Archiv rubriky: Vzestup

Planeta budoucnosti

Energetický vliv probíhajícího hvězdného aktivačního cyklu je opravdu citelný, a notorická blbost sluníčkových fanatiků asi nekonečná… V souladu se zákonem jednoty a svobodné vůle dochází k současnému léčení/opravě/transfiguraci/re-evoluci/slučování a současnému odpojování/rozpadu/de-evoluci komplexů životních a realitních polí v úrovni pásem nižší…

Realita ad absurdum

„Hele, a není nakonec jedno, co se stane? Něco určitě, a stejně to pojede furt dál.“ – Skákající žába, vidlácký myslitel (poznámka: to by fakt málokoho napadlo)   Tak jako se na stromech rodí ovoce, vznikají zcela spontánně v proudu…

Paradox kontra St. živel

Představte si dva protilehlé, vzájemně se přitahující magnety (souvisí to s přitažlivostí obecně, tedy i například partnerskou láskou – dvojpaprskem, dvojplamenem). Pokud mají zrcadlově 100procentně totožný tvar (vzor) a pomyslná spojnice mezi nimi je kolmá (90°), energetický průtok mezi magnety…

Jak v nějakém tekutém ohni…

Energie, která umožňuje přechod do vyšší harmonické dimenze, je stejné podstaty jako energie, která umožňuje manifestaci struktur věčného života. Eternal Life Grid and Kryst Spiral Krystal Star Kundalini Energy Divine Trinity Founder Races Skutečný vzestup & pseudo vzestup Vzestup: pro…

Démonická elektřina

Přírodní/krystalická – autentická podstata reality souvisí nejen s „křišťály“ (duchovní „srdce“/zřídlo, křišťálový „květ života“), ale souvisí i s „démanty“ – konstruktivní, „démonickou“ temnotou, metafyzickým projevem elektřiny (elektricity).

Fantastická nesmrtelnost

Lidstvo v minulosti ztratilo paměť a bylo odpojeno od struktur věčného života – bohužel i od zdravého uvažování. V „prvním plánu“ se vše nyní točí okolo znovunabytí schopnosti tyto struktury manifestovat a vrátit se tak do stavu, který je nám…

Božský člověk – věčný žijící mikrovesmír

Tím, jak se postupně synchronizují a dostávají do zákrytu odpovídající (z hlediska naší přítomnosti na Zemi) hvězdné, galaktické a kosmické systémy (spirály) a interdimenzionální planetární mřížky (Země 3-12D), originální kristovská/krystalická (viz anglické „krystiac“) matrice (modrotisk) se postupně jakoby „vířivě plní“…