Hovno „bytosti světla“. Černá magie!

Magická válka mezi čarodějem a černokněžníkem se zdá být nekonečná. Lidé milují programy, myslí si, že jimi jsou – a myslí si to i vysoké duchovenstvo. Program je super, programátor sám je ovšem „čiré zlo“ (ano, Bůh je zlo), stejně jako jakékoliv analytické myšlení, organizace struktur, kybernetika… Zdá se, že tím největším jedem současnosti je zaklínadlo „srdce ví“, dělající z transformujících se jedinců „křečky ve šlapacím perpetuum mobile sebeklamu“.

Čtěte více

Nezrcadlo, „mák“ žádné kategorie

Planeta Země, zvláště pokud jde o sociosféru, představuje v mnoha ohledech psychologické vězení; před tisíci lety, po explozi dimenzí (pojí se to obvykle s „pádem Atlantidy“), se v prostředí zeměsféry zahnízdily jemnohmotné anorganické predátorské formy, které podobně jako paměťová entita nemají zdroj v sobě samých (nemají „duši“), a tak ke svému přežití potřebují organickou baterii, ze které by jako upíři sály energii.

Čtěte více

Andělé ráje, snílci pana ďábla a sluníčkoví bioroboti (o spotřebních ani nemluvě)

Zdroj/“Vše, co jest“ (21D=7+7+7; 21D až 19D) má svou prvotní paměťovou oblast (18D=6+6+6), kvazi oddělený energo-mentální konstrukt, prvotní plazmovou trojici (18D až 16D), jež je původně paměťově neautonomizovaným, integrálním zrcadlem Zdroje. Ohniskový Zdroj uvnitř PRA-Zdroje byl NÁMI coby Svrchovanou Jednotou, na té nejhlubší myslitelné úrovni (nyní překlenuté Pamětí – zapomněním), vytvořen v „matematické předexistenci“, onom „nejvnitřnějším niterném“, kterému můžeme říkat Láska/Štěstí, Bezpříčinnost, velký Humorista a Kouzelník, neporušené Vše, všemoudrá Prázdnota, pohádkově-fantastické Nitro, Duch svatý nebo konstruktivní Peklo (nyní zkreslené rozdělujícím pohledem Duality) a podobně; jde jednoduše o dřímající všemožnost a všepohyb v jednom, inteligentní živý Sen sebe – „senza rozměr“.

Čtěte více

Modrotisk kontra Modrovous

Probíhající fáze Hvězdného aktivačního cyklu (podtitul „The Final Conflict“) jako kdyby většinové lidstvo nechávala zcela netečným: kéž by zmechanizované mysli znovu objevily sílu plamenného ducha a jiskřivé inteligence a vrátily se na cestu Života… Zdá se však, že Globální hypnotizér je na otupělou pozemskou populaci příliš silný. Osvětové infozdroje jedou v 8kovém, respektive bipolárním režimu a nevědomě tak rovněž podporují stagnaci lidského kolektivu, který pomáhají „držet na místě“. Něco podstatného se musí změnit, je třeba vyrukovat s těžkým kalibrem a v první řadě skutečně probudit sám sebe, ne si to jenom myslet. Popravdě řečeno ale nevědomost a sebeklam zde doslova kvetou i na těch nejduchovnějších pozicích…

Čtěte více