Vzestup/ID-entity (do vysmátější denzity)

Naše momentální fyzické ohnisko přítomnosti je situováno v prostředí fantomového matrixu, což signalizuje černá díra v centru galaxie a entropický charakter struktur reality. Původní krystalický matrix je vesmírem věčného života – skutečným rájem. Co znamená tzv. ascence, neboli vzestup, vertikální pohyb kaskádou systému realitních polí (v našem případě zdvojenou)? Vzestup

Read More

Kryst-kód, 144, plazma, lotosový květ a živá merkaba

Na úrovni vnitřního stvoření se zdroj věčného života projevuje jako organická, krystalická podstata, zatímco na úrovni vnějšího stvoření jako organická, živá merkaba. Podstatou obojího je kryst-kód (jiskra/kód stvoření) – zdrojová tonální signatura (Ka Ra Ya Sa Ta Aa La – krystal) – potažmo vůle k věčnému pohybu (potažmo tri-tonální fázování).

Dokonalý ráj

Andělské hvězdné lidstvo je stvořeno jako strážce pozemského/planetárního, chrámového komplexu, systému organických hvězdných bran, známých jako Síně Amenti (umožňujících dokonalý svobodný život a fantastické dobrodružství), i když dnes už je tento popis poněkud mimo kurz (lidé jsou tak zvyklí na převrácená, bezcenná neorganická schémata – totální podvody, které pozná i

Read More

Tempus fugit – ve větvích času (nebo čeho vlastně)

V poledne při vození dřeva a pak odpoledne při procházce přes pole do Pohřebačky (část Opatovic n/L) jsem měl opravdu zvláštní pocity „ztráty přítomnosti“, s čímž mi souzní výrazy jako „Trans-Time Spirals“ nebo „čerpadlo iluze času“. Když jsem o tom tak přemýšlel, jako kdyby současně na Zemi zakotvovala božská inteligence

Read More

I pravil Satan: „Nemyslete, všechno je dobré!“

V jemnohmotných sférách existence má architektura reality téměř snový („křídově průsvitný“) charakter. Bytosti jsou androgynní (jako ostatně samo beztvaré vědomí) a vše je duchovní v onom nezkresleném, původním významu. Koneckonců na počátku všeho je duch, jakási pohádková plazma, inteligentní nicota…

Zdroj věčného života versus fantomové imitace: Astrál útočí

Je-li vše svobodné a jednotné, existence je dokonalá; říkáme si: žít je tak fantastické! A tak to je také zdrojem věčného života stvořeno. Přesto – alespoň doposud – některé matrixové systémy (systémy realitních polí) občas někdo/něco svévolně napadne a způsobí jejich rozvrat. Například zde na Zemi jsme v situaci, kdy

Read More

Planeta budoucnosti

Energetický vliv probíhajícího hvězdného aktivačního cyklu je opravdu citelný, a notorická blbost sluníčkových fanatiků asi nekonečná… V souladu se zákonem jednoty a svobodné vůle dochází k současnému léčení/opravě/transfiguraci/re-evoluci/slučování a současnému odpojování/rozpadu/de-evoluci komplexů životních a realitních polí v úrovni pásem nižší a vyšší Země (fantomového a krystalického matrixu), což se týká

Read More

Jak nám dravci brání v cestě do ráje – zásadní informace

Hibernační Zóny a sítě NET Hibernační Zóny (HZ) jsou uměle Dravci vytvořené nepřirozené energeticko-hmotné konstrukty v planetárním Raša Těle Země. Vznikly v období 13 400 – 9 562 BC, po konečném dobytí a pádu Atlantidy. Jsou vytvořeny a při životě udržovány pomocí planetárního energetického pole zvaného NET. Odtud také pochází

Read More

DRAMA VRCHOLÍ, a nikdo stále nechápe, že tu jsou DVA MATRIXY…

Na období zhruba 2012 – 2022 se Dravci/Soupeři dlouho připravovali. Jediná jejich zbraň je lež, a ta funguje pouze v dualitě (největší lež je kyberduchovno, hierarchizmus či představa, že lze existovat bez negativního fyzikálního pólu; nemluvě o názorech typu, že lidstvo nikdy svobodné být nemůže a dualita vždy bude existovat).

Úpadek stvoření spočívá v nepochopení dokonalosti zákona jednoty

Pravý božský Zdroj/Jsoucno (Absolutno) není jen věčný, je i zdrojem věčného života. Jakožto ultimátní (nekonečné) bytí má tři základní vlastnosti: patrnost, sebe-obsažnost a vůli k věčnému pohybu. Tato vůle je autentická a nezděděná; tím se zdroj života věčného liší od všech falešných „zdrojů“ (a jejich zástupců), které se za něj

Read More