuronovými sítěmi, aby na základě zadaných parametrů vygenerovaly videa podle vašich požadavků.“Deep fake videa vám nedávají žádnou šanci poznat, že vám lžou

 

„Jaké metody používali komunističtí vůdci a věznitelé k ponížení, ztrátě lidské důstojnosti, manipulaci a následné poslušnosti? Když si přečteš následující body, tak tě musí mrazit, protože přesně to teď vlády celého světa provádí obyvatelstvu vlastních zemí!“Manipulace s lidským chováním

 

„Víte, že farmaceutický průmysl si nemoci vymýšlí a pro­paguje je cílenými marketinkovými kampaněmi, jen aby si rozšířil odbytiště pro své výrobky?“Nežádoucí účinek: smrt

 

„Organizace Doktoři za pravdu, která v současné době sdružuje více než 25.000 odborníků z celého světa, prohlašuje, že není žádná pandemie.“Doktoři vyzývají – není žádná pandemie

 

Čím větší je lež, tím víc lidí jí bude věřit. Když lež dosáhne určité velikosti, tak získá kredibilitu, protože si lidé řeknou – přece by nelhali tak moc!”Nemáme nový virus, máme nový test. Karanténa je forma masového mučení obyvatelstva

 

 

THE BIG VIRUS HOAX

 

VAKCÍNY

 

VETŘELEC

 

Toto se děje celosvětově:

 

 

 

 

 

DOPORUČENÉ INFORMACE

 

PŘEDCHOZÍ INFOSERVIS

 

ALTERNATIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

 

TOTALITNÍ LŽI

 

„A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo 666.“Světelné info

 

 

 

 

 

 

 

 

V čele tehdejší ministr zdravotnictví. V pozadí ředitelé fakultních nemocnic.

1 (vepředu)+8 (vzadu), 18=6+6+6.

Toto (níže) nechť si každý posoudí sám. Osobně budu radši zdravý (rozuměj neočkovaný) „paranoický konspirátor“…

 

Článek 17 Listiny základních práv a svobod (hlava druhá, oddíl druhý):

Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

Cenzura je nepřípustná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROCI

 

LEGISLATIVA