Category Archives: Vzestup

Krystiac: „Sss!“ Kytky, ráj…

Aby zamezil porušenosti, původní zdrojový kód či jiskra života zahrnuje právě tak integrovaný světelný jako temný faktor; pokud tomu tak není, není to PRAVÝ/ŽIVÝ zdrojový kód. Absolutno chyby nedělá – chybná může být pouze interpretace a její eventuální následné uvedení do praxe.

Frankenstein Ascension

Mezi rodící se 5D-Novou Zemí (rájem, svobodným světem) a 3D/4D přírodou-simulakrem Země existuje bariéra na úrovni vnější krystalické/magnetické mřížky (světelná membrána), jejíž rozpuštění/transfiguraci se panikařící „letadlové klony“ snaží blokovat, aby se k nám nedostala zesilující vesmírná energie a my se tak nepřeladili na novou svobodnou sluneční „rádio stanici“.